Красногвардійський район. ДНЗ № 162

Новини


14 вер. 2018
Спортивне свято.
Проведено спортивне свято "Осінній марафон".

3 вер. 2018
День знань!
Проведено розвагу "Подорож в країну знань"

Всі новини

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕДМОВА

 

Зупинись і поглянь –

який гарний світ навколо тебе,

яка незрівнянна краса тебе оточує!

В. Сухомлинський

 

Демократизація й гуманізація сучасного суспільства та виховного процесу в дошкільних закладах зумовлюють актуальність проблеми залучення до арсеналу педагогічних засобів впливу на підростаючу особистість еколого-валеологічної компетентності як природної основи позитивних емоцій і створення конструктивних міжособистісних взаємин. Актуальність формування еколого-валеологічної компетентності у дошкільників зумовлена вимогами Базової програми «Я у Світі» та положеннями теорії особистісно-зорієнтованого виховання, які спрямовані на своєчасний інтелектуально-моральний розвиток дітей.

Еколого-валеологічне виховання – це цілеспрямований процес залучення дітей до природних цінностей людства й конкретного суспільства; формування відповідних моральних якостей, навичок і звичок.

Згідно з Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» пріоритетом педагогічної діяльності має бути екологія та валеологія особистості дошкільника. Особистісно-орієнтований підхід, декларований Базовою програмою направлений на гуманізацію процесів виховання та навчання, підпорядкування їх інтересам дитини, орієнтування на розкриття та розвиток її природних сутнісних сил.

Найбільш сприятливий період для роз’яснення завдань еколого-валеологічного виховання – це дитинство. Маленька дитина пізнає світ, своє існування в ньому з відкритою душею й серцем. Яким буде її ставлення до цього світу, чи навчиться вона бути господарем, який любить і розуміє природу – залежить від її виховання в сім’ї і дитячому садку.

 

Мета еколого-валеологічного виховання:

- виховання любові, чуйності, доброзичливого ставлення до об’єктів природи;

- виховання потреби у спілкуванні з природою, уміння спостерігати й відчувати її красу й гармонію своєї душі під час перебування в природі;

- розвиток інтересу, прагнення до пізнання природи її вплив на наш організм;

- виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі;

- формування здатності та вмінь піклуватися про природні об’єкти та своє здоров’я;

 - еколого-валеологічно спрямована діяльність.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку
«Я у Світі» наголошує на необхідність виховання у дитини дбайливого ставлення до довкілля та самого себе в ньому, навчанні аналізу мотивів його поведінки, відчуттів. Важливо знати не лише те, чому дитина поводиться добре чи погано, а й те, що спричиняє таку поведінку, яким цінностям дитина надає перевагу, від яких відмовляється і чому.

Ця збірка допоможе молодим, починаючим педагогам зануритися у прекрасний світ «Я у Світі» взаємоіснування природи та людини. І навчити дітей, як казав
Василь Сухомлинський, бачити і відчувати красу природи, виховувати розум і дар бачення заповітних таємниць, учити говорити яскраво, точно і гарно – все це для того, щоб вони, сьогоднішні малюки, стали тривожними, дбайливими, турботливими господарями… Ми виховуємо у своїх вихованців погляд на природу як на народжене багатство, що передається з покоління в покоління, цінність якого ні з якими іншими цінностями порівняти й зіставити не можна.

Зупиніться разом з дітьми

у здивуванні красою Природи

і у вашому серці також розквітне краса.

 

Цілісний розвиток дитини як особистості – головна мета модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку держави, а це, зокрема, передбачає турботу про здоров’я дошкільника – стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, психічний комфорт, позитивне самопочуття, спокій, рівновагу, задоволення, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад.

Життєдіяльність дитини в дошкільних  навчальних закладах визначається високим темпом, дією великої кількості стресів, орієнтацією на змагальність як обов’язковий складник сучасного життя, шумністю оточення, неможливістю дитини усамітнитися. Це зумовлює надмірну мобілізацію ресурсів, високу емоційну напругу, пов’язану з прагненням вихованців відповідати вимогам дорослих. Так виникає ризик не лише соматичних, а й психічних порушень, виникнення нервовості як хвороби особистісного зростання, прояву депресії, різних фобій, відчуття власної неповноцінності.

Переважна більшість дошкільнят зазнає дефіциту руху, недостатньо загартована, характеризується низькою витривалістю. Еколого-валеологічний напрямок у роботі, спрямований на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільника.

Мета – гармонія «Я» і «Світу».

Дослідження В.Вернадського, К.Ціолковського та багатьох наших сучасників засвідчують, що Земля – живий організм, який функціонує у згоді з ритмами Всесвіту. Оскільки людство частина планети Земля, йому належить жити з законами материнського організму, а не всупереч їм. На жаль, сучасна людина стала на шлях споживацького, технократичного розвитку, який є згубним для еволюції, оскільки порушує баланс Природи і Людини, дезорієнтує підростаюче покоління у пошуках сенсу життя.

Усе це свідчить про необхідність змін у світогляді людини, її освітніх пріоритетах, устрої життя у цілому. Це стосується, передусім, знання законів Буття та власного «Я». Адже життя у злагоді з довкіллям та у згоді із самим собою - мистецтво і наука, які дитина має опанувати поступово, з перших років свого життя.

Прийшовши у Світ, дитина існує у трьох основних вимірах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, процеси виховання і навчання мають апелювати до всіх означених аспектів розвитку особистості одночасно. Забезпечити сучасній дитині належний освітній рівень – означає залучити її до діяння (цінностей Творчості), переживання (цінностей Любові), осягнення (цінностей Істини, розуміння). Життєво компетентною, життєпридатною можна вважати лише таку дитину, яка не тільки має належні знання, а й усвідомлює їх сенс, прагне реально їх використати, радіє здобутому результату, діє доцільно із користю для себе та інших.

Тож педагоги повинні сьогодні першими подбати про внесення змін у власну свідомість та устрій життя. Тільки так зможемо сприяти створенню здорового суспільства.

Для цілісного та гармонійного розвитку зростаючої особистості нам залишили безцінний спадок психологи і педагоги, вітчизняні та зарубіжні фахівці, науковці і практики, великі просвітники – гуманісти. Це насамперед

Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, М. Монтессорі, Л.А. Венгер,

О.В.Запорожець, В.К.Котирло, Г.О.Люблінська, С.Ф. Русова,

С.Л. Рубінштейн, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський,

Г.С. Костюк.

Маленьку дитинку, що лише починає свій життєвий шлях, вважали наші Вчителі, необхідно вправляти у двох основних галузях знань у пізнанні своєї індивідуальності (власних потреб, цілей, ідеалів, особливостей, можливостей тощо), та умов життя, від яких вона залежить і на які сама впливає (природних, предметних, соціальних).

Основне завдання батьків і педагогів – створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільником двох основних життєвих реалій – власного «Я» та навколишнього світу. Головна задача дорослих розширювати, уточнювати й систематизувати уявлення дітей про користь живої та неживої природи для здоров’я дитини і людини, вплив природи на фізичний і психічний стан здоров’я. Вводити в знання дітей нові поняття про здоров’я та його чинники. Виховувати потребу бути здоровими, організаційно допомагати в діяльності по збереженню і укріпленню здоров’я.

У досягненні результативності виховання еколого-валеологічної компетентності дітей визначають такі шляхи:

- поглиблена систематична робота вихователів з питань екології та валеології;

- співпраця педагога та сім’ї з цих питань.

Необхідність участі сім’ї в еколого-валеологічному вихованні обумовлена тим, що саме в ній здійснюється універсальне сімейне спілкування, де на першому місці стоїть безкорисна любов батьків до своїх дітей та родинні стосунки.

Єдині вимоги в роботі дошкільного закладу і сім’ї передбачають повне розуміння завдань екологічного та валеологічного виховання педагогами і батьками, єдність мети, скоординованість дій.

Робота вихователів із батьками може проводитися в таких напрямках:

- вивчення рівня екологічних та валеологічних знань батьків, способу життя в родині;

-   надання теоретичної допомоги (бесіди, дні відкритих дверей, усні та рукописні методичні журнали);

- практична допомога (щоденні консультації, дискусії, діалоги, практичні заняття з проблемних завдань, що стосуються здоров’я дитини).

Система роботи з батьками охоплює й нетрадиційні форми педагогічної освіти, які збагачують новими враженнями, знаннями.

Мета дошкільної освіти у галузях «Природа», «Культура», «Я Сам» «Люди» - створити сприятливі умови для становлення у дошкільника компетентності в цій сфері життєдіяльності, сформувати зачатки валеологічної культури, наукового світобачення та екологодоцільної поведінки.

Шляхом реалізації системи знань, умінь, навичок дошкільників стають: екологія, валеологія та художня діяльність.

Екологія. Ставлення до природи, як до цінності, екологічна свідомість та екологічно доцільна поведінка, базис особистісної культури дитини.

Протягом дошкільного дитинства взаємодія з природним довкіллям змінюється: від суб’єктивно-прагматичного ставлення до рослин, тварин до гуманної взаємодії. Розвиток гуманної взаємодії с природним довкіллям відбувається в таких напрямках:

- розрізнення природного та рукотворного;

- розрізнення станів рослин і тварин – здорового та потерпаючого;

- постійне піклування про мешканців найближчого природного довкілля;

- прояви інтересу до праці в природі, надання посильної допомоги для створення та підтримання для рослин і тварин сприятливих умов, чистоти в довкіллі;

- дотримання правил природокористування;

- розуміння, що природні умови (світло, тепло, чисте повітря, вода, грунт), рослини, тварини, люди – це Природа, живий організм.

Валеологія. Центр особистого зростання дитини є її власні сутнісні сили, найпростіші у дошкільному дитинстві форми самовизначення, самосвідомість. Щоб дошкільник сформувався як особистість, дорослі мають створити сприятливі умови для його становлення у ролі «будівничого» свого власного тіла, внутрішнього життя, соціального обличчя. Привернути увагу дошкільника як особистості до своєї зовнішності, власного тіла як оболонки внутрішніх органів і систем, у уособлення фізичної вправності, сили, витривалості, здорового способу життя.

 

 


  Я – фізичне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – психічне

image description


Художня діяльність. Найважливішими результатами опанування мистецької діяльності в дошкільному віці є усвідомлення дитиною себе суб’єктом творчості, митцем, здатним не лише відтворювати здобуті враження, а й інтерпретувати їх, збагачувати власним досвідом, творчо самовиражатися у різних видах художньої діяльності. Обираючи кольори фарб, дитина керується насамперед своїм емоційним ставленням  до художнього образу, настроєм, певним життєвим враженням.

Особливу роль у ставленні світогляду дитини відіграє розвиток художнього сприймання при ознайомленні з літературними творами, з творами живопису, декоративно-прикладного мистецтва. Важливо звертати увагу дітей на емоційний зміст картини, засоби, з допомогою яких художник передає настрої героїв, стан природи.

Особливу роль в особистісному ставленні дошкільника відіграє надане йому право вибору матеріалів, місця роботи, сюжету, можливість проявити творчість, спираючись на власний досвід.

Дошкільники ефективніше оволодіватимуть мистецтвом створення художнього образу, якщо педагог інтегруватиме  різні види образотворчої діяльності, для початку пропонуючи їм варіанти  інтеграції. Поступово діти навчаться самостійно комбінувати різні способи зображення матеріалами, відчують смак до такої роботи.

В єдності та через інтеграцію складових, дитина набуває еколого-валеологічної компетентності через органи чуття, за допомогою художньої діяльності.

Еколого-валеологічна компетентність дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне – не технічні уміння, а базис особистісної культури дошкільника, закладений образотворчим мистецтвом як одним з впливових на свідомість і поведінку.

Тому головна задача педагога – зберегти і розвинути в дитині надане природою уміння радіти, дивуватися побаченому, творити свій світ, пізнавати його не тільки розумом, а й почуттями.

«Любімо, шануймо, бережімо природу, вічне джерело нашого життя і нашої творчості. Вона нам стократ більше віддасть, ніж ми можемо їй дати ...»

М. Рильський

 

 

 

 

 


 

Педагогічні ідеї досвіду роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ми вчимо дітей бачити і відчувати красу природи, виховуємо розум і дар бачення заповітних таємниць, учимо говорити яскраво, точно і гарно - все це для того, щоб вони, сьогоднішні малюки, стали тривожними, дбайливими, тур­ботливими господарями; у справжнього господаря радощі завжди клопітні, а задоволення важкі, тому що досягаються вони працею, потом, мозолями. Ми виховуємо у своїх вихованців погляд на природу як на народжене багатство, що передається з покоління в покоління, цінність якого ні з якими іншими цінностями порівняти й зіставити не можна»

В. Сухомлинський


Перспективний план роботи

Молодший дошкільний вік

 

Лексичні теми

Рекомендована діяльність

Література

Вересень

Прощавай літо, здрастуй осінь!

(літній відпочинок).

 

Розглянути фото дітей з літнього відпочинку.

Образотворчість: «Тепле море»; «Вишеньки на гіллі»; «Вересневий букетик» (пальчиками).

Служба безпеки «Лісові пригоди Тарасика».

Дослід «Як впливає тепло на зростання рослини?»

А. Волкова

«Дарунки літа».

«Джміль»

№ 3 2005.

Сонце – джерело життя.

 

Дидактична гра «Жива та нежива природа».

Психогімнастика «Сонечко».

Образотворчість

(ниткою викласти зображення сонця).

Рух. гра «Упіймай сонячного зайчика».

Дослід «Як впливає світло на зростання рослини?»

М. Познанська

«Здрастуй, сонечко».

Заклична «Вийди, вийди, сонечко».

Пізнаємо природу

(перелітні птахи).

Бесіда «Хто з нами прощається?»

Логічна гра «Перелітні чи зимуючі?»

Рух. гра «Ми - пташки».

Мовна гра «Опиши пташку».

Образотворчість «Відліт птахів»; «Шпачок»; «Чарівний птах» (малювання долонькою).

М. Підгірянка

«Хлопчик і ластівка».

Г.Х. Андерсен «Гидке каченя».

Цілющі

диво – овочі.

 

Клуб допитливих

«Королева нашого столу».

Образотворчість

«Зафарбуй своїм кольором»; «Бабусині соління»; «Художники з грядки».

Дидактична гра «Зваримо смачний борщ і компот» (класифікація).

Дослід. З’ясувати, чи є рідина в овочах і фруктах?

Укр. нар. казка «Ріпка».

«Джміль»

№ 4 2005;

№ 3 2011.

 

Жовтень

Маленькі природолюби.

Творча розповідь «Кому допоміг Джмелик?»

Музично-рух. етюд

«Листочки танцюють».

Вивчити вірш.

Образотворчість «Жовті листочки».

Г. Вієру «Листя також очі має».

«Джміль»

№ 3 2002.

Обережно, гриби!

 

Читання оповідання

Ю. Старостенко «Під зеленим шатром лісу».

Образотворчість «Під пеньочком народився грибочок»; «Чарівний ліс» (пальчиками й долонькою).

Мовленнєва творчість

«Що буде після тебе».

«Джміль»

№ 3 2008;

№ 2 2011.

Рослинка на моєму віконечку.

 

Догляд за кімнатними рослинами.

Дидактична гра «Який настрій у рослинки».

Образотворчість «Кактус посміхнувся і розцвів»; «Осінні жоржини».

Загадати загадки про цибулю.

Вірш «Бабуся Цибулина».

М. Познанська

«Жоржини».

Осінній сад

(гербарій).

 

Образотворчість

«Листочки замість пензлика».

Пальчиковий живопис «Букет з листя».

Рух гра «Наздожени листочок».

Дослід «Чому восени дерева скидають листя?»

«Джміль»

№ 3 2006;

№ 2 2011.

Листопад

Де поділися комахи?

 

Дидактична гра «Якої комашки не стало?»

Клуб допитливих Павуки».

Образотворчість «За ким я сумую»;

«Павутинка».

Вірш «Жив жучок».

«Джміль»

№ 3 2003.

Осінні турботи

(дикі тварини, птахи).

Гра «Відгадай, хто це» (імітація).

Вивчити вірш.

Колективна казка «Що ми бачили в лісі».

Малювання «Намалюй зайчику морквинку».

Г.Чічінадзе «Лист».

 

 

(свійські тварини, птахи).

 

Дидактична гра «Хто де мешкає?» (класифікація).

Малювання «Домашні улюбленці».

Укр. нар. казка «Півник і двоє мишенят».

Таємниці листопаду

(пожежна небезпека).

 

 

Психогімнастика «Вітер».

Дослід «Спіймай вітер» (пакет).

Ігри з вітрячком «Де гуляє вітерець».

Дидактична гра «З якого дерева листочок?»

Худ. діяльність «Склади букет із листочків»; «Де заховалась осінь в казках»; «Кружляє листя золоте».

Практична робота

«Прибирання листя на майданчику».

«Джміль»

№ 3 2003.

Грудень

Зимовий одяг.

 

Дидактична гра «Зима – літо» (класифікація одягу за сезонами).

Декоративне малювання

«Оздоблення рукавички»; «Тепла шапка».

Вивчення віршів.

Укр. нар. казка «Рукавичка».

Г. Бойко «Морозець».

Н.Саконська «Де мій пальчик?»

Загадки про рукавички.

Зимові розваги.

 

Образотворчість «Снігова баба»;

Малювання та штампування на снігу.

«Гірлянда»

(із снігових кульок).

Снігові фігури. Вправа – гра «Подякуємо зимі за…»

Дослід. Визначити властивості льоду: твердий, але крихкий, слизький, холодний, прозорий.

 

«Джміль»

№ 4 2004.

Хто як зимує?

 

Драматизація.

Вивчення вірша.

Ліплення «Пригощення для тваринки».

Дидактична гра «Спить – не спить».

Малювання «Їжачок спить».

В.Сухомлинський

«Зайчик і Місяць».

Г. Бойко «Білочка».

К. Перелісна

«Синичка».

Вірш «Їжачок спить».

Новорічні казочки.

 

Дидактична гра «Що малює Дід Мороз на вікні?» (з’єднати ниткою крапки).

Бесіда за сюжетною картиною «Новорічний гість».

Пластилінова зима.

«Джміль»

№ 4 2004,  2010.

Січень

Розважайся, грай та про небезпеку не забувай. (ОБЖД)

 

Служба безпеки

«Один день швидкої допомоги».

Дидактична вправа «Зима добра, зима зла».

Бесіда за сюжетними картинками «Святкуй, гуляй – та обережність знай».

Рухливі ігри-забави зі снігом.

«Джміль»

№ 4 2004;

№ 3 2011.

Посуд. Продукти харчування.

 

Дидактичні ігри: «Зваримо обід»; «Упізнай на смак»; «Їстівне – неїстівне».

Досліди: довготривалий з цибулею. Куди поділись сіль, цукор у воді? Як довести, що сіль та цукор не зникли з води, а розчинились? Чи розчинюється олія у воді?

Бесіда за картиною

Є. Гопчинської «Світ солодкого щастя».

Образотворчість «Іменинний пиріг».

«Джміль»

№ 1 2010.

Радісне Різдво.

Аплікація «Різдвяна зірка».

Вивчити вірші.

Народознавство «Зимові свята».

«Різдвяна зірка» (народне)

А. Лотоцький

«Хрещеним».

Сплять засніжені дерева.

Вивчити вірш.

Аплікація «Вкриємо ковдрою дерева».

Малювання пальчиком «Ялинка».

Дослід з гілочкою у вазі воді і без води, і для цього не обов’язково зламувати гілки (замалювати різницю)

Вірш «Під снігом» А.М’ястківський

«Котики – воркотики».

 

Лютий

Бережи себе сам

(валеологія).

 

Служба безпеки «Мікробам бій!»;

«Дітям про здоров’я».

Дослід «Миття рук з милом і без мила».

Дидактичні ігри: «Скажи навпаки» (сильний-слабкий); «Це потрібно нам для спорту»; «Наші вушка. Що ми чуємо?»

Бесіди: «Аптека на підвіконні»; «Як бути здоровим».

Школа шляхетності

«Про дівчинку Нечепуру».

Аплікація «Чистуни та замазури».

Вірші Г. Бойко «Здоровим будь!»,

«Гантелі»;

М. Стельмах

«Сонце стукає в віконце».

«Джміль»

№ 1, 3 2003;

№ 2 2006.

Я – особистість

(взаємовідно-сини з навколишнім).

 

Школа шляхетності «Три правила носа».

Дидактична гра «До люстерка підійшли і себе ми там знайшли».

Образотворчість

«Домалюй усмішку»;

«У всіх різне волосся».

Мовленнєва творчість

«Чому втік Гавчик?»

«Джміль»

№ 3 2003;

№ 2 2008.

Світ – це ми! Закон взаємин.

 

Робота з текстом

«Допоможи знайти хатку тваринкам»

(з’єднати лініями);

«Раз-зернинка, два-зернинка»

(картинки з насінин).

Г. Ганейзер «Хто на собі свою хатку носить?»

А. Усачов «Дивна сила доброти».

«Джміль»

№ 3 2003.

Подорож у світ неживої природи.

 

Художнє слово «Сніг – сніжок».

Образотворчість:

«Снігопад»; «Грозове небо» (поролоном).

Дослід «Таємничо сніжинки зикають».

Дидактична гра «Знайди дві однакові сніжинки».

Фіз. хвилинка

«Діти йшли і сніжинку знайшли».

Рух. гра «Сонечко і дощик».

Н. Красоткіна

«Зима» (уривок).

«Джміль»

№ 4 2008.

 

Березень

Пробудження природи.

 

Художнє слово «Весняні загадки»; Є. Гуменко «Весняні вірші».

Образотворчість «Бруньки на деревах».

Валеохвилинка «Гімнастика для очей».

Дослід «Чи можна жити без очей?»

Фіз. хвилинка

«Радіємо весні».

О. Олесь «Весна».

Н. Забіла

«Кульбабки».

Василь Сухомлинський

«Весняний вітер».

Вірш «Бруньки на деревах».

«Джміль»

№ 1 2008, 2009.

Веснянки для мами.

 

Вивчення віршів.

Пальчиковий живопис «Ці чудові квіти».

Творча розповідь «Моя мама».

В.Сухомлинський

 «Хлопчик і

Дзвоники Конвалії».

«Джміль»

№ 2 2011.

Люби і вивчай свою Україну.

Бесіда, розгляд ілюстрацій «Земля моя – земля моїх батьків»; «Побут і звичаї українського народу».

Образотворчість «Символи України – герб, прапор».

Твори

Т. Шевченка.

Кругообіг води у природі.

 

Спостереження за росою в ранкові часи.

Малювання «Веселкова росинка».

Розглянути таблицю «Кругообіг води».

Складання казки «Як ми запросили хмарку в гості».

А. М’ястківський

«Пустотливий дощик».

Заклична «Іди, іди дощику».

М. Пляцковський

«Бурульки» «Джміль»

№ 1 2003.

Квітень

Пожартуємо!

(сміхотерапія).

 

Вивчити веселі небилиці.

Читання оповідання.

Образотворчість

«Пуголовки».

Дослід «Кольорова вода».

Вірші: Л. Повх

«Ой не жарти…»

С. Теньнюк

«Курчата».

Оповідання

А. Лимарєва

«Веселухи».

«Джміль»

№ 2, 2011.

Птахи прилетіли!

 

Дидактична гра «Де чиє гніздо»; «Птахи прилетіли» (класифікація);  «Яку пісню чують вушка?».

Бесіда за сюжетною карт.

«Зустріч птахів». Образотворчість.

Дослід «Визначення функцій вуха».

Валеохвилинка «І для вух масаж корисний».

«Джміль»

№ 1 2011.

Весняні клопоти

(у природі та на городі).

Образотворчість

«Квітне яблунька».

Дидактична гра «Упізнай за запахом».

Творча гра «Привіт, рослинко!»

Пантоміма «Садіння

насіння».

Рух. нар. гра «Дрібушечки».

Садіння городу.

Вірш «Помічники»

(інсценівка).

Рослинки, що нас лікують.

 

Декоративне мистецтво

Петриківська художниця

Т. Пата «Калиновий кущ».

Малювання за задумом.

Вивчення віршів.

«Джміль»

№ 3 2008.

Травень

Вперед рятівники!

 

 

Дидактична гра «Хитрі звірятка».

Ліплення «Гостинці зайчику».

Служба безпеки

«Гостювання у бабусі»; «На майданчику грай – правила не забувай».

 

В.Сухомлинський

«Дивний мисливець».

«Джміль»

№ 2 2005;

№ 1 2010.

Ми мандруємо.

 

Служба безпеки

«Обережність не завадить».

Клуб допитливих «У заповіднику».

Драматизація оповідання.

Бесіда за сюжетною карт.

«На ставку».

Художнє слово збірка віршів: «В лісі, в полі та у лузі є у нас маленькі друзі»; «Літні пригоди».

В.Сухомлинський

 «Як бджілка знаходить квітку конвалії».

«Джміль»

№ 3 2006;

№ 2 2003, 2009, 2010 .

Квітковий бал.

 

Гра «Віночок».

Драматизація оповідання.

Малювання «Такі чудові квіти».

В.Сухомлинський

 «Маківка і Джміль».

Умий свою планету!

 

Читання віршів.

Спостереження за дощем, його вплив на природу.

Дослід щодо утворення штучного дощу.

Розважальна хвилинка «День народження калюжі».

Образотворчість

«Веселкові барви».

Праця на майданчику «Приберемо сміття».

В.Сухомлинський

 «Дощик і Грім».

Є. Гуменко збірка «Літо в гості завітало».

«Джміль»

№ 2 2008, 2009.

       

 


Старший дошкільний вік

 

Лексичні теми

Рекомендована діяльність

Література

Вересень

Прощавай літо, здрастуй осінь!

(літній відпочинок).

 

Підготувати виставку робіт «Літо красне промайнуло».

Розглядання фотоальбому «Привітання від літечка».

Дидактична гра «Подивись і розкажи».

Образотворчість «Бабине літо».

Бесіда за картинами

Д. Раста «Рибалки і вовки»;

Ю. Камишного «Голос трави»;

«Осінній ярмарок».

Декоративне мистецтво

«Квіткові спогади про літо».

Художнє слово вірші про дощ.

В.Сухомлинський

 «Бабине літо».

«Джміль» № 2 2003, 2007, 2011; № 3 2008, 2009, 2010.

 

Сонце – джерело життя.

 

Гра-медитація
«Я – сонечко».

Бесіда – роздум «Сонечко фарбує шкіру»; «Яке воно – сонце».

Валеохвилинка «Як від сонечка сховатись?»

Творча розповідь «Свято короваю».

Малювання «Я загорів».

«Джміль»

№ 3 2005;

№ 2 2009.

Пізнаємо природу

(перелітні птахи).

 

Клуб допитливих

«Пташиний апетит».

Гра «Назви перелітних і зимуючих птахів».

Творча розповідь

«Зустріч на осінній галявині».

Пальчиковий живопис «Ластівка».

Казка

Г.Х. Андерсен

«Дюймовочка».

Укр. народна казка «Кривенька качечка».

«Джміль»

№ 3 2008;

№ 2, 3 2011.

Цілющі

диво – овочі

 

Бесіда за картинами

Ю. Камишного

«Кожному мила своя сторона»;

О. Сльота «Щедра осінь».

Мовленнєва творчість

«Допомогли».

Клуб допитливих «Овоч цей лікує і смачно годує»;

«Буряк»; «Загадки з грядки».

Укр. живопис «Світ

Катерини Білокур».

Малювання «Городина» (домальовування);

«Збираємо врожай» (перетворення геометричних фігур).

«Джміль»

№ 1, 2, 3 2005;

№ 3 2002, 2008, 2011.

 

Жовтень

Маленькі природолюби.

Розробити екологічні знаки «Захистимо природу!»

(домашнє завдання).

Мовленнєва творчість

«Як Михайлик перевиховався»; Рідна оселя – наймиліша»; «Осінь у лісі».

Художнє слово байка

Л. Глібова «Чиж і голуб».

В.Сухомлинський

 «Зрубали вербу».

К. Марукас

«Чому плакала пташка?»

Д. Павличко

«Звернення».

 

«Джміль»

№ 3 2002, 2008, 2010, 2011.

Обережно, гриби!

Служба безпеки «На грибній стежині».

Образотворчість

«Грибочки для їжачка і білочки».

Н. Забіла «Андрійко йде по гриби»

«Джміль»

№ 3 2010.

Рослинка на моєму віконечку.

Бесіда «Щоб було красиво й затишно».

Пересаджування кімнатних квітів.

Образотворчість «Моя квіточка».

Дидактична гра «Знайди квітку яку я назву»;

«Кактус і герань» (порівняння).

Рольова гра «Розмова квітів».

Фіз. хвилинка «Кімнатні квіти».

Дослід з кімнатними рослинами, які поливались і не поливались.

 

Г.Х. Андерсен

«Цветы маленькой Иды».

 

Осінній сад

(гербарій).

Бесіда за картиною

В. Котлярова

«Осінній похід».

Образотворчість (шаблон) «Осінь-художниця»;

(пальчиком) «Осінні листочки».

Дослід «Чому в’януть стебла рослин?»

 

Збірка віршів

«Осінь така мила».

Д. Павличко

«Яблуко».

«Джміль»

№ 3 2009, 2010.

 

Листопад

Де поділися комахи?

Образотворчість

«Комашка сонечко».

Дидактична гра

«Комашки відпочивають» (орієнтування у просторі – на, біля).

В.Сухомлинський

 «Сонце і сонечко».

Н. Майстренко

«Бережіть комашок».

Осінні турботи

(дикі тварини, птахи)

Робота з батьками:

виготовлення годівнички.

Образотворчість

«Малюємо сову»; «Білий ведмедик в гостях у бурого» (контраст).

Моделювання «Сірий кум, руда кумася».

Дидактична гра

«Вгадай за описом».

Мовленнєва творчість

«Турботи звірів».

Загадки про пташок.

Г. Скребицький,

В. Чапліна

«Хто як до зими готується?»

Н. Гайворонська

«Годівничка».

Укр. нар. казки

«Лисичка-сестричка та вовк-панібрат».

«Джміль» № 4 2009;  № 3 2011.

(свійські тварини, птахи).

Пальчиковий живопис «Чудернацькі тваринки».

Декор. малювання

«Петриківські півні».

Загадки про тварин.

Укр. нар. казки «Пан Коцький». «Джміль»

№ 2 2008, 2011.

 

Таємниці листопаду

(пожеж. небезпека).

Служба безпеки

«Вогонь – друг,

Вогонь – ворог».

Дидактична гра

«Упізнай деревце».

Художнє слово

«Осінні таємниці».

Художня діяльність

«Музей осені» (роботи);

«Театр осені».

Дослід «Повітря навколо нас» (з опалим листям або аркушем паперу біля обличчя).

«Джміль» № 3 2002, 2003, 2006.

Грудень

Зимовий одяг.

Бесіди: «Одяг – захисник»;

«Які наші ручки»; «Як захистити нашу шкіру»; «Як зберегти вушка»

Самомасаж «Наш горішок фантазер».

Малювання «Вдягнись на прогулянку» (за сезоном).

Вірш «У гардеробі».

Зимові розваги.

Гра – пантоміма «Зимові розваги».

Досліди: «Крижана хатка»; «Кольорові льодяники»

Як впливає сіль на лід?

Де швидше розтане лід: у гарячій, холодній воді чи лід на тарілці? Лід займає більше місця ніж вода.

Бесіда за картиною

В. Котлярова «Зимові розваги».

Майстерня «Магія орігамі».

«Джміль» № 4 2004, 2005, 2008.

Хто як зимує?

Робота з текстом.

Вивчити вірш «Допоможемо пташкам».

Бесіда за картиною
Д. Раста «Олениця».

Драматизація.

Образотворчість «Дятел – красень»,«Білочка-умілочка»

Декоративне малювання

«Зимова казка».

Фіз. хвилинка «Хто як зимує».

К. Перелісна

«Крихітки».

Г. Чорнобицька

«І зайчик чекає святого Миколая».

В.Сухомлинський

 «Як білочка дятла врятувала».

«Джміль»

№ 4 2008; 2010.

Новорічні казки.

Складання казочки
«День народження ялинки» (ейдетика).

Складання творчих розповідей «Як зима у гості забарилась».

Образотворчість.

Досліди.

Перетворення води на кригу та кригу на воду.

Перетворення води на пару.

Ниткографія

«Ниточка – художниця».

Командна гра «Клуб кмітливих».

«Джміль»

№ 1 2005;

№ 4 2008, 2010.

Січень

Розважайся, грай та про небезпеку не забувай. (ОБЖД)

Служба безпеки

«Зиму зустрічай – про безпеку пам’ятай»; «Щоб не зіпсувати свято».

Дослід. Перетворення бурульки на воду.

Спостереження за бурульками, розмірковування на основі здобутого досвіду.
З магнітом «Як знайти голку на підлозі?»

«Джміль»

№ 4 2005, 2007.

Посуд. Продукти харчування.

Служба безпеки гра «Скажи мені, що ти їси».

Декоративне мистецтво
К. Білокур «Снідання».

Довготривалий дослід за квасолею.

Образотворчість

«Макаронні фантазії»; «Допоможи кухареві» (перетворення геометричних фігур).

Клуб допитливих

«Смакота з теплих країв»; «Дарунки щедрого літа».

Досліди: «Значення зубів та язика»; Порівняти воду з молоком, кефіром: колір, смак, запах.

Дидактична гра «Впізнай на смак».

Брати Грімм «Горщик каші».

Прислів’я про їжу.

«Джміль»

№ 3 2005, 2008;

№ 2, 4 2007;

№ 2 2011.

 

Радісне Різдво.

Збірка загадок «Зимові свята».

Новорічні розваги.

Бесіда за картиною

Є. Миронової «Щедрий вечір».

«Джміль»

№ 4 2003, 2010.

Сплять засніжені дерева.

Бесіда за картиною

Є. Лещенко «Снігові шляхи».

Образотворчість «Зачаро-вані»; «Снігопад у нічному лісі» (ватяні палички).

«Джміль»

№ 4 2008.

Лютий

Бережи себе сам

(валеологія).

Дидактичні вправи:

«Що для чого потрібно?»

«Який ти?»

«Зір та гігієнічні умови».

Поради «Хочеш бути здоровим? Будь таким!».

Дидактична гра «Як Ромчик побував у Країні Здоров’я».

Служба безпеки «Щоб уникнути біди»; «Сам удома»; «Щоб помічники не стали ворогами».

Є. Саталкіна

«Крижинка – хатинка».

В.Сухомлинський

«Ледача подушка».

К. Ушинський «Про тебе самого, твоє тіло».

«Джміль»

№ 3 2007, 2009;

№ 4 2008, 2009; № 1 2009.

Я – особистість

(взаємовідносини з навколишнім).

Служба безпеки
«Сам у дворі».

Дидактична гра

«Я – хлопчик, я – дівчинка».

Школа шляхетності

«Хризантема і цибулина».

Ручна праця «Подаруємо котику мисочку» (з покидькового матеріалу).

Образотворчість

«Пластилінова мозаїка».

 Бесіда за картиною
Є. Волобуєва «Поспішай у двір гуляти».

В.Сухомлинський

 «Як котові стало соромно».

О. Різник «Як ростуть квіти».

«Джміль»

№ 3 2003;

№ 4 2007;

№ 1 2008;

№ 2 2010.

Світ – це ми! Закон взаємин.

Робота з текстом.

Бесіда «Хочу бути дорослим».

Скласти оповідання

за сюжетом «Чому всох кущик?»

Школа шляхетності

«Так – можна, а так – ні»; «Як хлопці мед поїли».

Мовленнєва творчість

«Разом краще»;

«Лінивий двічі робить»; «Щира вдячність».

Дидактична гра «Обери свій настрій».

Служба безпеки

Т. Лисенко «Сварка».

В.Сухомлинський

 «Петрик, собака й кошеня».

В. Орлов «Хто в хаті живе?»

К. Чуковский «Айболит».

Г. Х. Андерсен

«Ромашка».

 «Джміль»

№ 2 2005;

№ 3 2002, 2003, 2005, 2007;

№ 4 2008, 2010.

 

Подорож у світ неживої природи.

Клуб допитливих «Подорож навколо третьої планети»;

«Досліджуємо Всесвіт».

Дослід «Як утворюються кратери».

Образотворчість

«З’єднайте сузір’я».

Психогімнастика

«Сніжинка».

Витинанки «Такі різні сніжинки».

Спостереження за кригою, її змінами під дією сонячних променів.

Дослід щодо перетворення криги на воду.

Рухливі ігри на ковзанці.

В.Сухомлинський

«Райдуга в бурульці».

Вірші

«В безмежному космосі».

«Джміль»

№ 1, 2, 4 2010.

Березень

Пробудження природи.

Клуб допитливих «Метелики».

Образотворчість «Різно-барвний метелик»  (розмалю-вати за цифрами); «Відгадай загадку, намалюй відгадку».

Майстерня (папір)

«Барвисті метелики».

Гра-медитація
«Я – насінина».

Художнє слово «Весняні етюди».

Бесіда за сюжетною картиною Л. Христевич «Повінь».

 Дослід «Як почуває себе рослина без води?»

С. Жупанин «Буду я природі другом».

В.Сухомлинський «Тільки живий красивий».

Легенда

«Підсніжник».

«Джміль»

№ 1 2005, 2010;

№ 2 2003, 2011;

№ 3 2003.

Веснянки для мами.

Майстерня (серветки)

«Ніжні конвалії».

Декоративне мистецтво

Г. Собачко «Квіти для милої».

Малювання «На цю квіточку схожа матуся».

Дослід із свищиком (повітря може свистіти); Як повітря народжує чарівні звуки музики? (Сопілочка).

«Джміль»

№ 1 2010;

№ 2 2011.

Люби і вивчай свою Україну.

Бесіда за бісерною картиною

В. Гузиніної «Щедра і багата – Україна – мати».

Командна гра

«Українознавці»;

«Традиції в Україні».

Образотворчість

«Святковий рушничок».

Декор. малювання

«Розпрягайте, хлопці, коней».

Твори І. Франко,

Л. Українки,

Т. Шевченко.

В. Коломієць «Солодка земля».

«Джміль»

№ 3 2006;

№ 2 2011.

Кругообіг води
у природі.

Економіки «На планеті водолюбів»

Досліди:

«Розглянемо туман»; «Який туман на дотик?»

Гра-медитація «Я дощ».

Дидактична гра «Розкажи про туман».

Фіз. хвилинка «Туман».

Бесіда за картиною І. Левітана «Весна. Велика вода».

Б. Вовк

«Бережіть воду».

Л. Компанієць

«Бурулька».

В.Сухомлинський

«Краплинка роси».

«Джміль»

№ 1 2003, 2010.

 

 

Квітень

Пожартуємо!

(сміхотерапія).

Народна гра

«Павлику – равлику».

Фокуси

«Зачарована вода»;

«Непробивна куля».

Мовленнєва творчість

«Смачне вітання».

Художнє слово

«Про малят і для малят».

В.Сухомлинський

 «Равлик».

«Джміль»

№ 3 2005;

№ 2, 4 2006.

 

Птахи прилетіли!

Мовленнєва творчість

«Птахи прилетіли»;

 «Весняна пригода веселої Нотки». Загадки.

Художнє слово

«Он як буває». Домашня майстерня

«Новий дім».

Л. Кобинець «Чому зажурилась пташка?»

«Джміль»

№ 1, 3 2005;

№ 1 2008.

Весняні клопоти

(у природі та на городі).

Садіння квітів у квітнику.

Художнє слово

«Калина».

Фіз. хвилинка

«Вирощуємо квіти».

Клуб допитливих

«Від зернини до хлібини».

Праця «Мала бджола, а й та працює».

Дослід «Як впливає грунт на зростання рослини?»

С. Жупанин «Що сказала ліщина».

Н. Забіла «І в Ясочки є грядка!».

«Джміль»

№ 3 2005, 2007.

 

Рослинки, що нас лікують.

Рухливі вправи

«Зелена аптека»

(подорожник, ромашка, кульбаба).

Образотворчість

«Соковиті ягідки»

(паличками).

Декор. мистецтво

Петриківська худ.

Т. Пата «Калина і птах».

Є. Гуменко

«Кульбаби».

«Джміль»

№ 3 2008, 2010.

Травень

Вперед рятівники!

Служба безпеки

«Весняні розваги».

Настільна гра
«Мікробам – бій!»

Робота з текстом.

Художнє слово «Не зашкодь».

Школа шляхетності

«Почни із себе».

В.Сухомлинський

 «Пташеня випало з гнізда»;

«Щоб метелик не наколовся».

«Джміль»

№ 3 2005;

№ 1, 2 2008;

№ 2 2010.

Ми мандруємо.

Служба безпеки

«Треба знати без вагання, що це місце для купання».

Клуб допитливих

«Хочу бути муравликом».

Бесіда за сюжетною картиною Л. Христевич «Влітку в лісі»;
Є. Гопчинська

«Талісман на щастя».

Мовлен. творчість

«На відпочинку»;

«На дні морському».

Образотворчість

«Сонячна галявина».

Театралізація

«Марійчина пригода».

«Джміль»

№ 2 2003, 2006, 2007, 2009, 2010;

№ 1 2009, 2011.

 

Квітковий бал.

Образотворчість

«Улюблена квітка»;

«Квіткові портрети»

(колективна).

Бесіда за картинами

К. Білокур «Квіти за тином»; К. Трутовський

«Одягають вінок».

Бесіда за сюж. карт.

«Бал квітів».

Малювання «Квіткова галявина» (крейдою).

В.Сухомлинський

 «Дівчинка і ромашка»;

«Маківка і Джміль».

«Джміль»

№ 2 2003, 2005;

№ 3 2006;

№ 1 2007.

 

Умий свою планету!

Співаємо пісні літа.

Театралізація

«День народження Веселки».

Бесіда за сюжетною картиною «Лугова школа малювання».

Художнє слово

«Як люблю я рідний край!»

«Джміль»

№ 2 2007, 2009;

№ 3 2003, 2005 (вірші Т. Неліної).

 


 

Інтегроване заняття

 «Бабусине подвір’я»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: сприяти розвитку пізнавальної активності дитини; показувати у доступній формі залежність життя рослинного світу; розуміти найпростіші причинні зв’язки між явищами;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини за допомогою народних ігор;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: виховувати інтерес до трудової діяльності, створення корисного для інших;

- художньо-естетичний розвиток: підтримувати бажання запам’ятовувати невеликі художні твори, відтворювати їх; розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: вдома діти з батьками виготовляють різні предмети побуту (невеликого розміру); прикраси, одяг.

Обладнання: макет сільського подвір’я, тин, штучні квіти; предмети побуту, різноманітний іграшковий посуд; іграшки домашніх тварин, птахів; іграшкові 4 відра та 2 коромисла; віночок.

 

Хід заняття

Вихователь. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у минуле; в ті часи, коли ваші дідусі й бабусі були такими маленькими, як ви зараз. Давайте подивимося, який вигляд мало сільське подвір’я в ті часи.

Розгляд макету сільського подвір'я, зробленого батьками і дітьми групи.

Дидактична гра «Чарівна скринька»

У скриньці – вироби, які виготовили діти разом з батьками. Дитина бере зі скриньки один предмет і розповідає про нього, не називаючи його. Коли діти відгадають виріб доповнює сільське подвір'я іграшками тварин та іншою утворю.

Вихователь. Діти, а що ж за подвір'я без криниці? Адже без води немає життя. Тому раніше на кожному подвір'ї обов’язково була криниця. Її завжди робили з великою любов'ю і ставилися, до неї з пошаною. Біля криниці завжди стояло повне відро чистої прохолодної води – це була ознака того, що господар – добра привітна людина.

Діти роздивляються виготовлену криницю і ставлять її на подвір'я.

А чим же носили воду? (Відрами на коромислі.) Спробуємо і ми води наносити?

Естафета «Наноси води»

Діти діляться на дві команди і змагаються, хто швидше наносить води.

Вихователь. На сільському подвір'ї завжди було багато квітів, росла різна городина, і кожна господиня намагалась прикрасити своє подвір’я як найкраще. Навіть тин прикрашали: висаджували біля нього мальви, кручені паничі.

Діти прикрашають виготовленими квітками тин.

Вихователь. Ну що ж, ще раз оглянемо нашу садибу. Хата є, хлів і тин, тварини і навіть криниця, рослини й квіти.

- Кого ж не вистачає? Бабусі Марії. Десь вона забарилася. Давайте її покличемо. А поки вона прийде, спробуємо відгадати як вона виглядає. Як ви гадаєте, в що буде одягнена бабуся? (Спідниця, фартух, вишита сорочка, на голові хустка.)

- Як ви гадаєте, чому у бабусі не вінок на голові, як у вас? (Вінок носять дівчатка, а хустки українські жінки.)

А ось і наша бабуся. Добрий день!

Бабуся. Добрий день, дітки. Я бачу, що ви дуже багато знаєте про український побут, а танцювати українські таночки вмієте? Зараз перевіримо. Давайте пограємо в гру.

Гра «Віночок»

Діти стають у коло і під музичний супровід передають віночок одне одному. Коли музика стихає, дитина, яка тримає віночок, виконує в колі рухи українського таночку.

 

Інтегроване заняття

 «Гостинчик від зайчика»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Я Сам», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: знайомити дітей з овочевими та фруктовими культурами, що достигають восени; уточнити уявлення про їх вигляд, смакові якості, місце зростання;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати позитивні емоції (подив, радість, задоволення) від розгляду дарів осені та розмови про них;

- мовленнєвий розвиток: збагачувати словниковий запас назвами фруктів, овочів; активізувати вживання прикметників, вправляти в побудові тематичних словосполучень, словозміні та використанні зменшувально-пестливої форми слів, удосконалювати артикуляцію;

- фізичний розвиток: удосконалювати моторні навички за допомогою різноманітних ігрових імітаційних рухів;

- художньо-естетичний розвиток: сприяти розвитку інтересу до програмових віршованих творів, учити розуміти їх образний зміст, зображувати їх на малюнку;

- креативний розвиток: заохочувати в дітей допитливості, розвивати уяву, творчі здібності.

Попередня робота: екскурсія на город.

Матеріал: іграшка – зайчик; кошик з фруктами; кошик з овочами; глиняний горщик; загадки.

Хід заняття

Вихователь. До нас у гості завітало маленьке зайченятко. У гості завжди йдуть із подарунками, пригощенням і зайчик назбирав у саду фруктів, склав їх до кошика і приніс вам малята. Ставить кошик на стіл.

Вихователь. Давайте заглянемо в кошик, що там є? (Яблука, сливи, груші, вишні.)

- Де це ти, зайчику, зібрав такий добрий урожай? (У саду.)

- А де ми з вами вчора були, діти? (На городі.)

Виставляє кошик з овочами, ставить поряд із другим кошиком.

Зайчик запитує у малят:

- Що восени дозріває на городі?

- Які знаряддя використовують для збирання врожаю?

- Що роблять із городиною?

- Куди складають огірки, помідори?

- Що з ними робитимуть?

- Як працюють дорослі на городі?

Вихователь. Дуже сподобалася зайчикові ваша розповідь про працю на городі. І він так розвеселився, що почав стрибати і перекинув кошики. Овочі і фрукти розсипалися і всі змішалися. Давайте їх розберемо.

Класифікація овочів і фруктів.

Фіз. хвилинка «Зайченятко»

В нашого зайчати довгі ноженята,

Довгі вушка, довгі лапки, – милі оченятка.

Зайчик прокидається, під кущем ховається

Звідти виглядає і малят шукає.

Ось поскочу, пострибаю

З малюками я пограю.

Діти за ходом тексту відтворюють рухи.

Вихователь. А що можна приготувати з фруктів? Овочів? Давайте на хвилинку перетворимося на маленьких кухарів і зваримо борщ.

Дидактична гра «Зваримо борщ»

Діти складають у горщик овочі, є необхідними для приготування борщу.

Вихователь. Зайчику, ану спробуй відгадати, з яких овочів зварили борщ.

Сорок сорочок, сорок торочок вона

Одягає не застібає.

(Капуста)

Мене печуть, в мундирі варять,

Потім всі їдять і хвалять.

(Картопля)

Сидить дівчина в коморі,

А коса її надворі.

(Морква)

Вихователь. А тепер Зайчик хоче пограти з вами в гру. Він буде називати страву, а ви будете добирати до неї продукти.

Дякуємо тобі, зайчику, за те, що ти завітав до нас. А тепер сідай поруч із дітками і пригощайся.

Дидактична гра «Упізнай на смак»

Дітям із заплющеними очима пропонується вгадати на смак запропоновані овочі і фрукти.

 

Інтегроване заняття

 «Улюблені страви»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: закріпити та поглибити знання малят про деякі народні звичаї, традиції; розвивати цікавість до фольклорної творчості спадщини нашого народу;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, за допомогою художньої діяльності;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення; удосконалювати розповідне та пояснювальне мовлення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: підтримувати цікавість до завдань естетичного характеру, зокрема виконання народних пісень, художньої діяльності;

- креативний розвиток: розвивати уміння розмірковувати, фантазувати, висловлювати власну думку.

Попередня робота: провести бесіду про те, як у родинах зустрічають гостей; уточнити назви посуду, українських страв.

Матеріал: стіл вкритий скатертиною; піч; український керамічний посуд; муляжі різної страви; хліб; солоне тісто, родзинки; дощечка, серветки.

Хід заняття

Вихователь. Дітки, ми з вами підемо у гості до бабусі Марії. Заходьте до її хати. Подивіться, як гарно прикрашені піч і стіл бабусі.

Стіл вкритий скатертиною, на якому стоїть український керамічний посуд, страви, хліб.

Бабуся.   З хлібом у нас зустрічають гостей,

Хліб на весіллі цвіте в короваї.

І вас зустрічаю я з хлібом святим,

Щоб ви про оселю мою пам'ятали.

Здавна український народ славився своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали хлібом і сіллю на рушникові. Давайте з вами вивчимо прислів'я про хліб.

Діти.               - Без солі без хліба немає обіду.

 

- Хліб – усьому голова.

- Коли є хліб і вода – нема голоду.

Бабуся. Які ж страви вважаються українськими? (Український борщ, вареники, гречаники, пампушки, млинці, галушки.)

- А яка страва смакує вам? (Розповідь дітей про улюблені страви.)

Моя найулюбленіша страва – український борщ. Чи знаєте ви, з чого, його готують? (Відповіді дітей.)

Вихователь. А ще в бабусі Марії повна макітра вареників.

Бабуся.      Ось наліпила вареників,

Біленьких, смачненьких,

Та й запросила в гості.

Діточок гарненьких.

Вихователь. А з чим готують вареники в Україні? Як ви гадаєте, чим бабуся приготувала вареники? (Відповіді дітей.)

Бабуся. Пригощайтеся, малята! Смачні вареники, та ще й із сметаною!

Для вашого повноцінного росту потрібне здорове харчування: овочі, фрукти, обов’язково – борщ, каша.

Вихователь. А давайте і ми наліпимо варенички з родзинками!

Образотворча діяльність

 

Інтегроване заняття

 «Наші вушка»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: навчати малят концентрувати свою увагу на органах слуху, уточнити й розширити знання про їх призначення та особливостями догляду за ними;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини за допомогою художньої діяльності;

- мовленнєвий розвиток: сприяти розвитку діалогічного та описового мовлення; вправляти у створенні зменшувально-пестливої форми слів;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: формувати у дітей уміння небезсторонньо ставитися до своєї зовнішності, емоційно реагувати на неї;

- креативний розвиток: учити дітей помічати у собі привабливе, гарне, експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.

Попередня робота: бесіда: «Хто які вушка має»; образотворчість «Домалюй вушко».

Матеріал: дерев’яна хатинка або ширма; матеріал до гри: малюнки із зображенням тваринки без вушок, вушка різних тварин; склянка з водою; папір.

Хід заняття

Вихователь. Стоїть у полі хатинка, вона і не низька, і не висока. У хатиночці живе…?

З-за ширми чути голос.

Ку-ку-рі-ку!

У хатинці живу!

Хатинку стережу!

Вихователь. Хто це? (Відповіді дітей.) А як ви дізналися? (Почули.) Що допомогло нам почути? (Вуха.)

- А як би в нас не було вух, то чи змогли б ми чути? Давайте перевіримо. Діти затуляють вуха і намагаються почути музику. А тепер відкривайте вуха. Отож, ви зрозуміли, що ми чуємо за допомогою вух.

- Чи чують тварини і чим вони слухають? У тварин різні вушка. Чи можна в лісі прожити без слуху? Півник прийшов до нас по допомогу.

Півник. З моїми друзями трапилася в лісі біда, вони не чують, бо всі вушка переплутались.

Дидактична гра «Добери вушка тварині»

Перед кожною дитиною лежать малюнки із зображенням тваринки без вушок, потрібно назвати тваринку і знайти її вушка на столику.

Вихователь. Тішаться звірята, що вушка повернулися на місце. Перевіримо, чи зможуть вони тепер чути.

Дидактична вправа «Назви дію»

Вихователь переливає воду зі склянки в склянку, стукає по столу, рве папір, плеще в долоні, а діти, не дивлячись, вгадують, що він робить.

Вихователь. Півник і звірята дуже задоволені, що мають вуха.

- Поміркуйте, чи потрібно доглядати за вушками? Як саме?

Правила догляду за вушками.

1. Ніколи не слухай дуже гучну музику.

2. Щоранку, вмиваючись, мий вуха, чисть їх від сірки.

3. Під час купання стеж, щоб вода не потрапила всередину вуха.

4. Ніколи нічого не встромляй у вухо.

5. Якщо у вухо залізла комашка – звернися до лікаря.

Я бажаю вам бути здоровими!

 

Інтегроване заняття

 «Лялька забруднилась»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: навчати малят концентрувати увагу на своїй зовнішності та особливостях гігієни частин тіла;

- емоційно-ціннісний розвиток: виховувати позитивне ставлення до себе, своїх умінь; задоволення власною зовнішністю та вправністю; 

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: заохочувати до виконання рухливих ігор та танцювальних вправ;

- художньо-естетичний розвиток: виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: заохочувати виявлення творчості й артистизму.

Попередня робота: вдома діти разом з мамою організовують лялькам «салон краси».

Матеріал: лялька Оленка; таз з водою, мочалка, мило, рушник; ліжко.

Хід заняття

Серед іграшок діти знайшли ляльку.

Вихователь. Хто це? Та це ж лялька Оленка! А де це ти так забруднилася? (Оленка гралася в піску і забруднилася.) Подивись, Оленко, наші дітки чисті, охайні, вони миють ручки, ніжки, вуха, чистять зуби. Коли людина  чиста, то вона менше хворіє.

Звідки беруться хвороби?

Це приносять їх мікроби

Це маленькі забіяки,

Хулігани, розбишаки,

Що живуть усюди,

Там де є багато бруду,

Той хто руки не помиє,

Їх ковтне і захворіє.

Давайте ми покажемо Оленці як потрібно стежити за своїм тілом.

Фіз. хвилинка

Діти яблучка зривають по дві та три штучки,

А для того, щоб їх з'їсти, треба мити ручки.

(Імітують миття рук.)

Дітки весело біжать, забруднились трішки,

(Біг.)

А щоб нам лягти у постіль, треба мити ніжки

(Гладять ніжки.)

На картинці гарний м'ячик, білочка, грибочки,

А щоб гарно нам їх бачить, треба мити очки.

(Удають ніби миють очі.)

Дітки зернятка їдять, кидають шкарлупки,

А як зернятка поїли, треба чистить зубки.

(Удають ніби чистять зуби.)

Вихователь. Ось бачиш, Оленко, дітки завжди намагаються мити ручки, вуха, очі, щоб рости здоровими. Всі вони охайні. А щоб лялька була охайна, що потрібно зробити? Нашу ляльку будемо купати. Роздягайся, Оленко. Олександра, допоможи. Діти по черзі знімають одяг і називають його: платтячко, тапочки, сорочечка, трусики, складають стільчики.

- А зараз ми її викупаємо.

Оленці, Оленці таз.

Оленці, Оленці вода.

Оленці купатись.

Так, так, так.

- Іди, Іринка, будиш мити голівку.

Голівку, голівку мить,

Голівку, голівку мить,

Водички теплої полити.

- Іди Сашко, будеш мити ручки,

І ручки, і ручки мить,

Водички теплої полити.

- Іди, Лізо, помиєш ніжки,

І ніжки, і ніжки мить,

Водички теплої полити.

- Максим помиє животик, а Оля помиє спинку.

Оленці, Оленці встати,

Рушничка дати,

Оленку треба обтирати.

Вимили Оленку, витерли.

Вихователь. Одягнемо їй сорочечку, покладемо спати. А щоб краще спалося, заспіваємо колискову.

Ходить сон коло вікон,

А дрімота коло плоту,

Та й питає сон у дрімоти:

А де ляжемо ночувати?

Де хатина теплесенька,

Де дитина малесенька.

Там ми ляжемо спочивати:

І Оленку колихати:

А-а, а-а, а-а-а!

Фіз. хвилинка

Діти відтворюють рухи відповідно тексту.

Поки ляля наша спить.

Треба нищечком ходить.

Ручки наші вже втомились,

Бо вже трохи натрудились.

Ми погладимо ручки, ніжки,

Сядемо на підлогу трішки.

Ми на сонці засмагаємо,

Щічки сонцю підставляємо,

А тепер нам час вставати

Будемо із лялею ми грати.

Дидактична гра «Частини тіла»

Під час ігри діти показують частини тіла, називають, дію, тим самим закріплюють знання про частини людського тіла і намагаються зрозуміти їх важливість і органічний взаємозв'язок.

Вихователь. Погляньте прокинулася Оленка, запросимо її на прогулянку.

 


Інтегроване заняття на прогулянці

 «Пробудження природи»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: учити дітей помічати особливості погоди, весняні зміни в природі; формувати вміння встановлювати прості зв’язки між станом погоди та обиранням вбрання на прогулянку;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, за допомогою художньої діяльності; викликати у дітей позитивний емоційний відгук на зміни в довкіллі, що відбуваються на весні;

- мовленнєвий розвиток: поповнювати активний словниковий запас дієсловами та прикметниками; учити розповідати про особливості стану природи весною;

- фізичний розвиток: підтримувати бажання малят виконувати рухливі ігрові та фізкультурні вправи;

- художньо-естетичний розвиток: продовжувати знайомити малят з програмовими тематичними віршами; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: заохочувати виявлення допитливості та підвищеного інтересу до весняних змін у довкіллі.

Попередня робота: під час прогулянки звертати увагу дітей на зміни, що відбуваються з квітами у природному середовищі.

Матеріал: квітники дитячого садочка; загадка, вірш.

Хід прогулянки

Наприкінці прогулянки вихователь пропонує дітям відгадати загадку:

Стала на поляні в жовтім сарафані.

Підросте – всміхнеться, для вітрів вбереться.

В платтячко біленьке, пишне та легеньке.

(Кульбабка)

Вихователь. Як багато у нас на майданчику розквітло кульбабок.

Закріпити з малятами будову квітки, зазначити, що кульбабка лікарська рослина.

Вихователь. На сонці квітка широко розкриває свої суцвіття і пухнасті голівки з плодиками. Погляньте в якому платтячку ця кульбабка? А ця?

Як можна пограти з кульбабкою у білому платтячку? Давайте подмухаємо на неї. А хто ще окрім нас допомагає сіяти кульбабку? (Вітер.)

Куди впало маленьке зернятко, там виросте нова кульбабка.

Ніжні квіточки весняні

Я не стану рвати.

Фарби, пензлики дістану –

Буду малювати!

Вихователь. В зеленій траві ростуть жовті квіти, схожі на маленькі сонечка, які хочуть щоб дітки їх намалювали. Ми повернемося до групи та намалюємо їх.

Образотворча діяльність «Кульбабки у траві»

Кульбабки

Н.Забіла

На леваду я пішла б,

Ціла купа там кульбаб.

Ніби сонечка малі

Заховались у траві.

- Пригадати як росте кульбабка.

Діти виконують пластичний балет, під слово супровід вихователя.

Кульбабка

Лев Квітка

Отака росте кульбабка –

Вся, мов кулька світляна,

Кругла, кругла і пухнаста,

Повна сонечка вона.

З в.п. «низькі коліна», перейти у позу «середні коліна», а потім на «високі коліна», повернутися у в.п.

Вітерець над нею віє,

Лине в травах, як струмок.

І стоїть кульбабка в лузі,

Наче терем-теремок

В.п. теж саме: нахили тулуба вліво, вправо.

Хто, скажіть, пухнасту сіє,

Догляда весінній цвіт?

Де не схоче – золотіє

І росте собі, як слід.

Теж саме з дотиком стоп долонями.

Постаріє – посивіє,

Трохи збудеться краси.

І гукне кульбабка вітру:

Насінини рознеси.

Рух на «високих колінах» по колу, тримаючись за руки. З в.п., стоячи на «високих колінах», одну ногу поставити уперед (кут 90), зберігати позу. По закінченні, встати на ноги, тримаючись за руки по колу.

Парашутики маленькі

Понеси вітрисько в путь.

І вони в чужому лузі,

Десь на землю упадуть.

З в.п., стоячи ноги нарізно, повороти тулуба (в обидві сторони). Руки навколо тулуба.

З в.п., стоячи, пряма нога послідовно виводиться вперед, в сторону, назад.

І почнуть пушинки жити,

Щоб під сонцем, навесні,

Розцвіли кульбабки в травах,

Наче кульки світляні.

В.п. стоячи, піднятися навшпиньки, потім на п’яти, затриматися у цих положеннях.

В.п. стоячи прямо, рівні руки – вгору, голова відкинута назад, потягнутися, затриматися у цьому положенні.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

 «Ми мандруємо весняним лісом»

для дітей молодшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: уточнити уявлення вихованців про особливості життя диких тварин; зацікавити малят тематичними загадками;

- емоційно-ціннісний розвиток: продовжувати формувати уявлення дітей про самоцінність кожної тварини, птаха; підтримувати виявлення чуйного ставлення до них;

- мовленнєвий розвиток: сприяти розвитку діалогічного мовлення; розвивати навички коригування логічно неправильних речень; вправляти дітей у побудові поширених речень;

- фізичний розвиток: розвивати бажання та вміння дітей гратися в рухливі ігри; покращувати координацію рухів;

- художньо-естетичний розвиток: формувати вміння зображувати засобами художньої діяльності тварин; учити дітей у грі-драматизації передавати враження від довкілля;

- креативний розвиток: учити дітей виявляти творчість під час образотворчої діяльності та рольової гри.

Попередня робота: вивчити загадку про зайця; намалювати «екологічні знаки».

Матеріал: м’які іграшки, метелик, сова; «екологічні знаки»; листячко капусти на кожну дитину; морква, яблучка.

Хід прогулянки

Вихователь. Сьогодні ми з вами, дітки, вирушимо у подорож весняним лісом. А допоможе нам знайти дорогу метелик. Підемо за ним.

Ось і прийшли, але вхід у ліс охороняє Мудра Сова – пускає лише того, хто правильно відповість на її запитання.

Дидактична гра «Екологічні знаки»

Дитина обирає будь-яку картинку і розповідає, яке правило поведінки в природі порушено.

Вихователь. Усіх сова пустила? От і добре. Погляньте, чиїсь сліди а куди ж вони нас приведуть? До кущика. Хто ж там сховався?

З під куща виглядають вушка. Як ви думаєте, хто там? (Зайчик.) Розкажіть, як виглядає зайчик.

Довгі вуха, куций хвіст,

Невеличкий сам на зріст.

На городі побував,

Там капустку зіпсував.

З'являється зайчик і вітається з дітьми.

Заєць. Добрий день, я – заєць, а ви хто? (Відповідь дітей.) Дуже приємно було познайомитися. Ви веселі, сміливі і я хочу з вами пограти. У мене є повнісінька скринька іграшок, я вас запрошую підійти до моєї скриньки та обрати собі іграшку. Тільки коли виберете, то обов'язково привітайтеся з нею, як я з вами.

Діти беруть іграшку і ведуть діалог із нею, вихователь відповідає замість іграшки.

Вихователь. Дякуємо, Зайчику. За це ми з дітками хочемо тебе пригостити.

Дидактична гра «Що їсть зайчик»

Діти обирають їжу для зайчика і пригощають його, використовуючи ввічливі слова.

Вихователь. А тепер давайте всі разом пограємо.

Рухлива гра «Зайчик»

Діти стрибають, ховаються під листочками капусти. Ведучий у центрі.

Ведучий.         Зайченята, ви куди пропали?

Діти.               Ми в капусті заплутали.

Ведучий.         А листочки не поїли?

Діти.               Тільки трішечки над’їли.

Ведучий.         Вас потрібно пожурити.

Діти.               То спробуй, дожини ти.

Зайчики тікають, ведучий наздоганяє. Кого спіймав, той стає ведучим.

Вихователь. Дуже добре ми пограли, але вже час повертатися. До побачення, зайчику! Нам приємно було з тобою.

 

Інтегроване заняття

«Диво – овочі»

для середнього дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: формувати елементарні уявлення про здоровий спосіб життя, його важливість і значення для людини; учити малят установлювати причинно-наслідкові зв’язки між учинками людини та станом її здоров’я;

- емоційно-ціннісний розвиток: виховувати в дітей доброту,чуйність, навчати їх виявляти готовність допомагати та співчувати хворим;

- мовленнєвий розвиток: вправляти в утворенні різного типу речень, зокрема складних; формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: заохочувати зусилля малят для підтримки своєї фізичної форми, учити їх орієнтуватися у показниках здоров’я-нездоров’я;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; розвивати творчість та фантазію під час виконання предметного малюнку;

- креативний розвиток: виховувати потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності; встановлювати допустимої та безпечної для свого здоров'я поведінки.

Попередня робота: бесіда «На порозі грип».

Матеріал: лялька, ведмедик, іграшкова аптечка, ліжко, телефон; яблуко, цибуля, морква, лимон.

Хід заняття

Діти граються. Вихователь звертає увагу дітей на те, що одна з ляльок не грається з дітьми, а лежить на ліжку.

Вихователь. Діти, а чому з вами не грається лялька Оля? Бере ляльку в руки. Діти, у неї температура, горять щічки. Вона захворіла. Як же так могло статися? Адже у нас у групі немає протягів і на прогулянку ми завжди тепло одягаємося.

Вихователь помічає за ліжечком маленьке ведмежатко, яке ховається.

- Ведмедику, що сталося? Можливо, ти теж захворів? Бере ведмедика на руки.

Діти, ведмедик розповів мені, що наша лялька Оля з'їла морозиво, і у неї заболіло горло. Вона дістала з аптечки таблетки і хотіла лікуватися, але ведмедик попередив ляльку, що ліки без дорослих брати не можна. Що ж нам тепер робити, як Олю врятувати?

Діти пропонують викликати лікаря.

Вихователь. Добре, я зараз зателефоную до лікаря і попрошу про допомогу. А поки лікар їде до нас, ми покладемо ляльку в ліжко, а я розповім вам, що таке таблетки.

Розповідь вихователя.

Люди іноді хворіють. В одних болить голова, у інших руки чи ноги. А як ви гадаєте, від чого може захворіти людина. (Відповіді дітей.) Коли хто-небудь захворіє, його обов'язково потрібно лікувати. До хворих запрошують лікаря. Лікар оглядає хворого, призначає йому таблетки. І діти приймають таблетки тільки тоді, коли їх дають дорослі. Вони стежать за тим, щоб усе було так, як сказав лікар.

Приходить лікар оглядає ляльку, запитує у дітей, що сталося. Вимірює температуру. Призначає ліки.

Лікар. Діти, ліки – це не іграшки і не цукерки. Таблетки в руки можна брати тільки дорослим. Але я хочу вам розповісти, що можна використовувати замість таблеток, як ліки. Ось послухайте мої загадки:

Жовтий і пахучий,

А на смак кисленький,

До чаю дуже гарний він,

Називається…(лимон)

Зверху кіска, знизу спис.

Що за овоч в мене ріс?

(Морква)

Хто її роздягає,

Той сльози проливає.

(Цибуля)

Кругле та рум'яне,

Ароматне та гладке

На дереві росте.

(Яблуко)

Лікар дістає із кошика овочі та фрукти.

Лікар. У цих овочах і фруктах є багато вітамінів, і тому вони дуже корисні для дітей і дорослих. Але я хочу розкрити вам маленьку таємницю. Овочі та фрукти бувають корисними тільки тоді, коли їх помили перед вживанням.

Дидактична гра «Відгадай на смак»

Діти розрізняють та називають овочі і фрукти за смаком. Підсумок.

Вихователь. Що можна використовувати замість таблеток? Намалюйте!

Образотворча діяльність «Смачні ліки»

 

Інтегроване заняття

на прогулянці

«Барвиста осінь»

для середнього дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: знайомити малюків зі змінами найближчого природного довкілля в осінню пору року, розвивати спостережливість та увагу;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати радість і захоплення від зустрічі з природою, яскравих осінніх барв;

- мовленнєвий розвиток: учити дітей підтримувати бесіду, коригувати речення, коментувати свої враження від спостережень, закріпити в словнику назви кольорів та їх відтінків;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: формувати вміння милуватися барвистими кольорами осіннього листя, бачити в них дивовижне, красиве, розвивати чутливість до кольору;

- креативний розвиток: учити малюків експериментувати під час змішування фарб, вдаватися до асоціацій.

Попередня робота: під час прогулянок звертати увагу дітей на зміни, що відбуваються в природі з приходом різної пори року; читання віршів про осінь, обговорення.

Матеріал: опале листя; вірші.

Хід прогулянки

Діти шикуються парами йдуть до найближчого лісового масиву (гаю, парку). У ході подорожі вихователь обговорює з малятами стан погоди, відповідність одягу малят цій погоді; пропонує бажаючим малюкам спрогнозувати, як змінюватиметься погода впродовж дня, тощо.

Вихователь. Ось ми й прийшли, малята. Розкажіть, які у вас враження від того що ви бачите? (Багато дерев, кущів, стежку, листя.) Так. Це місце вам знайоме, ми уже приходили сюди. Але останнього разу ми були тут ще влітку. А зараз осінь господарює в нашому краї. Пам'ятаєте, коли ми сюди приходили востаннє – бачили, що все довкола було зеленого кольору? А тепер усе змінилося – інші барви довкола нас. Та такі яскраві!

Якщо уявити, що кожній порі року близька якась професія, то весні, мабуть, підходить професія квітникарки, літу – хлібороба, а осені, напевне, - художниці. Як ви гадаєте, чому? (Осінь розфарбувала все довкола, що раніше було зеленим, у різні кольори.) Подивіться уважно і скажіть, що в природі не змінило свого кольору з приходом осені? (Гілочки, стовбури дерев, грунт.) Що стало іншого забарвлення? (Трава, листочки на деревах та кущах.) Якого кольору листочки та траву ми можемо побачити? (Жовтого, червоного, коричневого, оранжевого.)

Дидактична гра «Маленькі лісознавці»

Дітям пропонується виконати наступні ігрові завдання:

- знайти, показати і назвати дерево (кущ), усі листочки на якому мають однакове забарвлення;

- знайти рослину, листя якої осінь пофарбувала в різні кольори;

- знайти і назвати дерева, з яких почало осипатися листя.

Якщо діти вагаються, дорослий допомагає їм. Вихователь продовжує бесіду.

Вихователь. Дійсно, малята, розфарбоване осінню листячко вже починає осипатися з дерев – он який килимок у нас під ногами різнокольоровий.

Вихователь читає малятам віршовані рядки.

Йди по листячку по тому

І букет такий збери,

Щоб були помітні в ньому

Різні-різні кольори:

Як лисичка, руденький,

Мов сонечко, жовтенький.

Бурий, як ведмедиця,

Червоний, мов полуниці,

Помаранчевий лист, шоколадний –

Хай букет вийде гарний, доладний!

Малята прогулюються і збирають букети з опалого листя таким чином, щоб у них був кожен листочок певного  забарвлення (відтінку). Діти демонструють зібрані букети. Вихователь також показує малятам свій букет і розповідає про нього.

Варіант розповіді

Я зібрала дуже барвистий букет. У ньому листочки різних кольорів. Ось листочок жовтий, золотавий – з берізки. Цей лист – червоний, мов рум'яне яблуко, він з кленка. А ось, малята, дубовий лист – частина його ще залишилася зеленою, а інша частина набула коричневого забарвлення. Ось листочок темно-коричневий. А ось, погляньте, який лист цікавий – наполовину жовтий, а інша половина – оранжева, мов апельсинова шкірка.

Бажаючі малята за зразком дорослого розказують про свої букети. Заслуховують 2 - 3 розповіді.

Вихователь. Молодці, малята! Ви зібрали дуже різноманітні за кольорами листочки. Адже було з чого вибирати – на те осінь і художниця. А хто може назвати кольори, якими не може бути розфарбоване листя на деревах, навіть осінньої пори? (Синім, голубим, білим.)

Дидактична гра «Чому так називають осінь?»

Вихователь спонукає малят подумати і дати відповіді на запитання.

- Чому осінь називають барвистою? (Осінь приносить у природу багато яскравих кольорів.)

- Чому осінь називають золотою? (Восени більшість листочків на деревах та кущах змінюють свій колір на жовтий, золотавий.)

- Назва якого осіннього місяця підтверджує цю думку? (Це назва другого місяця осені – жовтень.)

- Чому осінь називають чарівницею? (Природа змінюється, стає дуже красивою, мов у чарівній казці.)

Дорослий звертається до малят віршованими рядками.

Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна,

Різні барви нам дарує і дивує нас вона.

Виглядає так казково восени і парк, і гай,

Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край!

Вихователь. Мабуть, коли ми прийдемо сюди наступного разу, то не зможемо побачити такої краси. Адже осіння барвиста казка недовговічна – листячко, змінивши колір, одразу або через деякий час облітає з дерев. Якими стануть дерева та кущі, коли з них осиплються всі листочки, як ви думаєте? (Вони будуть безлистими, голими, чорними.) Правильно.

А поки ми маємо можливість милуватися чарівною казкою художниці – осені, давайте ще прогуляємося стежкою серед дерев, прислухаємося до осінніх звуків, а може, ще побачимо щось цікаве і незвичайне.

Діти деякий час гуляють парком, а потім шикуються парами і повертаються до дитячого садка. Прогулянка закінчується.

Рекомендована діяльність:

- образотворча – «Осінь – художниця» (аплікація з природного матеріалу, малювання);

- ігрова – «Де були, не скажемо. А що бачили, покажемо»

 

Інтегроване заняття

«Сірники – не іграшка»

для середнього дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: розвивати інтерес до предметного довкілля; уточнити та поглибити знання дітей про небезпечні для них речі; дати елементарне поняття про надання першої допомоги при травмуванні в побуті;

- емоційно-ціннісний розвиток: продовжувати формувати індивідуальні ігрові інтереси, учити дітей правильно приймати самостійні рішення щодо особистої безпеки;

- соціально-моральний розвиток: виховувати чуйність до того, хто через необережність потрапив у біду;

- мовленнєвий розвиток: збагачувати словниковий запас дітей, вправляти у побудові словосполучень та складанні колективної розповіді; удосконалювати монологічне й діалогічне мовлення;

- фізичний розвиток: продовжувати вчити малят вправлятися в імітаційних ігрових рухах, удосконалювати координацію; формувати уявлення про важливість особистої безпеки;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: розвивати навички мовленнєвої творчості під час складання казки.

Попередня робота: бесіда на тему безпека життєдіяльності.

Матеріал: іграшки: хлопчик Ясик, жук, песик, котик, півник, зайчик, пожежна машина з пожежниками; сірники.

Хід заняття

Вихователь. Знайомтесь, це Ясик. Сьогодні Ясик був слухняним, не пустував. Таке іноді буває. Мама дозволила йому погратися на майданчику самому. Раптом хлопчик бачить у траві блищить маленький золотаво-зелений жучок, а очі відсвічують – вогниками...

- Ох ти! – вигукнув Ясик – я ще такого не бачив!

- Ой! Хлопчику, візьми мене. Людським голосом відказав жучок.

- У мене поранене крильце, я не можу літати.

Ясик узяв жучка, а той дуже тремтів.

- От бідолаха, мабуть, замерз, - подумав хлопчик.

- Так, я замерз – промовив жучок. – Уранці холодно. Мої сестрички і братики заховались у сухе листя, залізли в щілини дерев і там заснули на всю зиму.

А я не можу туди долетіти. Віднеси мене, будь ласка, до лісу.

- Авжеж, віднесу, бо я сьогодні слухняний і роблю тільки добрі справи.

 

Фіз. хвилинка

У дитсадок Ясик ішов             (крокують на місці)

І жучка знайшов.                     (плескають у долоні)

На травичці він сидів.             (сідають навпочіпки)

І від холоду тремтів.               (показують, як тремтів)

Відігріє він його,                     (дихають на руки)

Друга меншого свого.

Умить Ясик побіг до лісу. Бачить, на галявині стоїть хатинка.

- «Хто ж в ній живе? От якби в ній було тепло, я б відігрів жучка», - подумав Ясик. Зазирнувши в хатинку, Ясик побачив кицьку, яка лагідно муркотіла, згорнувшись у клубочок, і солодко спала. Але в будиночку було сиро, та холодно. На печі лежали сірники. Ясик, звичайно, знав, що сірниками  гратися не можна, але він вирішив, що один раз, одного сірника запалити можна, але це для жучка і дуже хотілось зігріти його.

Назбиравши сміття, паперу, гілочок, Ясик підпалив купу, і вона спалахнула. Ураз язики полум'я, звиваючись, підстрибнули і побігли вгору по занавісках, по меблях. І кімната наповнилась димом. Стало важко дихати. І раптом прокинусь кицька, вона голосно занявчала. І рознеслося по всьому лісу:

- Загорівся киці дім. Тілі – тім! Тілі – тім!

Загорівся киці дім.

Валить дим сторін!

- Кицька вискочила, очі витріщила.

Біжить півник із відром,

Заливає дим з вогнем.

- А конячка з ліхтарем, а собачка з помелом.

Сірий зайчик із листком.

Раз, раз, раз. Вогонь погас!

 

Вихователь. А за ними приїхала і пожежна машина з пожежниками. На ній – вогнегасники, довгі шланги. Велика драбина. Машина червоного кольору тому, що вона мусить дуже швидко дістатися до місця пожежі. – А як це моя на швидко зробити, коли на вулицях багато машин і пішоходів? Для цього необхідно, щоб пожежна машина була помітною, щоб її було видно здалеку. Помітивши її ще здалеку, водії інших машин і пішоходи, поступаються їй дорогою. А найпомітніший колір – червоний.

Запитання до дітей

- Чи можна жити без сірників?

- Чому дітям не можна брати сірники?

- Яка пригода трапилася з Ясиком?

- Хто допоміг йому в біді?

- Чому пожежна машина червона?

- Хто гасить вогонь?

- Чому потрібно поступатися дорогою пожежній машині?

Підсумок

Вихователь. Так чому дітям ніколи не можна брати сірники?

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«На згадку про осінь»

для дітей середнього віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: сприяти розвитку пізнавальної активності дитини; показувати у доступній формі залежність життя рослинного, тваринного світу; підтримувати бажання запам’ятовувати невеликі художні твори, відтворювати їх; розуміти найпростіші причинні зв’язки між явищами; навчати визначати кількість предметів;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, за допомогою художньої діяльності;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності; виховувати інтерес до трудової діяльності, створення корисного для інших;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: кожного дня слідкувати за змінами у природному довкіллі; проводити бесіди за осінніми темами, розглядання картин; дидактичні ігри: «З якого дерева листочок?», «Назви перший звук»; вивчити вірш «Настав листопад».

Матеріал: осінні листочки, (по одному: клен, липа, плакуча верба, берізка, дуб); дерева; два вітрячка; пакети за кількістю дітей; готові шаблони кленових листочків на кожну дитину; гречана крупа; клейонки; клейстер; серветки.

Хід прогулянки

Вихователь з дітьми виходить на прогулянку.

Вихователь.        Хмари небо затягли,

Вітер віє з-за гори.

Журавлі курличуть:

- Летимо у вирій.

Пропливає осінь

На хмарині сірій.

- Який сьогодні день? Опішить його.

(Діти роблять описові розповіді – Який сьогодні день.)

- Давайте пригадаємо осінні місяці. Як вони називаються? Чому люди їх так назвали? (Відповіді дітей.)

Вихователь. Про місяць листопад знає віршик Іринка. Прочитай його нам, будь ласка.

Дитина.               Настав листопад,

Зими рідний брат.

Обтрусив гайок

І питає діток –

А де чий листок?

Вихователь. Де чий листок? Питає листопад і хоче з дітками пограти.

Дидактична гра  «З якого дерева впав листочок?»

Вихователь показує дітям листочки, спочатку кленовий, а потім – вербовий. Впізнавши з якого він дерева діти підбігають і дякують дереву за листочок.

Вихователь. Діти, а навіщо ви дякуєте дереву за листочок? (Орієнтовні відповіді дітей: бо ми з листочками граємо; влітку дерево ховало нас від сонечка, щоб не було сонячного удару; зелені листочки дають нам чисте повітря – кисень.)

Показавши дітям дубовий листочок, вихователь допомагає малечі знайти дубок і звертає увагу на те, що він мабуть захворів.

Вихователь. Хоч наш дубочок і не порадував нас своїми листочками, та все ж таки ми не будемо втрачати надії, будемо його поливати і може наступної весни він розпуститься.

- Які на ньому з’являться листочки? (Відповіді дітей.)

Вихователь.   Я – листочок, ти – листочок.

Жовтий ти, червоний він.

А подув зненацька вітер

І листочок полетів.

Уявіть себе зелененькими, молоденькими листочками які тріпочуть на вітрі, колишуться, зриваються, летять, кружляють і падають на землю.

Перетворювальна діяльність «Я листочок»

- Ти листочок – синочок якого дерева? А ти, чия донечка? А ти? (Відповіді дітей.)

- Цей листочок з якого дерева? (З липи.) Ви напевне всі знаєте, що липа дерево незвичайне, а…(відповіді дітей). Вірно, чай з неї смачненький, та такий пахучий.

Гра «Назви перший звук»

Діти стоять з заплющеними очами. Вихователь обходячи дітей носить листочок, промовляючи:

Я несу, несу листочок

І комусь положу.

А кому я положу,

Я нікому не скажу.

Листочок заховався у дитини ім’я якої починається зі звуку…

Останнім, вихователь показує листочок з берізки і підходить до неї разом з дітьми.

Вихователь.   Тихо Осінь ходить гаєм,

Лист довкола аж горить.

Ясен листя обсипає,

Дуб нахмурений стоїть.

А берізка над потоком

Стала – наче золота.

Вітер, мов би ненароком

Їй косиці розплітав.

- Ох і вітерець – пустунець! Давайте з ним пограємо!

Естафета «Наввипередки з вітром»

Малята діляться на дві команди – 1-ша – хлопці, 2-га – дівчата і змагаються між собою. У капітанів команд в руці вітрячок, пробігши дистанцію – передати його наступному учаснику.

Вихователь. Діти, а який осінній вітер? (Відповіді дітей.)

Пригадайте, яким він був влітку?

- А давайте спробуємо вітер зловити?

Діти ловлять вітер за допомогою пакетів.

Нагулявшись діти повертаються до групи.

Вихователь. Діти погляньте, поки ми гуляли Осінь – жартівниця приготувала нам сюрприз. Вона готувала нам в дарунок листячко, та не встигла закінчити роботу, ми ж з вами їй допоможемо? Подивіться чого не вистачає на цих чудових листочках? (Прожилочок.) Ми їх домалюємо не фарбою, а кашкою. Якою? (Гречаною.)

- Чому саме нею? Правильно. Вона має коричневий колір, як нам треба. Ну що, почнемо.

- А можна спочатку я спробую, а ви подивитесь? Я ще ніколи так не малювала.

Образотворча діяльність «Домалюй листочок»

Аналіз робіт

Вихователь. Які гарні вийшли у вас листочки. А ви чуєте, вони щось шепочуть.

Листочки осінні за вітром летять,

Прощаючись з нами вони шарудять.

І чуємо ніжні, хороші слова,

Це вітер осінній нам пісню співає.

Кружляють листочки, танцюють, летять,

Прощаючись з нами, вони шепотять.

І чуємо ніжні, хороші слова –

Прощайте, малята. Нам спати пора.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Незабаром зима»

для середнього дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: розширити та закріпити уявлення вихованців про осінні погодні та природні зміни в житті рослин та птахів, їх ознаки та причини; підтримувати пізнавальний інтерес до найближчого природного довкілля;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати емоційний відгук на спостереження за осінньою природою під час прогулянки, дослідження деяких природних об’єктів;

- соціально-моральний розвиток: виховувати дбайливе ставлення до природного оточення, прагнення не завдавати йому шкоди;

- мовленнєвий розвиток: покращувати комунікативне мовлення, учити малюків будувати діалоги, формувати запитання та відповіді, вправляти дітей у вживанні іменників з прийменниками;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності; виховувати інтерес до трудової діяльності, створення корисного для інших;

- художньо-естетичний розвиток: формувати у дитини вміння реагувати на ознаки осінньої пори та тематичні літературно-художні твори;

- креативний розвиток: розвивати творчі навички засобами рольової гри-драматизації.

 

 

Хід прогулянки

Діти з вихователем приходять на територію дитячого садка, лісопосадки або парку. Дорослий розпочинає розмову.

Вихователь. Малята! Осінь триває, але вже незабаром вона скінчиться. Зараз яка осінь надворі: рання чи пізня? (Зараз пізня осінь.)

Дидактична гра

«Все навколо розглядай – про пізню осінь розповідай»

Малята, спираючись на спостереження та запитання дорослого, розповідають про прикмети пізньої осені.

- Який вигляд мають нині дерева? (Майже з усіх дерев облетіло листячко, вони стоять голі, чорні, безлисті й сумні.)

- Вдихніть повітря, діти. Яке воно? (Вологе, холодне.)Який віє вітер? (Сирий, холодний, осінній.)

- Що сталося з травичкою? (Вона вся посохла, пожовтіла, вкрилася опалим листям.)

- Яке небо? (Сіре, похмуре, низьке, темне.)

Вихователь. Ще недавно осіннього дня можна було зустріти метелика, муху, жука, павучка або бджолу.

Спробуйте зараз відшукати когось із комах. Діти виконують запропоноване завдання. Чи вдалося вам зробити це? (Ні.) Чому? Де зараз поділися всі комахи? (Вони поховалися від холодів і заснули аж до весни.)

Цієї пори набагато поменшало і пташок у наших лісах та парках. Недаремно кажуть:

- Ходить осінь рідним краєм, виганяє птиць із гаю.

- Хто знає, чому так говорять?

(Восени відлітають у вирій усі перелітні пташки, а залишаються тільки зимуючі.)

Рухлива гра «Діточки-пташечки»

Вихователь промовляє назви знайомих дітям птахів нашої місцевості. Почувши назву перелітного птаха, діти пересуваються легким бігом, змахуючи руками – «крилами». Коли малята чують назву зимуючого птаха, вони присідають і не рухаються з місця.

Варіанти слів для гри: дятел, журавель, зозуля, синичка, горобець, ворона, жайворонок, шпак, соловейко, голуб, ластівка, сова тощо.

Усі помилки, допущені окремими малятами під час гри, одразу обговорюються всією групою та виправляються.

Діти збираються біля вихователя.

Вихователь. Скоро настане зима, усе довкола засипле снігом. Як ви гадаєте, зимуючим пташкам просто буде пережити сувору зиму? Від чого вони потерпатимуть? (Від холоду та голоду.) Ми можемо якось допомогти їм? Що ми зазвичай робимо взимку? (Підгодовуємо пташок.)

Добре мати під рукою корм для наших друзів птахів. А про те, щоб вирішити цю проблему, слід попіклуватися заздалегідь, коли ще не так холодно і головне, поки ще не занесені снігом парки.

Вихователь повідомляє малятам, що сьогодні під час прогулянки вони будуть займатися збором насіння дикорослих рослин для зимової підгодівлі пташок. Дорослий роздає малятам пакетики, пояснює та показує послідовність і основні правила виконання такого завдання.

1. Спочатку слід знайти потрібну рослину.

2. Далі визначити, де в цієї рослини знаходиться насіння.

3. Обережно відділити насіння від стебла, не пошкодити самої росли.

4. Зібрати трохи насіння, залишивши частину його для розмноження самої рослини.

Діти повторюють правила, із якими їх щойно ознайомив вихователь.

Вихователь. Які рослини потрібно шукати нам, діти, для цієї доброї справи? Люблять пташки насіннячко таких дикорослих рослин, як подорожник, лопух, грицики. Хто не забув, які на вигляд ці рослини, і зможе знайти їх?

Діти оглядають місцевість, що поруч із ними, і знаходять відповідні рослини. Дорослий звертає увагу дітей на зовнішній вигляд насіння відповідних рослин: у лопуха

насіння – реп’яшки, воно схоже на маленькі круглі шишечки, чіпляється до одягу; зернятка подорожника – дрібненькі, ростуть в колосочках; у грициків насіння схоже на маленьке сердечко.

Вихователь. Давайте, діти, оголосимо конкурс: хто збере пі час нашої прогулянки насіння найбільше, але, звичайно, зробить це обережно й спокійно.

Малята з вихователем збирають насіння трав у пакетики. Вихователь допомагає дітям: стежить, як їм вдається виконувати завдання, дає окремим вихованцям корисні поради тощо. Діти з вихователем підбивають підсумки конкурсу та відзначають, що всі малюки працювали добре.

Молодці. Усі ви, малята, дуже сумлінно сьогодні попрацювали. Певно, що взимку пташечки за цю працю обов'язково подякують вам. Цікаво, що в кожної пташини є своя улюблена страва. А які це страви, ми з вами дізнаємося взимку, коли будемо спостерігати за нашими пернатими друзями.

Вихователь нагадує малятам про необхідність привести до ладу свою зовнішність (обтрусити одяг та головні убори тощо). Діти шикуються парами і повертаються до дитячого садка. Під час зворотного шляху можна прочитати малятам вірш на тему пізньої осені.

Листопад

Холодний вітер загойдав деревам віти,

День короткий, сонце низько,

І зима уже так близько.

Он безлистий гай сумує,

Щебет птахів він не чує.

І застигло в тузі поле, переоране і голе.

Горобина – у намисті,

Під ногами – килим з листя,

Небом сунуть хмари грізні –

Хазяйнує осінь пізня.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Настала зима»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: формувати уявлення про снігопад як типове явище природи для холодної пори року нашої місцевості; розвивати вміння спостерігати за сніжинками, їхніми рухами, помічати властивості та якості сніжинок; сприяти розвитку логічного мислення;

- емоційно-ціннісний розвиток: навчати дітей милуватися снігопадом, уважно розглядати окремі сніжинки та помічати їхню витонченість та красу;

- соціально-моральний розвиток: формувати необхідність дотримуватися основних правил поведінки в природі; виховувати пошану до праці двірника взимку;

- мовленнєвий розвиток: вправляти малят у складанні коротеньких розповідей за темою;

- фізичний розвиток: продовжувати вдосконалювати крупну моторику;

- художньо-естетичний розвиток: формувати вміння відображати в малюнках явища природи;

- креативний розвиток: виховувати потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Хід прогулянки

Діти разом з вихователем виходять на прогулянку.

Вихователь. Діти, погляньте, яка гарна сніжинка впала мені на руку, а на ній – загадка.

Що за диво: все село

Білим пухом занесло.

Дива зовсім тут нема,

Це до нас прийшла…(Зима)

- Діти, а як змінюється природа взимку? Назвіть ознаки зими.

- Як ви вважаєте, зима – це добре чи погано?

Добре, бо:

- багато снігу, можна ліпити снігову бабу;

- сніг вкриває рослини від морозу;

- дерева мають можливість відпочити;

- можна кататися на санках, лижах, ковзанах.

Погано, бо:

- сніг засипав усе: і тварини, і птахи залишилися без їжі;

- слизько, можна впасти;

- холодно, морозно, слід турбуватися про тепло.

Вихователь. А як треба одягатися щоб не замерзнути?

Дидактична гра «Назви зимовий одяг»

Вихователь. Погляньте яка гарна сніжинка, вона хоче загадати вам загадки:

Без рук, без олівця, малює без кінця.

(Мороз)

Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка,

Крил немає, а гарно літає.

Що це за птиця, що сонця боїться?

(Сніг)

 

Фіз. хвилинка

Білий сніг, білий сніг замета стежинки.

(Колові рухи руками.)

Цілий день, цілий день падають сніжинки,

(Нахили тулуба вперед.)

Вітерець-жартівник віхолу здіймає,

(Повороти навколо себе.)

А мороз-чарівник з діточками грає.

(Підстрибування.)

Вихователь. Та все одно зима – це улюблена пора року всіх дітей. Я навіть знаю чому. Ось послухайте віршик.

Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки,

І почався білий бій закрутився у сувій.

Закрутився, покотився, під горою зупинився.

Зверху сніг, і знизу сніг, і ніхто впізнати не зміг,

Де чиї стирчали ніжки.

Ой, весела гра у сніжки!

Вихователь. Давайте пограємо у сніжки!

Рухлива гра «Цілься краще»

Бесіда з дітьми

- У яку гру ми грали?

- Чому бій названо «білим»?

- Які ще зимові розваги ви знаєте?

Гра – пантоміма «Зимові розваги»

Діти діляться на групи, та показують одне одному різні розваги.

Запитання до дітей

- Що вони роблять?

- У яку гру грають?

Підсумок

Вихователь. Подякуємо зимоньки за цікаву прогулянку і коли повернемось у групу намалюємо її.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Хто як зимує?»

для середнього дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: уточнити та розширити знання дітей про диких тварин нашої місцевості, формувати уявлення про особливості їхньої поведінки, вигляду й способу життя взимку; розвивати логічне мислення;

- емоційно-ціннісний розвиток: розвивати допитливість, спостережливість та увагу; дати елементарне поняття про самоцінність кожної тварини;

- соціально-моральний розвиток: виховувати дбайливе ставлення до світу тварин, формувати екологічно-доцільну поведінку;

- мовленнєвий розвиток: закріпити в словнику назви диких тварин та їхніх ознак; навчати малят складати за допомогою дорослого колективні описові розповіді про тварин;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: продовжувати знайомити малят з програмовими літературними творами;

- креативний розвиток: заохочувати здатність вихованців до творчих перевтілень, навчати доводити та обґрунтовувати свою думку.

Попередня робота: показувати малюнки із зображенням лісових тварин взимку, читати та обговорювати тематичні віршики І. Забіла. «Зима»; М. Щербак «Хатинки».

Матеріал: пейзажна ілюстрація «Ліс узимку», іграшкові дикі тварини.

Хід заняття

На дошці – ілюстрація «Ліс узимку». На столі перед малятами – іграшкові лисичка, зайчик, вовк та білочка.

Вихователь. Малята, ми й незчулися, як спливла щедра та золота пора осінь. Яка пора приходить на зміну осені? (Зима.) Так.

Зимонька – зима наблизилася до нас непомітно, і ось вже настали перші зимові деньки. Які ж зміни зима принесла у природу?

Дидактична гра «Складаємо розповідь про зиму»

Логічно закінчи речення.

Закінчилася осінь, і настала сувора ... (зима). Надворі стало ... (зимно, холодно, морозяно). Почав іти білий та пухнастий ... (сніг). Він вкриває своєю сніговою ковдрою ... (будинки, кущі, дерева, стежки, землю) Завітала зима і до ... (лісу). А звірята вже встигли приготуватися ... (до зими). Зайчик змінив своє хутро із сірого ... (на біле). Білочка запаслася їжею на зиму: ... (горішками, шишками, грибами). Комахи від лютої зими поховалися і ... (поснули) їжачок та борсук  також вже міцно ... (сплять). Лісові зимуючі пташки - синички, сороки - перебралися поближче до ... (людей). А руда лисичка ходить по сніжку і вишукує собі якусь ... (поживу).

Дорослий пропонує дітям відповісти на запитання за текстом.

• Яка пора року змінила зиму?

• Якою стала погода?

• Чим вкривається вся земля?

• Як приготувалися лісові тварини до зими: зайчик, білочка, ведмедик, їжачок?

• Що зробили з приходом зими комахи?

• Куди перебралися о цій порі зимуючі пташки?

Після цього педагог ще раз читає вихованцям текст спочатку і пропонує комусь із дітей переказати його. Заслуховують перекази 2-3 бажаючих малят. Решта дітей уважно слухають товаришів, а потім уточнюють та доповнюють їхні розповіді.

Вихователь. Зима приносить із собою сніг, мороз і, звичайно, холоди. Тому всі звірята, навіть ті, які мають теплі хутрові кожушки, усе одно взимку мерзнуть.

Дидактична гра «Звірята змерзли»

Вихователь показує на іграшках відповідні частини тіла та читає дітям речення. Малята мають уважно послухати, а потім повторити їх, замінивши слова-назви (іменники) присвійними прикметниками.

• Змерзли лапки у білочки.           (Змерзли білячі лапки.)

• Змерзли вушка у лисички.          (Змерзли лисячі вушка.)

• Змерз хвіст у вовка.                    (Змерз вовчий хвіст.)

• Змерз носик у зайчика.               (Змерз заячий носик.)

• Змерзла спинка у білочки.          (Змерзла біляча спинка.)

• Змерз носик у лисиці.                  (Змерз лисячий ніс.)

• Змерзло черево у вовка.             (Змерзло вовче черево.)

• Змерзла голівка у зайчика.         (Змерзла заяча голова.)

Фіз. хвилинка «Як нагрітися зимою?»

Вихователь читає віршовані рядки. Діти спочатку стоять прямо, поставивши руки на пояс, потім виконують рухи відповідно до тексту потішки.

Щоб не змерзнути зимою

Треба зараз нам з тобою

Ніжками потупотіти,

Головою покрутити,

Вперед-назад пострибати,

У долоньки поплескати.

Ми присіли, підвелися –

Ось уже і нагрілися!

Малята збираються біля вихователя.

Вихователь. Діти, зараз я прочитаю вам казочку про те, як маленький лісовий зайчик грівся взимку проти Місяця. А ви, будь ласка, послухайте уважно.

Як Зайчик грівся взимку проти Місяця

В. Сухомлинський

Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти Місяця блищить, холодний вітерець із яру повіває. Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

- Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще Сонечка чекати.

Жалісно стало Місяцеві Зайчика, він і каже:

- Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи.

Пострибав Зайчик, зарився в сніг, виглядає, усміхається:

- Спасибі, любий Місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле.

Вихователь. Чи сподобалася вам, діти, ця казочка? Про кого в ній розповідається? Із яким проханням звернувся Зайчик до Місяця? Чи допоміг Місяць Зайчикові? Як він це зробив? Які слова подяки сказав Зайчик Місяцеві?

Образотворча діяльність

Вихователь. Давайте намалюємо зайчика який заховався у стозі сіна.

На прогулянці

Вихователь. А хто ще з тваринок може заховатися від холоду у стозі сіна?

Підвести дітей до відповіді – миші. Пограти у гру «Миші в стозі». Після гри запитати кому ще сіно допоможе не загинути з голоду.

 

 

 

Інтегроване заняття на майданчику

«Таємниці сніжинок»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: формувати уявлення про снігопад як типове явище природи для холодної пори року нашої місцевості; розвивати вміння спостерігати за сніжинками, їхніми рухами, помічати властивості та якості сніжинок; сприяти розвитку логічного мислення;

- емоційно-ціннісний розвиток: навчати дітей милуватися снігопадом, уважно розглядати окремі сніжинки та помічати їхню витонченість та красу;

- соціально-моральний розвиток: формувати необхідність дотримуватися основних правил поведінки в природі; виховувати пошану до праці двірника взимку;

- мовленнєвий розвиток: вправляти малят у складанні коротеньких розповідей за темою;

- фізичний розвиток: продовжувати вдосконалювати крупну моторику;

- художньо-естетичний розвиток: формувати вміння відображати в малюнках явища природи;

- креативний розвиток: виховувати потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: виготовити три сніжинки з завданням.

Матеріал: великі картки із зображенням зимових розваг, до них маленькі з зображенням ігрового обладнання.

 

Хід прогулянки

Вихователь. Хто це до нас поспішає?

Іде до нас бабуся у білому кожусі.

Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила.

Вгадайте, хто вона? Бабуся чепурна. (Зима)

Заходить дівчина «зима».

Бесіда з дітьми

- Чим сьогодні вранці Зимонька притрусила землю, будинки, дерева? (Снігом.)

- А яке явище може бути небезпечним? (Снігопад, ожеледиця.)

- Як потрібно поводитися під час ожеледиці?

Зимонька. Я задоволена вашими відповідями і запрошую вас до гри.

Гра «Зимові розваги»

До великих карток із зображенням розваг, підібрати маленькі, на яких зображене ігрове обладнання.

Вихователь. Погляньте, подмухала зима, і посипались сніжинки на земельку. Ось я їх зберу. А вони не прості. Зима приготувала нам цікаві завдання.

1-а сніжинка

Дидактична гра «Опиши вчинок»

Мета: на вироблення навичок вибору безпечного місця для розваг.

Бесіда з дітьми

- Де можна кататися на лижах, ковзанах, санчатах?

- Чому не можна кататися на дорозі?

- Чи можна з'їжджати з гірки доріжкою, яка веде на проїжджу частину?

2-а сніжинка

Робота з ілюстраціями

Перша ілюстрація «Катання зайчати і ведмежат»

Запитання за змістом ілюстрації.

- На чому катаються зайченя й ведмежата?

- Чи все вони роблять правильно?

- Що б ви їм порадили?

Друга ілюстрація «На річці»

Запитання за змістом зображеного.

- На чому катається хлопчик?

- Чи безпечне місце він обрав для катання?

- Що йому загрожує?

- Що ми можемо йому порадити?

Третя ілюстрація «Гра у сніжки»

Запитання за змістом малюнка

- Яку небезпеку приховує ця гра?

- Яких правил безпеки слід дотримуватись під час цієї гри?

3-я сніжинка

Дидактична гра «Так чи ні»

Зіграти хочеться мені з вами, друзі, в «Так чи ні».

Вам питання я поставлю – готуйте відповіді свої.

Запитання до гри

- Хлопчик на лижах іде кататися у парк. (Так.)

- Дівчинка на ковзанах катається по тонкій кризі. (Ні.)

- Хлопчик стрибає на тонкому льоду. (Ні.)

- Діти з'їжджають з гірки на санчатах прямо на дорогу. (Ні.)

- Хлопчик і дівчинка ліплять снігову бабу. (Так.)

- Діти на майданчику катають одне одного на санчатах. (Так.)

Підсумок

Вихователь. Дуже сподобалося Зимоньці з вами спілкуватись. А зараз вона запрошує вас на прогулянку, й обіцяє не щипати вас за носик і не морозити вам щічки, бо ви добре знаєте правила безпеки під час зимових ігор.

 

Інтегроване заняття

«Бережи себе сам»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: уточнити знання малят про можливі причини, симптоми застудної хвороби й способи їх усунення;

- емоційно-ціннісний розвиток: навчати дітей виявляти цікавість до власної думки та намірів, прислухатися до своїх почуттів і бажань;

- мовленнєвий розвиток: розвивати навички діалогічного мовлення, активізувати вживання займенників і дієслів;

- соціально-моральний розвиток: формувати розсудливість, самовладання, навчати малят виявляти чуйність стосовно інших;

- фізичний розвиток: удосконалювати цілеспрямованість фізичних дій; підтримувати цікавість до рухливих ігор;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: розвивати у малят вигадку та фантазію під час рольових ігор.

Попередня робота: зробити сюжетні фота дітей на прогулянці.

Обладнання: конверт; сюжетні фота дітей на прогулянці; вірш.

 

Хід заняття

Вихователь звертає увагу дітей на великий, загадковий конверт який принесли з пошти.

Вихователь. Погляньте цей лист нам надіслав дід Мороз. Цікаво, що ж він нам написав?

В конверті сюжетні фота дітей на прогулянці.

Бесіда «Оціни вчинок»

Вихователь. Надворі дуже холодно. Мабуть ви помітили, що взимку діток у групі значно менше. Як ви думаєте, з яких причин малята залишаються вдома? А хто з вас недавно хворів? Чим ви хворіли? (Взимку найчастіше хворіють на застуду.) А що вас непокоїло? (Кашель, нежить, головний біль, висока температура.) Як ви думаєте, від чого можна застудитися?

Крижинка – хатинка

Є. Саталкіна

Ой, Оксанко – вередулько,

Нащо в рот береш бурульку?

Не цукерочка вона,

Холоднюча – несмачна.

А ти чула, що крижинка –

Невидимчиків хатинка?!

Братці в срібних ковпачках,

Кришталевих чобітках.

Імена у них: Дряпало,

Обсипало, Укладало,

В ротик зістрибнуть малі

І стають страшенно злі:

Горло дряпає Дряпало,

Жаром сипле Обсипало,

Укладало загуде

І у ліжко покладе.

А хворіти – неохота?

Не бери бурульку в рота!

Вихователь. Так, усі ці ознаки свідчать про те, що людина захворіла. А чи хотілося вам під час хвороби якнайшвидше одужати, вилікуватися? Хто піклувався про вас, доглядав, жалів, давав теплий чай? Чи завжди вашій мамі було легко з вами? Як, на вашу думку, слід поводитися, щоб уникнути застуди? (Відповіді-розміркування дітей.)

Фіз. хвилинка «Щоб не змерзнути зимою»

Діти виконують ігрові вправи парами.

Щоб не змерзнути зимою,

Ми стрибаємо з тобою.

Ось так, ось так –

Ми стрибаємо з тобою.

(Стрибки та підскоки вгору.)

Ми за ручки узялися,

Ми присіли – підвелися.

Ось так, ось так –

Ми присіли – підвелися.

(Діти узявшись за руки виконують присідання.)

Не завадить морозяка

Танцювати нам завзято.

Ось так, ось так –

Ми танцюємо завзято.

(Виконання довільних танцювальних рухів.)

В рот не пустимо Мороза –

Краще дихати крізь носа.

Ось так, ось так –

Краще дихати нам носом.

(Вправи на відновлення дихання.)

Вихователь. Чи треба під час зимової прогулянки рухатися, навіщо? Зараз ми підемо гуляти і пограємо у ваші улюблені ігри.

 

Інтегроване заняття

«Особиста гігієна»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: сприяти розвитку пізнавальної активності дитини; учити малят відрізняти реальні події від казкових, за допомогою дорослого використовувати життєвий досвід для реалізації ігрових задумів;

- емоційно-ціннісний розвиток: формувати у вихованців уміння виявляти зацікавлене ставлення до гри та її атрибутів, визначати емоційний настрій персонажів;

- соціально-моральний розвиток: учити дітей оволодівати навичками зображення позитивних та негативних образів;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення; учити оперувати в мовленні назвами предметів особистої гігієни, простими реченнями розповідати про них, їх призначення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: формувати вміння вихованців сприймати привабливість зовнішнього вигляду, емоційно відгукуватися на прояви естетичного в житті;

- креативний розвиток: учити дітей творчо використовувати іграшок у предметно-ігровому середовищі, варіювати сюжет гри.

Попередня робота: бесіда на тему: «Охайним будь».

Обладнання: хатка; кошик з предметами гігієни: рушник, мило, гребінець, зубна щітка, склянка; загадки.

 

Хід прогулянки

Вихователь. У гості до нас завітали герої різних казок. Вони просять допомоги. Крокодил вкрав сонечко і тепер в їхній країні завжди темно. Вирушимо разом із ними, щоб врятувати сонечко.

Вихователь. Ой, погляньте, та це ж будинок крокодила. Давайте покличемо його.(Діти кличуть, не чує.)

- Покличте голосніше. А може, він злякався такого галасу, давайте його покличемо тихо.

- Ніхто не виходить, здається, десь пішов. Але в хатинці хтось розмовляє. Зараз подивлюся.

- Хочете знати, що тут за дивні речі? Я їх вам буду описувати, а ви відгадайте.

Гладеньке, запашне миє тебе.

(Мило)

Витягає через вікно мило.

Мило. Так, це про мене. Я – мило. Там, де я, там завжди чисто охайно.

Мию, мию без жалю,

Мию там, де брудно,

А купатись не люблю,

Бо від того худну.

- А ось мої сестрички і братики. Діти розглядають шматочки мила іншої форми.

Діти. Мило допомагає тримати нам руки чистими.

Вихователь. Покажіть свої ручки. У всіх вони чисті. Там ще хтось говорить.

Хто чисто вмивається

Той ним витирається.

(Рушничок)

Вихователь.   Чок-чок-чок – є у мене рушничок,

Маленький, гарненький.

- Що ми робимо рушничком? Діти повторюють за вихователем виконання відповідних дій:

- витираємо руки,

- витираємо щоки,

- витираємо очі,

- витираємо спинку,

- витираємо живіт,

- витираємо коліна,

- витираємо ніжки.

Витерлися, повісимо рушничок.

- А це що? (Гребінець.) Він хоче, щоб ви про нього розповіли. Якого кольору гребінець? А у вас, дітки, є гребінець? (Відповіді дітей.) Чуєте, хтось плаче. Та це ж крокодил. Що трапилося? Чому ти плачеш?

Крокодил. У мене болять зубки.

Вихователь. А в діток ніколи не болять, бо вони їх чистять. А допомагає їм чарівна паличка, зубна щіточка.

Крокодил. Та в мене є точнісінько така, тільки я з нею не люблю вовтузитися.

Вихователь. Та тобі, мабуть, тому не цікаво, що ти не вмієш правильно нею користуватися. Зараз ми тебе навчимо. Ось дивися.

Вихователь показує, як потрібно правильно чистити зуби.

Вихователь. Слід вести щіточку згори вниз. А щоб із середини все вичистити, необхідно повернути щіточку стоячи. А тепер ви, дітки, розкажіть крокодилу, як треба чистити зуби. А щоб зберегти щіточку, після того, як почистиш зуби, слід її помити, а потім намилити і поставити в скляночку. Крокодил шукає зубну щітку і чистить зуби.

Крокодил. Ой, здається, вже не болять. Дякую вам. А за це я поверну ваше сонечко.

 

Зубна щіточка крокодила співає:

Я - маленька зубна щітка, я часу не гаю:

В кого зубки заболіли в мить допомагаю.

От вам всім моя порада: чистить зуби треба всім

І дорослим, і малим.

Крокодил. Дякую тобі, зубна щіточко, тепер я завжди буду дружити з тобою, і з моїми найкращими друзями: милом, рушничком, гребінцем. Кладе все в кошик, іде в будиночок і співає:

Чистить зуби треба всім

І дорослим, і малим.

Виглядає з віконечка і віддає сонечко.

Вихователь. Ось і повернулось сонечко на небо. А ми тепер знаємо, що допомагає нам бути чистими й охайними.

Вихователь. Що допоможе нам бути чистенькими? Намалюйте. Образотворча діяльність.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Прокидаються дерева»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: сприяти розвитку пізнавальної активності дитини; показувати у доступній формі залежність життя рослинного світу; підтримувати бажання запам’ятовувати невеликі художні твори, відтворювати їх; розуміти найпростіші причинні зв’язки між явищами; навчати визначати кількість предметів;

- соціально-моральний розвиток: збагачувати знання малят про основні правила природокористування, учити вихованців усвідомлювати соціальну значущість діяльності людини в природі;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, за допомогою художньої діяльності;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти, а іноді засуджувати негарні вчинки інших; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність допомогти природі.

Попередня робота: спостереження у природі «Хто перший прокинеться від сну».

Матеріал: червоні стрічки; глина, вологі серветки; вірш.

Хід прогулянки

Вихователь разом з дітьми виходе на прогулянку.

Вихователь. Мої маленькі, любі діти! Ви прокидаєтесь вранці і розпочинаєте новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року – це початок весни. А як називається перший весняний місяць? (Відповідь дітей.)

Так, березень. Отже, березень – початок року. Знаєте, як починається весна? Чим пахне? Які у неї прикмети?

Давайте з вами здійснимо подорож у весну. Сьогодні ми побачимо, як пробуджуються від сну дерева.

Зараз ми підійдемо і привітаємось з берізкою.

 

Доброго ранку, берізонька!

Струнка берізка біля стежки,

Вдягла берізонька сережки,

Вітрець легенько їх гойдає,

Берізка весноньку стрічає.

Ідуть біля берізки діти –

І усміхаються привітно.

Пташки у небі пролітають –

Берізку піснею вітають.

Всі весною веселяться, а берізки плачуть. Чому? Це тече березовий сік. Скуштуйте крапельку соку. Який сік на смак? Солодкуватий. Це тому, що у ньому є фруктовий цукор.

Таким солодким прозорим соком люблять ласувати дятли. Вони роблять у корі беріз, кленів або осик маленькі дірочки і крізь них добираються до смачної рідини. Рани, зроблені дятлами швидко загоюються і шкоди дереву не завдають.

Та чи мало беріз гине від рук любителів смачного березового соку. Головне правило, при збиранні соку, не зашкодити дереву. Не можна брати сік у тоненької, молодесенької берізки. Від цього вона може загинути.

Обирають березу, стовбур якої широкий, великий.

Розглядають, помічають великий отвір, з якого тече сік.

Погляньте, який великий отвір. Це ж хтось сік добував і залишив дереву «ранку». Давайте ми з вами дерево полікуємо. Після здобуття соку отвір треба закрити кілочком і замастити глиною. Берізка задоволена і дякує діткам за допомогу. Давайте обійдемо майданчики нашого садочка, оглянемо усі берізки та візьмемо їх під свою охорону. Вивісимо на гілочки червоні стрічки.

І кленовий сік можна вживати. Він смачний і корисний. Є така країна Канада. Там із кленового соку колись виробляли цукор.

 

А зараз ходімо привітаємо клен. Привітайтесь. Доброго ранку, кленочку! Який красивий наш кленочок! Опишіть його: сонний, пахучий, великий, гладенький, добрий, молоденький, тендітний. Щоб переконатися, чи справді прокинувся клен, погляньте на бруньки як вони набрякли, ось-ось луснуть і з’являться листочки.

- А які ще дерева ростуть у нашому садочку?

Дидактична гра «Такі різні дерева»

Вихователь зачитує дітям кілька словосполучень, що характеризують дерева і спонукає дібрати до названих прикметників протилежні за значенням. (Високе дерево – низьке дерево, старе дерево – молоде дерево, товстий стовбур – тонкий стовбур, довгі гілки – короткі гілки, темна кора – світла кора.)

Фіз. хвилинка «Весняний сад»

Ми гуляли, ми ходили

У весняному саду,

(Ходьба парами по колу, взявшись за руки.)

Там дерева, мов царівни

В білосніжному цвіту.

(Діти рознімають руки і піднімають їх угору.)

Мальовничо, гордовито

Заворожені стоять.

(Похитування тулубом праворуч-ліворуч.)

Як же ти милуєш діток

Весняний, квітучий сад.

(Плескають в долоні.)

Підсумок: ознакою весняного пробудження дерев є початок сокоруху. Недаремно в деяких говірках перший місяць весни називається «січнем», соколиком.

 

 

Спостереження на прогулянці

«Мурашки прокинулись»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: сприяти розвитку пізнавальної активності дитини; показувати у доступній формі залежність життя комах та рослинного світу; розуміти найпростіші причинні зв’язки між явищами; навчати визначати кількість предметів;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, за допомогою художньої діяльності;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності; виховувати інтерес до трудової діяльності, створення корисного для інших;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Хід прогулянки

Під час прогулянки, оглядаючи майданчик, вихователь звертає увагу дітей на комах.

Вихователь. Діти погляньте, мурашки прокинулися!

Погляньте, як вони рухаються. (Повільно, ніби сонні.)

Від сходу сонця і до самої ночі вони працюють. Серед мурашок є робочі, вони запасають їжу: гусінь, шкідливих комах. Також збирають листочки, дрібні гілочки.

Є солдати, вони захищають інших мурах від нападників, та небезпеки.

А ще у мурашнику живе матка, яка народжує мурашинят.

Загалом мурахи – дуже корисні комахи.

Запропонувати дітям перетворитися на мурах і зробити під деревом великий мурашник з сухих гілочок.

Рекомендована діяльність дітей у другу половину дня.

Запропонувати дітям за допомогою лічильних паличок збудувати мурашник, а з пластиліну зробити мурашок.

 

Інтегроване заняття

«Лікарська рослина мати-й-мачуха»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Я Сам», «Люди».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: продовжувати розвивати пізнавальний інтерес до рослинного світу нашої місцевості, познайомити малят з трав’янистими рослинами, дати поняття про їх корисні властивості;

- емоційно-ціннісний розвиток: учити дітей насолоджуватися виглядом і пахощами весняних трав; уточнити уявлення про цінність кожної рослини в природі;

- соціально-моральний розвиток: збагачувати знання малят про основні правила природокористування, учити вихованців усвідомлювати соціальну значущість діяльності людини в природі;

- мовленнєвий розвиток: продовжувати формувати вміння описувати рослину, давати чіткі відповіді на запитання вихователя;

- фізичний розвиток: виховувати інтерес до створення корисного для інших; удосконалювати оволодіння різними видами ігрових рухів;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати в дітей цікавість до художніх творів, учити вихованців сприймати їх образний зміст;

- креативний розвиток: підтримувати цікавість до дослідження, обстеження природних об’єктів рослинного світу.

Попередня робота: продовжити знайомити дітей з лікарськими рослинами; розподілити ролі між дітьми.

Матеріал: ілюстрації з зображенням лікарських рослин; іграшковий посуд.

Хід заняття

Діти заходять до імпровізованої фітовітальні. Їх зустрічає ромашка.

Ромашка. Добрий день, діти. Вітаю вас у себе в гостях. Сьогодні я отримала телеграму від мами ведмедика. У ведмежатка болить животик, а я не знаю, які ліки йому зараз потрібні.

Вихователь. Звичайно ж ромашковий напій.

Ромашка. Ходімо швиденько на допомогу.

По дорозі зустрічають зайчика, який поранив собі ніжку.

Ромашка. Діти, чи знаєте ви, чим допомогти зайчикові. (Листок подорожника, кропиви) Ось і допомогли ми звірятам. А тепер виберемо ліки для лікування застуди. (Липа, шипшина, горобина, ромашка, малина) А як ви гадаєте, можна людей лікувати тільки сухими рослинами? Так, правильно, можна і свіжими.

- Які квіточки ми з вами вже бачили? (Підсніжник, пролісок, мати-й-мачуха, кульбаба) Коли світить сонечко, кульбабка розкривається. А що це за квіточка? Це мати-й-мачуха. Ця рослина також жовтого кольору. Вона трішки схожа на кульбабку, але з'являється найпершою. Листочки неї з одного боку гладенькі й холодні, а з іншого - м'якенькі й тепленькі, з неї виготовляють ліки від багатьох хвороб.

Послухайте, я розповім вам легенду про цю рослину.

Легенда

Давно колись жив добрий чоловік. Дружина його померла молодою і залишила йому п'ятирічну доню. Росла дівчина на радість батькові.

Задумав він якось одружитися вдруге. З перших днів незлюбила мачуха дівчинку. Сварила її, докоряла їй, ганьбила, ледащицею і дармоїдкою називала.

Заголосила дівчина і крізь сльози: «Ой, матусю моя ріднесенька, як би ти стала та глянула, як над твоєю донею знущається зла мачуха, ти б захистила і приголубила б мене». Почула це мачуха та й вигнала дівчину і хати.

На той час була холодна березнева ніч, мокру землю охопив морозець. Побрела крізь нічну темряву нещасна дівчина. Дійшла до річки, припала до холодної землі і гірко заридала. І чує раптом, що тепла, ніжна рука гладить її по голові, а дбайливий, лагідний голос втішає: «Не побивайся, голубонько моя, це я, твоя матуся, прийшла втішити тебе і захистити». Підвела дівчинка голову й побачила постать у білому вбранні. «Матінко моя рідна!» - простогнала і замовкла. А тут і зла мачуха підбігла, бо, повернувшись додому, чоловік примусив її шукати дочку. Кинулась до розпростертої на землі дівчини, хотіли підвести її та й сама впала, навіть не зойкнувши, і не стало ні дівчини, ні мачухи, лише тихий вітер зашелестів.

Прийшов чоловік на берег річки, нікого не знайшов, сів зажурений і просидів до самісінького ранку. А вранці, коли з'явилось червоне сонце, побачив чоловік  гарну жовту квітку, почув глибоке зітхання. «Це я, донечка твоя, квіткою зросла на бережку. А погубила мене зла мачуха, то й вона залишиться тут назавжди». Щоденно ходив чоловік до річки, доглядав квіточку, милувався нею. А коли вона одцвіла, з'явилися листочки. Прикладеш до листочка руку знизу – гріє, притулиш зверху – холодить. Певно, злилися в цій рослині любов і ніжність рідної матері зі злобою мачухи. Тому і дали їй назву люди мати-й-мачуха.

Вихователь. Ось яку дивну легенду дізналися ми про цю цілющу рослину. Дякуємо тобі Ромашко.

Ромашка. До побачення, діти. Приходьте до мене ще. Будемо продовжувати знайомитися з іншими лікарськими рослинами.

Рекомендована діяльність вихователя з дітьми:

- дидактична гра «Лікарські рослини»: дітям пропонується серед малюнків із зображенням рослин обрати лікарські, назвати і визначити, яку хворобу вони лікують;

- образотворча діяльність за задумом;

- народні ігри за бажанням дітей.

 

Інтегроване заняття

«Подорож до країни здоров’я»

середній дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Я Сам».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: продовжувати вчити дітей пізнавати свій внутрішній світ; формувати уявлення дитини про спільне та відмінне між нею та іншими;

- емоційно-ціннісний розвиток: формувати у малят позитивне ставлення до власної зовнішності, статі, умінь тощо; викликати емоційний відгук на спостереження за весняними змінами в природі;

- соціально-моральний розвиток: виховувати вміння слухати співбесідника, з повагою ставитися до думки інших; заохочувати бажання наслідувати моральні вчинки, добрі риси характеру й уникати негативних;

- мовленнєвий розвиток: учити дітей розповідати про природу навесні; сприяти розвитку пояснювального мовлення;

- фізичний розвиток: викликати задоволення власною фізичною вправністю, інтерес до відповідності ігрових рухів зразку;

- художньо-естетичний розвиток: підтримувати прагнення мати гарний вигляд; виховувати чутливість до зовнішньої та внутрішньої краси людини;

- креативний розвиток: розвивати вміння практично визначати міру свого впливу на об’єкти природи, предмети та інших.

Попередня робота: щодня привчати малят до охайності, чистоти, гігієни; розглядати сюжетні ілюстрації за темою: «Чистота – важлива справа»; обрати героя – Зайчика-Пустунчика і розучити з ним роль.

Обладнання: макет корабля; предмети гігієни; муляжі фруктів, овочів.

Хід прогулянки

Діти з вихователем збираються у подорож на кораблі.

Вихователь. Сьогодні ми всі разом вирушимо у країну «Здоров'ячко», де завжди чекають тих, хто з повагою ставиться до свого здоров'я і піклується про нього. Нам в дорозі знадобиться гарний настрій. Вирушаємо!

Зайчик. Ой почекайте, діти, я теж хочу з вами подорожувати.

 

Вихователь. Зайчик-Пустунчик увесь час тільки дивиться телевізор і нічого не робить, навіть не піклується про своє здоров'я і може захворіти. Давайте візьмемо Пустунчика на кораблі і навчимо піклуватися про своє здоров'я.

Що потрібно, щоб наше тіло було здоровим? Давайте пригадаємо прислів'я про здоров'я.(Відповідь дітей.)

Вихователь. Пустунчику, а твоє тіло тебе слухається? А ми зараз перевіримо. Усі разом виконують вправи. Пустунчик виконує їх невміло.

Пустунчик. А чому в мене не виходить?

Діти. Тому що ти не займаєшся фізкультурою. Ставай з нами на зарядку, повторяй вправи і навчишся.

Ранкова гімнастика

По одному, по порядку

Ми виходимо на зарядку.

Рівно плечі, вище ніжки,

Ми йдемо уздовж доріжки.

(Крокують одне за одним по колу.)

І вусатий, сірий кіт

Йде за мишкою у слід.

(Йдуть крадькома.)

Кігті в лапках підбирає,

Пружно спинку прогинає.

(Нахили тулуба вперед.)

А тепер по стежки – біжки

Замелькали наші ніжки.

Все скоріш, скоріш, скоріш,

Замелькали веселіш.

(Біг по колу.)

Всі присіли край доріжки,

Хай спочинуть наші ніжки.

(Присідання.)

Підвелись, перезирнулись,

Танцювати замайнулись.

Всі ми любим танцювати

І кружляти, і стрибати.

(Пружинка, кружляння, стрибки.)

Ще й навприсядки давай –

Присідай, не відставай.

(Присідання.)

Досить стрибати, кружляти,

Будемо відпочивати.

(Вправа на відновлення дихання.)

Вихователь. Фізкультура завжди дружить з усмішкою. А щоб була гарною усмішка, потрібно мати здорові зуби. Що для цього потрібно робити?

Дидактична гра «Шкода і користь для зубів»

Перед дітьми викладені малюнки предметів, або предмети які впливають на здоров'я зубів (зубна паста, щітка, зубна нитка, зубочистка, горіхи, яблуко, морквина, цукерки тощо). Діти називають предмети й кажуть: це шкода чи користь для зубів.

Вихователь. Поки ми вчили Пустунчика пройшло багато часу, нам слід вирушати до чарівної країни.

Вихід дітей на вулицю.

Вихователь. Погляньте, яка красива квіткова галявина. Скільки тут запашних квітів, що нам допомагає розрізняти запахи квітів? (Ніс.) А навіщо потрібен ніс? Як правильно дихати? Чому? Якщо ми будемо дихати ротом, що може статися? На цій квітковій галявині дуже свіже повітря з цілющими пахощами.

Дихальна гімнастика «На лужку»

Вихователь. Руки підняти вгору до сонечка – вдихнути носом, присісти – видихнути через рот.

 

Вихователь. Квіти незвичайні, не лише красиві, серед них є лікарські. Давайте їх пошукаємо. Називають, роздивляються. А як використовують лікарські рослини, крім того, що вдихають їхній запах?

Бесіда про застосування лікарських рослин

Прислухайтесь, хто це там співає. А що нам допомагає почути пісень – пташок? А які звуки неприємні для нашого слуху? Як слід берегти слух щоб наші вушка не боліли, давайте зробимо масаж.

Масаж для вух

1. Вказівними пальчиками потерти вушка.

2. Потягнути вушка вниз, вгору, в боки.

3. Закрити вуха долонями міцно і відпустити.

Пустунчик. Мені стало так легко, і втоми ніякої немає, я залишуся в цій чудовій країні. Дякую вам що ви мене навчили піклуватися про своє здоров'я.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Бабине літо»

старший дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: розширити та закріпити уявлення вихованців про осінні погодні та природні зміни в житті рослин, комах та неживої природи, їх ознаки та причини; підтримувати пізнавальний інтерес до найближчого природного довкілля;

- соціально-моральний розвиток: виховувати дбайливе ставлення до природного оточення, прагнення не завдати йому шкоди;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати емоційний відгук на спостереження за осінньою природою під час прогулянки, дослідження деяких природних об’єктів;

- мовленнєвий розвиток: покращувати комунікативне мовлення, учити малюків будувати діалоги, формувати запитання та відповіді, вправляти дітей у вживанні іменників з прийменниками;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;  розвивати дрібну моторику кісті;

- художньо-естетичний розвиток: формувати в дитини вміння реагувати на яскраві ознаки осінньої пори та тематичні літературно-художні твори;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Хід прогулянки

Вихователь разом з малятами виходять на прогулянку.

Вихователь. Діти, усі ми знаємо, що зараз в природі панує осіння пора. Але погляньте, який гарний сьогодні день.

Дидактична гра «Подивись і розкажи»

Малята описують особливості погоди та природи за допомогою запитань які ставлять одне одному.

- Яке сьогодні небо? (Ясне, високе, синє, яскраве.)

- Які по ньому пливуть хмаринки? (Маленькі, білосніжні, пухнасті, схожі на клубочки вати.)

- Яке сонечко в небі? (Ясне, променисте, осіннє.)

Вихователь. Хоча й осінь, але як сьогодні світить воно? (Лагідно, ласкаво, гарно.)

- Чи є вітер надворі? Який він? (Легенький, ледь помітний, теплий.)

Малята узагальнюють все сказане під час гри і розповідають про погоду, яка зустріла їх на прогулянці.

Вихователь. Скоро, скоро настануть холоди, повіють крижані вітри, та поллють сирі, пронизливі дощі. Осиплються з дерев листочки. А зараз чарівниця – осінь вирішила востаннє повеселити нас теплом та гарною, навіть трохи схожою на літню, погодою. Така пора називається бабиним літом. Як ми називаємо пору, коли восени стоять теплі дні? (Відповідь.)

І ось, діти, саме в таку теплу осінню пору там, де ростуть дерева та кущі, у повітрі можна побачити дивовижних мандрівників, які, користуючись нагодою, напередодні зимового сну вирушають у політ. Відгадайте, будь ласка, загадку про них.

Вихователь звертає увагу малят на павутинки, які летять у повітрі, і читає загадку.

У бабиного літа легеньке срібне сито,

Не руками ткане, летить ось над нами.

Що ж це, дитинко? Це...(павутинка).

Вірно, малята: це – павутинка. Подивіться, як багато літає павутиння. І це не дивно: адже саме в пору бабиного літа для них настає сезон мандрівки.

Давайте поспостерігаємо разом за польотом павутинок. Як вони летять? (Павутинки летять легко, плавно, за вітерцем.) Ви знаєте, хто зіткав павутинки? (Павучок) Деякі павучки, мабуть ті, що найбільш цікаві та полюбляють мандри, летять на павутинці, мов казкові пілоти на чарівних килимах-літаках. Спробуймо знайти такого «пілота». (Малята знаходять павучка на павутинці і  роздивляються його та розповідають про нього: павучок маленький, темний, у нього кругле тільце та багато ніжок.)

Дорослий хвалить малят за уважність і пропонує дітям уявити, що вони мандрівні павутинки – вісники бабиного літа.

 

Фіз. хвилинка «Павутинки»

Вихователь промовляє, звертаючись до малюків, віршовані рядки, а діти виконують рухи відповідно до тексту.

Вертоліт це чи ракета?

(Кругові рухи підведеними вгору руками.)

Ні! В осінню гожу днину

(Діти пересуваються повільним легким бігом на носочках, плавно змахуючи руками.)

Павучків летять тенета,

Це – срібляста павутина.

Павучки на ній присіли,

(Присідають і погойдують тулубом праворуч та ліворуч.)

Роздивляються довкола:

Як ліси позолотіли!

(Розводять руками в сторони.)

Жовкнуть трави, голе поле...

(Підводяться, приставляють долоню до лоба, вдивляючись вдаль.)

Покружляють павутинки...

(Продовжують кружляти, зображуючи політ павутинок.)

Потім буде холод, сльота...

(Зупиняються.)

Спатиме павук узимку –

(Присідають.)

Снитиме про ці польоти...

(Кладуть долоньки під щічки, нахиляють на них голівки і заплющують очі.)

Малята збираються біля вихователя. Вихователь звертає увагу дітей на павутинку, яка зачепилася за гілочку дерева.

Вихователь. А ось ця павутинка зупинилася. Чому її політ завершився, як ви думаєте? (Вона зачепилася за дерево.)

Бачите, на цій павутинці є краплинки вранішньої роси. Якою вони роблять павутинку? (Блискучою, сяючою, красивою.) Роса переливається під сонячним промінням, немов коштовні камінці. Подобається вона вам?

Запропонувати дітям довільно прогулятися і пошукати ще мандрівні павутинки, а потім розказати про них. Педагог заохочує всі коментарі дитячих спостережень.

Здавалося б, така собі проста павутинка, але і в ній, діти, можна побачити дуже багато цікавого, якщо бути допитливим, уважним, спостережливим. Адже тільки для таких малят наша матінка-природа іноді відкриває своє маленькі секрети.

А зараз я вам розкажу дивну казкову історію про бабине літо, а ви послухайте її. А можете навіть заплющити очі й уявите те, про що почуєте...

В. Сухомлинський

Бабине літо. Так називають осінні дні, коли гріє ласкаво сонечко й плавають срібні павутинки.

Сидить бабуся на лавці, гріється на сонечку. Вкрила плечі теплою хусткою. Дивиться на поле, і очі у неї сумні. А в полі вже пусто й тихо. І от очі бабусині всміхаються. Побачила бабуся маленьку квітку ромашки при дорозі.

Дивиться бабуся – в повітрі пливуть срібні павутинки. «Звідки вони пливуть, де вони беруться?» - питається бабусі маленька внучка. А бабуся розповідає казку про ткача-павука.

На високій тополі, що стоїть над шляхом, живе ткач-павучок. Сидить він високо-високо, аж під самою хмарою. Ось як пливе біла хмаринка над тополею, то з неї сиплеться пух. Падає пух на тополю, а павучок ловить його й ловить. І пряде з пушинок тонесенькі ниточки. З ниточок тче собі гніздечко. А зайві ниточки падають із тополі й летять-летять.

Дітям пропонується відповісти на питання за текстом

- Про кого розповідається в казці, яку ви щойно послухали?

- Про яку пору розповідається в ній?

- Які особливості та ознаки має пора бабиного літа?

- Якою вам уявилася бабуся, про яку розповідається в творі?

- Що зацікавило маленьку бабусину внучку?

- Яку казочку розповіла дівчинці бабуся?

- А вам, діти, сподобалася ця казка? (Відповіді малят)

Гра «Відгадай загадку»

Вихователь читає малятам загадки, діти відгадують їх, а потім знаходять відгадки у довкіллі та показують їх.

Я на гілочці висів

Влітку зелененький,

Прийшла осінь – пожовтів,

Став я золотенький.

Скоро гілочку покину,

До землі тоді полину.

(Листочок)

Спробуй, друже, відгадати,

Що за стрій у небесах:

Чи клубки пухкої вати,

Чи то пір'я з крупних птах,

Чи біжить овець отара?

Ні, пливуть це білі...(хмари)

 

В лісі живу; можу жити і в хаті,

Сітки плету я без спиць і верстата,

Влітку ловив ними мух-комарів,

А восени я на них полетів.

(Павук і павутина)

Розкажіть, діти, хто те добре знає,

Яке коротке літо восени буває?

(Бабине літо)

Вихователь хвалить малят за уважність і кмітливість.

Рекомендована діяльність педагога з дітьми.

Продовж текст.

Вихователь. Діти послухайте, будь ласка,  початки текстів і скажіть, у якому тексті треба описати павутинку; в якому – розповісти про пригоди павучка, а в якому – розмірковувати, чому павучкові страшно?

1. Летить у повітрі павучок на павутинці. А павутинка така…

2. Летить у повітрі павучок на павутинці. Раптом знявся вітер…

3. Летить у повітрі павучок на павутинці. І летіти йому страшно. А чому?

Спробуйте продовжити ці невеличкі тексти і придумайте гарні заголовки до кожного з них.

Зображувальна діяльність.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Калинонька»

 для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: знайомити малят із флорою рідного краю, зокрема з лікарськими рослинами, їх використанням у народній медицині; учити дітей відгадувати загадки про них;

- емоційно-ціннісний розвиток: учити малюків емоційно сприймати красу природного довкілля та зміст художніх творів;

- соціально-моральний розвиток: дати поняття про цілющі властивості плодів деяких кущів нашої місцевості, що дозрівають восени;

- мовленнєвий розвиток: формувати в дітей уміння виразно розповідати віршики, розвивати навички декламації й описового мовлення, збагачувати словник прикметниками та дієсловами;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Хід прогулянки

Діти з вихователем приходять на місце, де росте кущ калини. Вихователь звертає увагу малят на те, як змінився кущик останнім часом. Діти уважно роздивляються калину, дорослий читає малятам віршик.

В. Ладижець

Вчора ще дзвеніли коси

В гаї на лужку.

Нині ж там стоїть вже осінь

В жовтім кожушку.

Я до неї у долину

Вибіг із воріт,

Придивився: то ж калина

В золоті стоїть!

Вихователь. Малята! Розкажіть, який на вигляд калиновий кущ восени? (На ньому червоні кетяги ягід, яскраво-жовті листочки.)

Дидактична гра «Порівняй»

Вихователь спонукає дітей завершити розпочаті речення, використавши для цього порівняльні звороти.

Наприклад: листячко в калини восени як …(золото, сонечко). Калинові ягідки блискучі, як ...(намисто, коралі, коштовне каміння). Калина гарна, як ... (вродлива дівчина, красуня, царівна).

Вихователь. Молодці. Помилуймося прекрасною калиною. Давайте назвемо калину лагідно, ласкаво? (Калинонька.)

Калину здавна вважають символом нашого рідного українського краю. Її червоними кетягами прикрашають короваї, які подають найдорожчим гостям, калину майстрині вишивають на святкових українських рушниках. А ще, малята, про калину є багато різних мудрих прислів'їв та приказок. Давайте разом пригадаємо їх.

Вихователь читає першу частину прислів'я, а діти завершують його.

Гарна дівчина...(як в лузі калина)

Без верби й калини ...(нема України)

Вихователь. Гарна калина в усі пори року, а особливо чарує красою зараз, восени. Подивіться, що нагадують нам за формою листочки калини? На листя якого дерева вони трохи схожі? (Вони подібні до кленового листя.) Погляньте: більшість листочків осінь пофарбувала золотавою фарбою. А які ще листочки можна знайти на кущі калини, якщо придивитися до них уважно? Малята за допомогою дорослого знаходять листочки різних відтінків та коментують їх забарвлення.

- Ось – червонуватий лист, ось – майже зовсім червоний, а цей – ще із зеленим ободочком, лимонного кольору, салатового, помаранчевого, жовтогарячого. Так, тут є листочки різних відтінків.

Вихователь. Справді, осінь – художниця дуже постаралася.

- Як ви гадаєте, хто допомагає нам помітити красу осінньої калини і взагалі красу природи? (Ясне сонечко.) Справді, коли день ясний, то всі кольори в природі насичені, яскраві, веселі.

- Які ще яскраві кольори довкола ми можемо помітити? (Синє небо, білі хмаринки, жовте листя на деревах.) Так, правильно.

- А який би вигляд мали калина та інші осінні деревця похмурого дня? (Вони були б не такими яскравими та соковитими, а тьмяними.)

- Малята, ви, певне, знаєте загадку:

У вінку зеленолистім,

У червоному намисті,

Видивляється у воду,

На свою хорошу вроду.

- Це? (Калина.) Ця загадка, діти, розповідає про калину в яку пору року? (Улітку.)

- Чому ви так вирішили? (Літом у калини листячко зелене і є ягоди.) Правильно, молодці.

- А в яку пору року калина цвіте? (Навесні.)

Хоровод «Ой є в лісі калина»

Малята стають, утворивши коло і підспівуючи слова народної пісні, імітують виконання тих рухів, про які в ній ідеться.

Вихователь. Погляньте, малята, як важко нахилилися гілочки калини з гронами червоних ягідок. Мабуть, калина трохи сумує за квітучою весною, що проминула, теплим літечком, яке також скінчилося.

 

 

Вихователь читає малятам віршовані рядки.

 

Ой калино, калинонько,

Вродлива, чарівна.

Мов дівчина у намисті,

Гарна, як царівна.

 

Опустила низесенько

Гнучкі свої віти,

Зажурилась, біднесенька,

За лагідним літом.

 

Іде осінь, вже й зима,

За осінню близько,

Зронить журна калинонька

Листячко, мов слізки.

А ви як гадаєте, який зараз настрій у калини? Чому? (Малята висловлюють свої думки.) Що б ви сказали калиноньці, щоб втішити та підбадьорити її? Діти за допомогою вихователя висловлюють свої думки: «Зима пройде, і тоді знову настане весна і літо; не журися, будь ласка». Малята роздивляються калинову ягідку та розповідають про неї:

«Вона кругла, блискуча, гіркувата на смак, соковита. Усередині ягоди – кісточка, схожа на маленьке сердечко.

Вихователь. Бачите, діти, у калини навіть ягідки незвичайні, немов трохи чарівні. Ми не будемо ламати цих пишних кетягів, ні. Нехай красується собі калиновий кущ на радість всім, звеселяє нас своєю вродою та красою. А прийде сувора зимонька – прилетять до калини пернаті

гості – снігурі, щоб пригоститися та поласувати цими смачними соковитими ягідками.

Малята прощаються з калиною і вирушають до групи щоб намалювати чарівні кетяги калини.

 

Інтегроване заняття

«Бережи здоров’я»

для дітей старшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: формувати елементарні уявлення про здоровий спосіб життя, його важливість і значення для людини; учити малят установлювати причинно-наслідкові зв’язки між учинками людини та станом її здоров'я;  

- емоційно-ціннісний розвиток: виховувати в дітей доброту, чуйність, навчати їх виявляти готовність допомагати хворими;

- соціально-моральний розвиток: формувати прагнення наслідувати позитивні вчинки, які приносять здоров'ю користь, і уникати тих, що шкодять йому;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: заохочувати зусилля малят для підтримки своєї фізичної форми; учити їх орієнтуватися у показниках здоров'я – нездоров’я;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху, перевтілення;

- креативний розвиток: встановлювати межу допустимої та безпечної для здоров'я поведінки.

Попередня робота: привчати дітей стежити за власним здоров’ям.

Матеріал: повітряні кульки; квітка «Здоров’я»; речі особистої гігієни; різнокольорові олівці.

 

Хід заняття

Вихователь. Дітки, до нас у гості пришов хлопчик якого звуть Незнайка. Він цікавиться всім-всім, що відбувається довкола і задає багато питань. Він приніс вам на гостинчик кульки і хоче знати:

Незнайка. Чому кульку називають – повітряна? А звідки в ній повітря? За допомогою чого вона літає? А з якого матеріалу зроблена кулька? А чи не шкідливий цей засіб пересування для збереження природи і здоров'я? (Відповіді дітей.) І взагалі, розкажіть мені, що таке здоров'я?

Вихователь. Не поспішай, зараз тобі дітки все розкажуть.

Гра «Чарівна квітка здоров'я»

Діти передають по колу квітку, на пелюстках якої намальовані різні речи, та продукти харчування для зміцнення здоров'я зі словами «Я вважаю що для зміцнення здоров'я необхідно...»

Вихователь. От же, Незнайка, ти зрозумів, що треба для здоров'я. Це дуже важливо.

А зараз ми запрошуємо тебе, Незнайка, в чарівну Країну знань. Ось і різнокольорові кульки допоможуть нам здійснити подорож. А ось і вітерець-пустунець налетів. Підніміть свої кульки вгору – полетіли! Що ви бачите навкруги? А на що схожі хмарки?

Подивіться, діти, ось і чарівна Країна знань. Але щоб пройти далі, нам слід виконати завдання Мудрої Сови, яка охороняє вхід у цю країну.

Сова. Якщо ви правильно доберете речі, які потрібні для того, щоб бути здоровими, то я пропущу вас.

Незнайка. Я спробую.

Незнайка помиляється. Діти виправляють його помилки.

 

Дидактична гра «Для чого потрібно»

Перед дітьми предмети особистої гігієни та іграшки. Діти повинні відібрати предмети, потрібні для збереження здоров'я.

Вихователь. Ось ми і впоралися із завданням, можемо йти. Чуєте, хтось сперечається. Вирішують: небезпечні якісь предмети чи корисні.

Дидактична гра «Користь і небезпека»

На плакаті прикріплені ножиці, голка, праска, пилка, ніж, спиці, визначають, чим небезпечні ці речі і чим корисні.

Вихователь. Діти, доки ми тут з вами розбиралися з речами, Незнайка десь зник. Давайте його покличемо.

Діти кличуть, з'являється Незнайка із кошиком, в якому яблука.

Незнайка. Погляньте, ці яблука я щойно зірвав із дерева для вас.

Вихователь. Незнайка, а хіба можна їсти яблука, щойно зірвані з дерева?

Незнайка. А що, не можна?

Вихователь. Діти, поясніть Незнайки, чому такі яблука  небезпечні для організму. (Діти пояснюють.)

- У країні знань є багато речей, які допоможуть тобі зміцнити свій організм. І Мудра Сова, яка увесь час спостерігала за нами дарує тобі ось цю скриньку, а діти намалюють тобі гігієнічні приладдя.

Незнайка. Дякую, тепер я зрозумів, що не тільки потрібно знати, а й уміти берегти своє здоров'я. Це найдорожче, що є в людини.

 

 

 

Інтегроване заняття

«Вітаміни – наші друзі»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: дати поняття про корисні та шкідливі для здоров'я продукти; формувати елементарне уявлення про вітаміни та їхнє значення для фізичного розвитку людини; учити дітей упізнавати на смак фрукти і овочі;

- емоційно-ціннісний розвиток: продовжувати навчати малят цінувати своє здоров'я, дбати про нього;

- мовленнєвий розвиток: активізувати вживання слів-ознак; удосконалювати розповідне мовлення;

- фізичний розвиток: заохочувати малят брати участь у іграх та вправах;

- художньо-естетичний розвиток: виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності художньої діяльності;

- креативний розвиток: заохочувати дітей виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: вивчити вірш з дівчинкою - Горобиною.

Матеріал: овочі, фрукти (сирі і варені); кленовий листочок; квітка з різнокольоровими пелюстками; загадки, вірші.

Хід заняття

Гра «Листочок побажань»

Діти стоять у колі, передаючи осінній листочок, бажають одне одному здоров'я.

Вихователь. Діти, ви так гарно побажали одне-одному здоров'я. Вас почула осінь і завітала до нас.

Заходить Осінь із кошиком у руках.

Осінь.

«Доброго ранку», мовлю за звичаєм,

«Доброго ранку» кожному зичу я.

«Доброго дня», вам, люди, бажаю.

Вечором добрим стрічних вітаю.

І усміхаються в відповідь люди:

Добрі слова ж бо для кожного любі.

Діти, я відвідала країну вітамінів і впевнена, що й ви багато знаєте про них. Скажіть, будь ласка, малята, які рослини ростуть на городі? (Городні рослини.) Назвіть їх. (Відповіді дітей.) А що це ви назвали? (Овочі.) Я бачу, що ви любите і поважаєте городні рослини, але я впевнена, і рослини в саду ви теж багато знаєте. Що росте в саду? (Фрукти.) Назвіть їх. (Відповіді дітей.)

Ну що ж, дуже приємно, що ви знаєте про рослини, які ростуть на городі і в саду. Вони дуже смачні і корисні.

Вихователь. Давайте розповімо осені, чим же корисні городні і садові рослини. (Вітамінами.)

Вітаміни – це корисні речовини, необхідні нашому організму, коли людина їх не одержує в необхідній кількості, вона може захворіти, вітаміни нам потрібні кожен день.

А якою стає людина, яка завжди вживає овочі та фрукти? (Здоровою, веселою. У неї завжди будуть міцні зубки, рум'яні щічки і гарний настрій.) А який у вас зараз настрій?

Гра «Квітка настрою»

Дитина бере пелюстку з «квітки настрою» і відповідно до її кольору мімікою передає настій. Синій – образа; зелений – спокій; жовтогарячий – здивування; червоний – радість; жовтий – щастя; сірий – сум.

Вихователь. Давайте поділимося гарним настроєм і з гостею.

 

Осінь. Дякую вам, діти, але я прийшла до вас не з порожніми руками, а з торбинкою. Ця торбинка не звичайна, а чарівна. У ній вітаміни, а які ви дізнаєтесь, коли розгадаєте мої загадки.

Діти розгадують загадки і відповідають на запитання.

Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі.

(Морква)

Дитина знаходить на дотик у торбинці моркву.

Осінь. Що це? Що ви знаєте про моркву? Яка вона? Для чого її вирощують?

Вітаміни, які містяться у моркві сприяють покращенню зору, роблять ваші щічки рум'яними, а вас усіх здоровенькими. А хто з тваринок полюбляє їсти моркву? (Зайці, кролики.) Так, моркву люблять усі тварини, бо вона смачна, солодка й дуже корисна.

М'ячик я смачненький,

Стиглий, червоненький.

Соком – медом як наллюсь

Наливним тоді я звусь.

(Яблуко)

Дитина знаходить в торбинці яблуко, розповідає про нього.

Вихователь. Яблучка не тільки смачні, але й корисні. Вони відіграють важливу роль у процесі обміну речовин і процесі травлення. А хто ще любить поласувати яблучками? (Білочки, кізоньки, їжачки.)

Росте вона на грядках,

Одежинка вся в латках.

(Капуста)

Розповідь вихователя про капусту, часник, картоплю, буряк, цибулю.

Осінь. А ось прийшла моя помічниця, дівчинка яку звуть Горобинка.

Горобина.       Дуже прості в мене квіти,

Але ніжні, запашні.

Люблять бджоли їх і діти,

Ягідки мої смачні.

Восени, як скину листя,

Ягідками приберусь,

Кожна гілка, як в намисті:

Горобиною я звусь.

Вихователь. Ми дуже раді, що ти до нас завітала. Горобина дуже корисна і потрібна для здоров'я людей. Настій із горобини у народній медицині радять приймати для лікування різних хвороб. А ще з неї готують дуже смачне варення. Горобина виводить шкідливі речовини з нашого організму.

Осінь. Дітки, час нам уже вирушати з Горобиною, але на згадку про нашу зустріч лишаю вам ось цей кошик із вітамінами. Приготуєте собі смачну страву, а яку, здогадайтеся самі.

Я – салатик вітамінний,

І на смак я теж відмінний.

Бурячок і огірок,

Капустина і морквинка,

Квасолина й картоплина –

Все змішалось у мені.

Пригощайтесь, на здоров'я.

Відгадайте, друзі, хто я?

А це зовсім не секрет:

Я – салатик...«Вінегрет».

Діти разом із вихователем готують салат «Вінегрет».

Інтегроване заняття на прогулянці

«Ми мандруємо»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: знайомити малюків з особливостями природи в осінню пору;  

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати в дітей легенький смуток від спостережень за природним середовищем, жаль за минулим теплом та яскравими барвами;

- соціально-моральний розвиток: формувати у вихованців дбайливе ставлення до рослинного світу;

- мовленнєвий розвиток: учити дітей підтримувати бесіду з вихователем, розповідати про свої враження від прогулянки найближчим довкіллям;

- фізичний розвиток: розвивати цілеспрямовані рухи малят, уміння рухатися вправно та спритно під час мандрівки;

- художньо-естетичний розвиток: учити малят передавати враження про осінню природу в образотворчій діяльності, зіставляти побачене в природі зі змістом відповідного літературного твору;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Хід прогулянки

Вихователь. Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку.

Малята шикуються парами, й вирушають на екскурсію. Дорогою вихователь обговорює з дітьми погоду, стан неба, потужність вітру тощо. Діти підходять до парку.

 

Вихователь. Добрий день, наш друже парку, малята прийшли до тебе в гості! (Діти вітаються з деревами.)

- Погляньте, дерева відповідають нам. Що роблять гілочки дерев? (Вітають нас: гойдаються, шелестять листочками.)

- Пригадайте, якого кольору були влітку листочки на сіх деревцях? (Листочки були зеленими.)

- Яка пора приходить на зміну літу? (Осінь.) І хоча осінь ще тільки починається, та деякі дерева вже відчули її прихід і почали мінятися. Як вони змінюються? (На них починають жовтіти листочки.) Так.

- Які дерева змінюють колір листя найпершими? Малята знаходять кілька відповідних дерев, підходять до них, показують на пожовтіле листячко. Молодці. Вам знайомі ці дерева? Як вони називаються? (Відповіді.)

Дидактична гра «Упізнай деревце»

Дорослий пропонує малятам назвати дерева, про які він запитує, а потім знайти і показати їх.

- Яке дерево має білу кору та жовтіє одним із перших? (Берізка.)

- Листочки якого дерева нагадують гусячу лапку? (Клена.)

- Яке дерево порівнюють часто з козаком, багатирем? (Дуб.)

- Із якого дерева бджоли збирають влітку липовий мед?
(Із липи.)

- Яке дерево має замість листочків голочки? (Ялинка, сосна.)

Вихователь продовжує розмову.

Вихователь. Придивіться, малята: як ростуть дерева? (Вони ростуть рівними рядами.) Так. Це тому, що їх посадили люди. Такий лісовий масив називають парком.

Дорослий пропонує малятам погратися.

 

Рухлива гра «Знайди своє деревце!»

Діти жваво рухаються в довільних напрямках серед дерев, що поблизу вихователя.

Вихователь читає віршовані рядки.

Я лісочком погуляю,

Деревця всі привітаю.

Тихо гаєм я піду,

Своє деревце знайду!

На останнє слово віршика кожен малюк біжить до найближчого дерева і стає біля нього, обхопивши стовбур руками. Гра повторюється 3 - 4 рази.

Після цього дітям пропонується назвати дерева, які під час гри вони обирали «своїми» та розказати, що вони знають про ці деревця. Заслуховують розповіді всіх бажаючих малят.

Вихователь. Діти, у цьому гаї ростуть не тільки дерева, але й кущі, чагарники. Хто може знайти і показати мені кущ? Діти виконують завдання. Так, правильно, це – кущ. Чому ви вирішили, що це кущова рослина, чим вона відрізняється від дерева? (У дерева є товстий стовбур, а в куща немає стовбура.) Які кущові рослини ви знаєте? (Калина, бузина, терен тощо.)

Погляньте, малята, тут багато дуже високих дерев, які своїми верхівками немов торкаються неба. А якої висоти кущі? (Нижчі, ніж дерева.) Так, молодці. У зеленій скарбничці гаю є не тільки великі росини, такі як дерева й кущі. Нахиліть голівки і подивіться: чи є якісь рослини ни­зенько, у вас під ногами? (Під ногами є травичка.)

Вихователь спонукає малят підійти до місця, вкритого травою. Діти на прохання дорослого присідають, роздивляються траву і намагаються знайти знайомі види рослин. Кілька малюків (за бажанням) можуть описати деякі рослини.

Вихователь. На цій галявині, малята, можна знайти багатьох мешканців, для яких місце, де ми гуляємо зараз, стало рідною домівкою. Спробуймо знайти їх.

Малята обстежують місцевість і називають представників тваринного світу, які їм зустрічаються (мурашки, жучок, метелик, горобець, ворона тощо). Вихователь пропонує дітям поспостерігати за поведінкою істот та розказати, чим вони цікаві. Загадати дітям загадками про тих, кого вдалося їм знайти під час прогулянки.

 

Чи то гірка, чи то пень,

Повен пень той черешень.

(Мурашник)

 

Дзьоб міцний і гарні крила,

Чорний хвіст, жилетка сіра,

Чи присяде, чи летить, -

«Кар, кар, кар!» - усе кричить.

(Ворона)

 

Хто крилатий, гарний, гожий,

На красиву квітку схожий,

Має довгий хоботок,

П'є нектар ним із квіток?

(Метелик)

 

Діти відгадують загадки. Після цього малята знову шикуються парами, готуючись до повернення в дитсадок. Діти прощаються з парком і повертаються до дитячого садка. Наприкінці прогулянки вихователь просить малят пригадати і назвати рослини і тварин (комах, пташок), яких вони зустріли під час подорожі. Прогулянка закінчується.

 

 

Інтегроване заняття

 «Урок здоров’я для малят»

для дітей старшого віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: знайомити малят із флорою та  рідного краю, зокрема з лікарським рослинами, їх використанням у народній медицині;

- емоційно-ціннісний розвиток: створювати умови для «психологічного розвантаження» дитини, за допомогою художньої діяльності;

- соціально-моральний розвиток: виховувати у дітей чутливе та дбайливе ставлення до хворого, викликати бажання йому допомогти;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: підтримувати бажання створювати  корисне для інших;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; знайомити дітей з художніми творами відповідно до теми, формувати вміння сприймати та засвоювати образний зміст цих творів;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: обрати героїв – Півника і Курку, вивчити з ними ролі; роздати слова вірша «Корисні вітаміни».

Матеріал: дерев’яні кубики – пеньки; пучки різних трав; плоди ягід.

 

Хід заняття

Вихователь. Діти, сьогодні ми отримали від лісових звірів запрошення на урок здоров'я у лісовій школі. Але на цей урок можуть потрапити тільки звірята. Тому я пропоную здійснити чарівне перетворення, поможе нам у цьому чарівна музика.

Грає музика.

1, 2, 3, 4, 5 - грай, музико, грай.

На різних звіряток нас обертай.

Вихователь. А зараз подивіться один на одного і скажіть, хто на яку тваринку перетворився? (Відповіді дітей.)

Сідайте, звірятка, на пеньочки, розпочнемо наш урок. Всі зібралися на наш урок? А де ж це наш півник?

З-за ширми говорить курочка:

Курка. «Ой, лишенько, захворів півник? Не послухав мене, наївся зелених ягід і заболів у нього живіт».

Півник. Ой, боляче-боляче мені, сестрице.

Вихователь. Звірятка, раз у нас урок здоров'я, давайте допоможемо півникові одужати. Що для цього потрібно робити? А щоб півник швидше одужав, давайте зберемо для нього овочів і фруктів, бо зараз йому потрібно більше їсти вітамінів. А овочі і фрукти зробимо усміхненими – щоб півникові їх хотілося з'їсти.

Образотворча діяльність «Домалюй посмішку»

Діти домальовують овочам і фруктам обличчя.

Вихователь. Ось подивіться, скільки ми зібрали овочів і фруктів. Нехай півник їх їсть і швидше одужує.

Курочка. Дякую, вам за допомогу.

Вихователь. А ще ми розкажемо вам, які вітаміни для чого корисні.

 

Катя й Рома, Діма й Оля

Швидко ріжуть бараболю.

Цибулину, капустину,

Солі всипали частину.

У такім смачнім салаті

Вітамінів є багато!

Глянь, цікаві оченята,

Хочуть книжку почитати.

Щоб хороші очі мати,

«А» слід вітамін вживати.

Що живе у цибулині,

І в червоній є перчині.

І в морквині, в абрикосах,

Їжте, діти, він хороший.

Хто нам скаже, де живе

Вітамін із групи «В»?

В яблуневий сад підемо,

В стиглім яблуці знайдемо.

Вітаміни всі смачненькі,

І солодкі, і кисленькі,

Їжте, діти, їх охоче,

Кожний, хто коли захоче.

Щоб були ви здоровенькі,

І красиві, й рум'яненькі.

Вітаміни споживайте

І здоровими виростайте!

Вихователь. Я думаю, що Півник незабаром одужає, а ми з продовжимо наш урок здоров'я.

З-за ширми: «Ку-ку-рі-ку. Ох!» (Кашляє.)

Курочка. Півнику-братику, чого ж ти такий неслухняний. Казала ж тобі, не пий холодної водички, бо горличко заболить.

 

Вихователь. Знову з півником біда. Звірятка, давайте розкажемо півникові, що не можна робити, аби горло не застудити? (Відповіді дітей.)

А що треба зараз робити, щоб вилікувати півникові горличко? А який чай потрібно пити? (Калиновий, напій із горобини, малиновий, шипшини, липи.)

Зберемо для півника ті рослини, з яких можна заварити цілющий чай.

Дидактична гра «Збери потрібне»

Перед дітьми лежать пучечки трав. Дітям потрібно обрати тільки лікарські рослини, за допомогою яких можна вилікувати горло.

Вихователь. Ось, курочко, ми тобі зібрали багато плодів. Заварюй із них чай і лікуй півника.

Курочка. Дякую вам, звірятка, ви вже вдруге допомагаєте мені і півникові.

Вихователь. А ще звірятка хочуть вам дати рецепт здоров'я. Щоб бути здоровим, потрібно:

а) загартовуватись;

б) пити лікувальні чаї;

в) вживати вітаміни.

А зараз за допомогою музики ми перетворимося на дітей і повернемося у дитячий садок.

1, 2, 3, 4, 5 - музико грай,

Нас на діток обертай.

Підсумок.

Вихователь. Коли людина здорова, у неї гарний настрій. А це важливо для здоров'я. Така людина завжди посміхається. Поверніться до одного і посміхніться.

 

Інтегроване заняття (на майданчику)

«Коли природі сумно?»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: уточнити уявлення вихованців про типову для листопада погоду, взаємозв’язки живої та неживої природи;

- емоційно-ціннісний розвиток: учити малюків емоційно сприймати красу природи та погодні явища;

- соціально-моральний розвиток: формувати вміння вихованців орієнтуватися в правилах поводження в природі;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення; розвивати розповідне монологічне мовлення,  уміння послідовно викладати свою думку, покращувати фонематичний слух;

- фізичний розвиток: учити малят оволодівати різними видами ігрових вправ та рухів, удосконалювати координацію рухових дій;

- художньо-естетичний розвиток: учити дітей помічати яскраві ознаки природи пізньої осені в небосхилі, особливостях вітру тощо;

- креативний розвиток: формувати в малюків навички образного мислення та творчу уяву.

Попередня робота: вивчити вірш «Листопад» Р. Завадович.

Хід прогулянки

Вихователь. Діти, уже проминули перші два осінні місяці.

- Як називаються місяці, що пройшли? (Вересень та жовтень.) Правильно. Зараз розпочався третій, останній місяць осені. Як ми його називаємо? (Листопад.) Так. Ви знаєте, чому останній осінній місяць назвали саме листопадом? Подивіться уважно довкола. (У листопаді закінчується падолист.)

Згадайте, яким все довкола було недавно красивим, барвистим. Ясне сонечко світило на червоно-золотисті крони дерев, а вони ніби усміхалися, пишаючись таким ошатним вбранням.

- А зараз, у листопаді, які на вигляд дерева? (Вони голі, чорні, майже безлисті.) Так. Ми добре пам'ятаємо ранню осінь, різнобарвний жовтень, коли захоплювалися та милувалися красою довкілля. А зараз – подивіться: усе довкола ніби сумує та тужить. Ви згодні, зі мною? (Малята дають позитивну відповідь.)

Дидактична гра « Сумна пора»

Діти, спираючись на спостереження та навідні запитання, розповідають про пізню осінь.

- Чому сумним виглядає небо? (Небо похмуре, сіре, низьке, темне, печальне.)

- Чому сумними виглядають дерева та кущі? (Дерева та кущі темні, без яскравих барв, без листячка.)

- Земля також виглядає засмученою? (Так, вона тьмяна, мокра; осінній дощ поналивав калюжі.)

- Який повіває вітер? (Сердитий, потужний, пронизливий, неприємний.)

- Яка погода переважає цієї пори? (Холодна, сира, незатишна, хмарна, і дощова.)

Вихователь. Дійсно, малята, листопад – пора невесела. Усе довкола нас ніби журиться. Як ви гадаєте, за чим сумують дерева та кущі, сіре небо та висохла травичка?

Вихователь допомагає малятам дати правильні відповіді на поставлене питання: природа сумує за теплими деньками, що вже скінчилися; за ясним сонечком, яке так рідко тепер визирає з-за щільних хмар; за своїми яскравими барвами, що вона втратила.

Так. Тепер дні – короткі, а ночі – довгі, сонечко опустилося низько, чекаючи зими. А зима ще не почалася, ще не випав сніг, який навіть у похмурий та холодний день додає природі трохи світла й радості. Отже, який місяць можна назвати найсумнішим? (Листопад.)

Але ми, малята, не будемо сумувати, а краще поведемо хоровод під.

Фіз. хвилинка «Осінній хоровод»

Малята стають у коло, беруться за руки і відтворюють слова пісні за допомогою рухів. Педагог збирає малят навколо себе.

Вихователь. Діти, навіть у такій похмурій та печальній порі можна побачити дивну казку, відчути настрій усього, що нас оточує. У віршах та оповіданнях, які розповідають нам про цю пізню осінню пору, ми часто зустрічаємо цікаві вислови. Давайте пригадаємо їх і спробуємо пояснити.

Гра «Послухай і поясни»

Діти за допомогою дорослого пояснюють образний зміст висловів, які їм називає вихователь.

- Небо насупилося. (Небо затяглося хмарами, стало темним.)

- Хмара проливає сльози. (Іде дощ.)

- Вітер лютує. (Вітер дуже сильний та холодний, він гойдає все довкола.)

- Листя танцює. (Листячко летить і кружляє на вітрі.)

Під час гри діти продовжують спостерігати за погодою і роблять висновки, чи можна так сказати про сьогоднішній день.

Рухлива гра «Що це?»

Малюки на прохання дорослого зображують: хмарку, яка «плаче за теплим літом»; вітер, який сердиться на всіх довкола; дерева, які хиляться під потоками вітру; сонечко, яке сховалося за хмару і заснуло; листя, яке кружляє в повітрі.

Таку гру можна проводити, об'єднавши дітей у дві команди: гравці однієї з команд імітують відповідне явище природи, а малята з іншої команди відгадують те, що хотіли показати їх товариші.

Вихователь. Про осінню погоду є багато цікавих народних прислів'їв. Чи пам'ятаєте ви їх?

Дорослий читає прислів'я, діти чітко повторюють їх, а потім разом із вихователем обговорюють зміст кожного вислову.

- Восени води ложка, а грязі цебро. (Через сиру та хмарну погоду всюди грязь, калюжі.)

- Восени день блисне, а три дні кисне. (Сонечко з'являється дуже рідко, більшість днів – хмарні й дощові.)

- Місяць листопад холодними сльозами плаче. (У листопаді часто іде холодний дощ.)

Вихователь хвалить малят за уважність. Діти деякий час довільно прогулюються територією дитячого садка, а потім збираються навколо вихователя. Дитина (вихователь) читає малятам вірш.

Листопад

Р. Завадович

Плаче жовтий ліс листками,

Плаче хмаронька дощем.

Зайченя мале, без мами,

Змокло бідне, під кущем.

В полі вихри тужно грають,

Пісня їх, мов ніч, сумна.

Тільки діти не скучають,

Про весну казки читають,

В них у серці все весна.

Вихователь. Не дуже затишно гуляти в такий печальний та непогожий день і нам, малята. Давайте повернемося до нашого теплого садочка і почитаємо якусь веселу казочку про квітучу весну або сонячне літо, щоб покращити наш настрій радісними та приємними спогадами.

Діти повертаються до приміщення дитячого садка прогулянка закінчується.

 

Спостереження на прогулянці

«Новорічна казочка»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: навчати дітей розрізняти властивості снігу, формувати уявлення про причини його появлення; розвивати мислення;

- емоційно-ціннісний розвиток: навчати дітей милуватися снігопадом, уважно розглядати окремі сніжинки та помічати їхню витонченість і красу;

- соціально-моральний розвиток: продовжувати формувати свідоме ставлення до живої природи; дати поняття про вплив зимових природних явищ на її об’єкти;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; виховувати здатність дивуватися, радіти; спонукати створювати художній образ засобами виразності руху;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: щоденні спостереження за станом погоди.

Матеріал: ілюстрації зимових явищ; прикмети, загадки, оповідання; фарби, пензлі, клейонки, баночки з водою; паперові серветки, ножиці.

Хід заняття

Вихователь з дітьми визначають стан погоди.

Прикмети.

• У зими день, як у зайця хвостик.

• Зимою сонце світить, та не гріє.

• І лінивий на морозі рухається.

• Літають і кричать галки та ворони – чекай снігопаду.

Вихователь. Що таке снігопад? Як він утворився?

(Відповіді дітей, пояснювальна розповідь вихователя.)

Хлопчик хотів приголубити сніжинку

В. Сухомлинський

З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і гарна, мов зірка.

На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав: ось впаде під ноги, і її затопчуть.

Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку.

А вона впала на теплу, добру руку хлопчика й розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка.

Бесіда за змістом оповідання.

 

Загадки.

 

• В ліс іде – полотно стелить, а з лісу – перестеляє.

(Хурделиця)

• По гладкій, слизькій доріжці люблять кататися наші ніжки.

(Лід)

• Хто місток на річці майструє без сокири, без цвяхів, без дощок?

(Мороз)

• Без рук, без олівця, а малює без кінця.

(Мороз)

Рекомендована діяльність: малювання по мокрому «Хурделиця»; аплікація «Такі різні сніжинки».

 

Інтегроване заняття

«Незвичайні гості»

старший дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Я Сам», «Люди», «Природа», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: уточнити уявлення дітей про особливості людської зовнішності, про те, що вигляд залежить від уміння стежити за собою; сприяти розвитку пізнавального інтересу до зовнішнього «Я»;  

- емоційно-ціннісний розвиток: учити малюків позитивно ставитися до своєї зовнішності та свого здоров'я;

- мовленнєвий розвиток: удосконалювати навички описового мовлення, закріпити в активному словнику назви частин тіла та обличчя людини;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: формувати у вихованців уміння небезсторонньо ставитися до себе, розвивати бажання виглядати та почуватися гарно;

- креативний розвиток: учити дітей помічати в собі риси обличчя, постать (привабливе, гарне), експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.

Попередня робота: розучити з дітьми ролі.

Матеріал: герої лялькового театру – апельсин, мандарин, груша, ананас; картки для гри «Знайди відмінності»; загадки.

Хід заняття

Вихователь. Сьогодні у нас в гостях заморські гості. Зустрічайте їх! Вони приготували для вас новенькі загадки.

Апельсин.             Круглі, як озерця,

І ніколи не замерзають.

Дуже важка загадка, але якщо будете уважними, то відгадаєте. Ви всі сьогодні такі гарні, всі особливі, відрізняєтеся одне від одного. От, наприклад, що особливого у Елі? А що ви можете розповісти про одяг Ірусі?

Запитання для бесіди.

- Як ви гадаєте, що допомогло все це помітити? Так, це і є відгадка – очі.

- А якого кольору ваші очі? Заплющить очі, а тепер розплющить.

- Чи зрозуміли ви, навіщо людині очі? (Відповіді дітей.)

Вихователь. Так, очі для того, щоб сприймати світло, різні предмети, розрізняти форми і колір, визначати відстань між предметами, рухаються вони чи ні. За допомогою очей люди вміють спостерігати. Спостережлива людна бачить багато.

Гра «Знайди відмінності між малюнками»

Дітям необхідно знайти три відмінності між 5 подібними малюнками.

Вихователь. Очі у людей можуть стомлюватись, тож для них є гімнастика.

Гімнастика для очей

Подивіться вгору, потім униз, вправо, вліво, прямо.

Апельсин. А в мене є ще одна загадка.

Солоне, а не сіль,

біжить, а не річка,

блищить, а не золото.

(Сльоза)

- А коли з очей течуть сльози?

- Як слід берегти очі?

- Очі – це один із органів чуття людини, а є ще й інші.

Мандарин. Так, так, є ще органи, які допомагають відрізняти спів пташок від гавкоту песика. Як ви гадаєте, що це? (Вуха.)

Закрийте вуха руками. Навкруги – тиша. Відкрийте їх і прислухайтесь. Що можна почути? (Відповіді дітей.)

Гра «Упізнай за голосом»

Діти ідуть по колу, а всередині – ведучий із зав'язаними очима, який упізнає по голосу, хто його покликав.

Вихователь. Який же орган допоміг нам пограти в гру? Вуха допомагають нам чути і розпізнавати звуки і голоси. Але вони можуть боліти, що про них не піклуватись. Як слід доглядати за вухами?

Корисна порада: вранці не тільки мийте вуха, а й розтирайте їх рушником.

Груша. А про кого моя загадка?

Коло носа в'ється,

В руки не дається.

(Запах)

Який же людський орган розпізнає запах? Правильно! Носик.

Доторкніться до нього, проведіть пальчиком згори вниз, зліва на право. Якої б форми не був носик, він неодмінно скаже правду про різний запах. Запахи бувають приємними і неприємними. Ми радісно вдихаємо пахощі свіжого хліба, стиглих яблук. Неприємні запахи викликають огиду. Запах зіпсованої їжі попереджає про небезпеку. Які неприємні запахи ви відчували?

Вихователь показує носову серветку. Що це? Розкажіть, як ви товаришуєте із носовою серветкою.

Фіз. хвилинка

Хмарка сонечко закрила,

Слізки срібні зронила.

Ми ті слізки пошукаємо,

У травичці по збираємо.

Пострибаємо, зайчата,

Політаємо, пташата.

Потанцюємо ще трішки,

Щоб спочили ручки, ніжки.

Всі веселі! От чудово!

По ходу вірша діти виконують відповідні рухи.

Вихователь. А тепер загадка знову. А загадає її наш гість ананас.

Ананас.

Завжди в роті,

А не проковтнеш.

(Язик)

- Чи всі ви маєте язик? Покажіть. А як ви гадаєте, навіщо людям язик? Ну, звичайно ж, не для того, щоб дражнитися, а для того...(Відповіді.)

Зараз ми з'ясуємо. Підійдіть до столика і подивіться, перед вами на тарілочках лежать кристалики. На вигляд і колір вони однакові (цукор, сіль, лимонна кислота). Скуштуй їх на смак. Що ви скажете про них? (Відповіді дітей.) Хто ж допоміг вам розрізнити смак? Так, за допомогою язичка ви розпізнаєте смаки. Де живе язик? (У роті.)

Рот – це дім, в якому живе язик. А в кожному домі повинен бути порядок і чистота. Як ми доглядаємо за ротиком? (Відповіді дітей.)

Сьогодні, діти, ми згадали про основні органи чуття людини. Давайте разом їх назвемо. (Очі, вуха, ніс, рот.)

Я пропоную разом скласти «Книгу здоров'я нашої групи».

Гра «Так чи ні»

Діти піднімають великий палець руки угору, якщо вони погоджуються з правилами, а опускають вниз – якщо не погоджуються.

Правила чистоти.

1. Вуха потрібно мити щодня.

2. Ніколи не встромляй сторонні предмети у вуха.

3. Користуйся серветкою за потребою.

4. Не читай лежачи.

Підсумок.

Вихователь. І тепер ми можемо сказати що ми багаті люди, бо природа подарувала нам найдорожчі цінності: вуха, ніс, зір і рот. То ж цінуйте її дари, бережіть.

 

Бесіда на тему:«Зима вередує, весну чує»

старший дошкільний вік

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: учити вихованців помічати особливості погоди, весняні зміни в природі; формувати вміння встановлювати прості зв’язки між станом погоди та народними прикметами;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати в дітей позитивний емоційний відгук на зміни в довкіллі, що відбуваються навесні;

 -             мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення; поповнювати активний словник дітей дієсловами та прикметниками; учити розповідати про особливості стану погоди навесні;

- соціально-моральний розвиток: продовжувати вчити дітей орієнтуватися в основних правилах поводження на природі та дотримуватись їх;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати вміння реагувати на яскраві ознаки весни, передавати в іграх враження від природного довкілля, продовжувати знайомими малят із програмовими тематичними віршами, підтримувати цікавість до їх образного змісту;

- креативний розвиток: виховувати у молодшого дошкільника потребу і готовність виявляти елементи творчості в різних видах діяльності.

Попередня робота: кожного дня слідкувати за зміною погоди, робити висновки.

Хід бесіди

Вихователь читає малятам оповідання.

Райдуга в бурульці

В. Сухомлинський

Вдень почав танути сніг. Капали краплі з дахів. А вночі знову підмерзло.

Вийшов з хати Юрко і побачив велику крижану бурульку. Вона звисала з даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала різнобарвними вогниками: синіми, рожевими, червоними, блакитними, жовтими.

Юрко стоїть, затамувавши подих від здивування. Гарна бурулька, мов райдуга.

На даху біля бурульки сіли горобці та й цвірінькають. Вони теж милуються бурулькою.

Запитаннями підвести дітей до розуміння природних явищ, що відбуваються на при кінці весни.

Народна гра «Подоляночка»

Діти водять хоровод, в колі дівчина-Подоляночка.

Десь тут була подоляночка.

Десь тут була молодесенька.

Тут вона впала, до землі припала!

Личко не вмивала, бо води не мала.

Устань, устань подоляночко,

Обмий личко, як ту скляночку,

Та візьмися в боки, та піди у скоки,

Біжи до Дунаю, бери ту, що скраю.

Наприкінці слів «Подоляночка», замість себе обирає іншу дівчину, гра починається знову.

Прикмети

• Вода з гір потекла, весну принесла.

• У березні курка нап'ється з калюжі.

• Які весняні квіти цвітуть на лужку? (Кульбаби, фіалки, мати-й-мачуха.)

• Бджола мала, а й та працює.

• Весна красна квітами, а осінь плодами.

Малювання «Народні прикмети в малюнках»

 

Інтегроване заняття

«Українській віночок»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: продовжувати знайомити дітей з рослинним світом рідного краю, зокрема квітами, їх вигляд, місце зростання;

- соціально-моральний розвиток: заохочувати дбайливе, екологічно-доцільне ставлення до живої природи, рідкісних рослин;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати в дітей захоплення красою;

 -             мовленнєвий розвиток: закріпити в активному словнику назви дикорослих рослин, квітів; формувати вміння словесно описувати їх, сприяти розвитку діалогічного мовлення;

- фізичний розвиток: сприяти руховій активності, самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати образотворчі навички під час художньої діяльності; формувати вміння вивчати вірші та виразно їх розповідати;

- креативний розвиток: заохочувати творчості та фантазії під час художньої діяльності.

Попередня робота: розучити слова для гри «Віночок».

Матеріал: скриня з штучним набором різноманітних квітів та  стрічок для плетіння вінка; вірші, прислів’я про квіти, вінок; матеріал для образотворчості.

Хід заняття

Вихователь. Діти, погляньте, яка чудова скриня, а чого це вона тут? Ану, скрине, відкривайся! Як багато тут різних квітів!

Сядьмо у рядочок,

Сплетемо віночок, – 

Квіточка до квіточки,

Як і ми ось діточки.

Сідають в коло на килимок, розповідь вихователя.

Вихователь. Віночок у давнину носили лише дівчата.

Віночок – не лише прикраса, а й оберіг, бо в нього є така чаклунська сила, що біль знімає, волосся береже. У віночок вплітали багато різних квітів: ружі, калину, деревій, безсмертник, волошки, нагідки.

- Найпочесніше місце належало деревію. Ці маленькі дрібненькі квіточки здалеку нагодують одну квітку, в народі її називають деревієм. Коли квіти відцвітають, то вітер розносить насіння далеко-далеко. Та де б не проростала ця рослина, вона завжди цвіла. Тому і вплели до віночка цю квітку, як символ нескореності.

Вихователь. Діти, може, хтось із вас знає значення квітів, уплетених у віночок. (Троянда – це краса; цвіт вишні – мамина любов; чорнобривці – пам'ять;ромашка – ніжність; калина – символ краси дівчат, символ України.)

- Віночки бувають різними. Погляньте, ось на цей віночок із барвінку.

Хрещатий барвінок – зелена земля,

Ця квітка блакитна – символ життя.

- А ось цей віночок із ромашки і безсмертника.

Ромашка і безсмертник

Здоров'я можуть дати.

Із них відвари роблять,

Щоб діток напувати.

Ці квіти скрізь пізнаєш,

Вони ростуть повсюди.

І нам допомагають

Хворих лікувати.

- Віночок із квітів вишні і яблуні.

А ці рожеві вишневі й яблуневі квіти

Дівчата всі вплітали на весні.

Вони ж бо знали, діти, що квіти ці чудові –

Це символ материнської краси.

Вихователь запрошує дітей пограти.

Українська народна гра «Віночок»

Діти взявшись за руки йдуть по колу, промовляючи:

Ми взялись за руки,

Та й пішли на луки.

Там сплели віночок,

Стали у таночок.

Чий найкращий танок,

Той і візьме вінок.

Весь цей час по середині кола стояв ведучий і тримав у руках вінок. На останні слова, вінок віддають найкращому танцюристу.

Вихователь. Діти, погляньте на наш український віночок. У нього дванадцять квіточок і кожна – лікар-оберіг.

Гарний вінок – краса дівчини.

 

Хто вміє віночок вити,

Той уміє життя любити.

Вихователь. Віночок дівчата починали носити з трьох років. У віночок вплітали три квіточки: чорнобривці, незабудки, ромашки. У чотири роки доплітали безсмертник. А для таких дівчаток, як ви, вплітали шість квіточок – гроно калини – посередині, а навколо, барвінок, чорнобривці, нагідки, безсмертник, волошки.

До віночка прив'язували стрічки. І сором був тій дівчині, у якої вони були пов'язані недбало. Ув'язували десять стрічок. У центрі світло-коричнева – символ землі, далі жовта – колосок у полі; зелена – життя; синя – вода; рожева – символ достатку; жовтогаряча – усмішка сонця; біла – пам'ять.

Усі стрічки повинні бути довшими за косу, бо вони оберігають її.

А ми з вами оберігатимемо природу для того, щоб було з чого плести вінок.

Образотворча діяльність «Український вінок»

Діти виконують аплікацію або малювання.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Пробудження природи. Метелик»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: уточнити та збагатити знання дітей про комах; удосконалювати навички орієнтування в просторі;

- соціально-моральний розвиток: виховувати екологічно-доцільну поведінку стосовно світу комах, підтримувати спостереження за ними;

- емоційно-ціннісний розвиток: формувати веселу доброзичливу атмосферу, викликати у малят цікавість до спостереження за комахами в природі, підтримувати радість від спільної гри;

- мовленнєвий розвиток: розвивати навички переказу тексту оповідання; закріпити в активному словнику назви основних видів комах; вправляти у побудові поширених речень, утворенні споріднених слів;

- фізичний розвиток: вправляти дітей у виконанні різних видів основних рухів; удосконалювати дрібну моторику;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи; учити вихованців визначати повчальне значення казки;

- креативний розвиток: формувати здатність до творчих перевтілень в ігровий образ.

Матеріал: сюжетні картинки «Метелики», вірш, оповідання; набір для малювання фарбою.

Хід прогулянки

Під час прогулянки побачивши метелика вихователь читає вірш.                      

Метелик

Н.Забіли

Я біжу, біжу по гаю,

Я метелика впіймаю.

А метелик не схотів,

Геть від мене полетів.

Вихователь. Не розумію, чому метелик не схотів щоб я його піймала? (Відповіді дітей.) Неможна шкодити метеликам, краще будемо милуватися ним, та спостерігати його політ.

- Раніше люди вважали, що метелики – це живі квіти. Спробуйте уявити що ви яскраві метелики, літаєте з квітки на квітку, ховаєтесь. А я буду вас шукати і фотографувати.

Рухлива гра «Знайду»

Полетів він на лужок, заховався між квіток…

Я іду, іду, іду, я метелика знайду.

Вихователь. Як ви гадаєте, чим харчуються метелики? Так, нектаром з квіток, який вони п’ють за допомогою хоботка. (Показати сюжетну картинку.)

- Хочете знати як народжуються метелики? Тоді слухайте.

З яєчок, відкладених метеликом, з’являється гусінь (показати сюжетну картинку), що живе довго і майже увесь час їсть. Наївшись гусінь замотується у кокон перетворюючись на лялечку, що нерухомо лежить або висить віті, або за корою дерев. Саме з лялечки, зігрітою сонечком, народжується новий метелик.

Метелик – чудова прикраса наших луків і ланів. Не можна знищувати їх. А краще намалювати яскравими фарбами.

 

Після прогулянки образотворча діяльність. У другу половину дня прочитати і обговорити з дітьми оповідання В.Сухомлинського «Тільки живий красивий».

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Лікарські рослини»

для середнього дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: продовжувати знайомити малят із флорою рідного краю, зокрема з лікарськими рослинами, їх використанням у рідній медицині, дати поняття про їх корисні властивості; учити дітей відгадувати загадки про них;

- соціально-моральний розвиток: збагачувати знання про основні правила природокористування; учити усвідомлювати соціальну значущість діяльності людини в природі;

- емоційно-ціннісний розвиток: учити малюків емоційно сприймати красу природного довкілля; уточнити уявлення про цінність кожної рослини в природі;

- мовленнєвий розвиток: формувати елементи культури мовлення; продовжувати формувати вміння описувати рослину, давати чіткі відповіді на запитання вихователя;

- фізичний розвиток: сприяти самостійності та творчості в процесі організації рухової діяльності; виховувати інтерес до створення корисного для інших;

- художньо-естетичний розвиток: учити вихованців естетично сприймати природне довкілля, передавати свої враження від нього;

 

- креативний розвиток: підтримувати цікавість до дослідження, обстеження природних об’єктів рослинного світу.

Попередня робота: познайомити дітей з лікарськими рослинами.

Хід прогулянки

Малюки шикуються парами і разом з вихователем виходять на подвір'я дитячого садка. Дорослий розпочинає розмову.

Вихователь. Малята, сьогоднішня наша прогулянка має назву «Зелена аптека». Мабуть, кожному з вас доводилося бувати в аптеці. Для чого ми приходимо туди? (Щоб купити ліки.) Правильно. Сьогодні, під час нашої прогулянки, ми також будемо говорити про цілющі засоби, які допомагають людям вилікуватися від різних хвороб.

- Але мова піде, малята, не про пігулки, а про ліки, які дарує нам природа, - лікарські рослини. Адже жива природа, це не тільки краса, але й користь.

- Рослини можна вважати нашими друзями, тому що багато з них мають лікарські, цілющі властивості, допомагають подолати чимало хвороб.

- Що ми маємо на увазі, коли говоримо «зелена аптека»? Чим допомагають людині лікарські рослини? (Відповіді малят.) Так, звісно допомагають.

- Сьогодні ми спробуємо знайти біля нашого дитсадка трав'янисті лікарські рослини. Ми розглянемо їх і познайомимося з ними ближче. Де ми шукатимемо ці рослини, як ви думаєте? (Серед трави.)

Діти з вихователем проходять по порослій траві територією закладу. Дорослий звертає увагу малят на подорожник.

 

Вихователь. А ось і перша цілюща рослина, малята. Ви знаєте її ?

На стебельцях – насіння дрібні колосочки,

При землі – зеленаві кругленькі листочки.

При дорозі росте, цю траву знає кожен,

Всім відомо, що назва її – подорожник.

Яку рослину ми знайшли, малята, як називається вона? (Це – подорожник.) Правильно. (Діти повторюють назву рослини хором.) Так. Як ви гадаєте, чому ця рослина отримала саме таку назву?

Дорослий підводить малят до висновку: тому що вона росте скрізь, при дорозі, там, де ходять подорожні.

Малята роздивляються подорожник.

Вихователь. Погляньте у подорожника листочки круглі, соковиті, зі смужечками – прожилками. Вони розпластані при самій землі. Тому навіть там, де ходять люди, їздять велосипеди та бігають тварини, подорожник усе одно росте.

Така невибаглива це рослина. Насінини подорожника розташовані на цупких та пружних стебельцях. Он їх скільки, дрібнесеньких та маленьких!

Вихователь пропонує малятам дослідити частини рослини на дотик.

- Який вигляд має подорожник? (Заслуховують розповіді 1-2 бажаючих малят.) Цілющі властивості подорожника відомі з давніх-давен. Ним лікують рани та опіки, зупиняють кров, прикладають листочки подорожника і при укусах комах. Якщо прикласти листочок цієї рослини до враженого місця, то воно швидко перестане боліти і загоїться. Як лікуються подорожником? (Відповіді малят.)

- Бережіть, не рвіть подорожник просто так, бо він може комусь знадобитися.

Діти з вихователем проходять далі.

 

Вихователь. До цілющих трав належить інша добре відома вам рослинка. Відгадайте загадку про неї!

У лузі сонечко росло,

Маленьке, золоте було,

Та кілька днів всього промчало –

І з нього срібна кулька стала.

Вітрець подув на ту рослинку –

І ось летять, летять пушинки!

(Кульбабка)

Діти відгадують загадку і на прохання педагога знаходять серед трав рослину кульбаби та показують її.

Вихователь. Молодці, малята. Розкажіть, що ви знаєте про кульбабу?

Малята розповідають про зовнішній вигляд кульбабки, про те, що вона цвіте «жовтими сонечками», розмножується насінням «парашутиками», що її їдять тварини тощо.

Та, мабуть, ви не знаєте, що кульбабку також можна по праву віднести до рослин зеленої аптеки. Адже вона лікує поганий апетит. Весною, коли ще немає свіжих овочів, корисно їсти салат із молодого листя кульбаби.

Не наривайте багато цих квітів, хай вони своїм виглядом дарують нам насолоду.

Вихователь хвалить дітей за уважність і продовжує розмову, пропонуючи відгадати наступну загадку.

Кучерява дівчина в білій сорочині,

Жовта серединка, - хто це, дитинко?

(Ромашка)

Вихователь. Ромашки бувають різних видів. Бувають ромашки садові, що ростуть на клумбі серед троянд, айстр та інших квітів. А бувають ромашки дикорослі, що ростуть серед звичайної травички, - маленькі, та непоказні.

Вихователь знаходить відповідну рослину і показує її.

Ось вона, ромашка, діти. Та саме така скромна ромашка і є справжньою принцесою зеленої аптеки. Тому її так і називають: ромашка аптечна. (Діти хором повторюють назву рослини.) Відвар ромашки добре лікує кашель та застуду, різні запалення. Погляньте, як незвичайно розгорнуті пелюсточки ромашки аптечної: вони відігнуті від жовтої серединки вниз.

- Погладьте ромашку. Яка вона? (Ніжна, тендітна.)

- Хто хоче розказати про те, яка на вигляд ромашка?

- Що лікують відваром такої ромашки? (Відповіді.)

Рухливі вправи «Зелена аптека»

Подорожник

При землі подорожник

Розкинув листочки,

(Діти присідають, руки розводять у сторони долонями вниз.)

І до сонця стебельця

Простяг, колосочки.

(Підводяться, піднімаючи руки вгору.)

Вітерець ті стебельця

Тихесенько гойдав:

(Не змінюючи положення, похитують тулубом у сторони.)

«Добрий день! Подорожнику-друже» - казав.

(Нахил вперед зі змахом рукою – уклін.)

Вправи повторюються двічі.

Ромашка

Я – ромашка маленька,

Квітка біла, кругленька.

(Малята кладуть руку на груди та нахиляють голову вперед.)

Жовта серединка,

Гарна, як картинка.

(Описують простягнутими руками коло.)

Проганяй свою застуду,

Я тобі в пригоді буду!

(Руки розводять в сторони, а потім схрещують їх на грудях.)

Вправа повторюється двічі.

Кульбабка

Кульбабки жовтий цвіт пропав –

(Ховають руки за спиною.)

З'явились кульки білі.

(Описують перед собою коло.)

І пух сріблястий закружляв

Легкою заметіллю.

Насіннячко кульбабки,

Летять, неначе бабки.

(Діти обертаються навколо себе, плавно змахуючи руками.)

А там, де той пушок впаде,

(Повільно присідають.)

Нова квітка проросте.

(Підводяться, піднімають витягнуті руки над головою.)

Звучить будь-яка жвава народна мелодія. Малята впродовж 1-2 хвилин продовжують під музику зображувати політ пушинок кульбаби. Вихователь збирає малят навколо себе.

Вихователь. Діти, які лікарські рослини ми сьогодні знайшли біля нашого дитсадочка? Знайдіть їх, будь ласка, ще раз, покажіть їх і скажіть, як вони називаються. (Це – подорожник, ромашка, кульбабка.)

- Чому ці трави вважають лікарськими? (Вони допомагають людям подолати хвороби.) Правильно, молодці.

Дидактична гра «Яка це рослина?»

Малята на основі попередньої бесіди з педагогом та своїх спостережень відповідають на питання, називаючи потрібну рослину.

Вихователь. Листочок якої рослини прикладають до рани, щоб вона швидше загоїлася? (Подорожника.)

- У якої лікарської рослини насіння літає? (У кульбабки.)

- Відваром якої рослини виліковують застуду? (Ромашки.)

- У якої рослини насіння знаходиться в довгих колосках? (У подорожника.)

- Квітка якої лікарської рослини має біло-жовте забарвлення? (Ромашки.)

- Листя якої рослини використовують навесні для приготування вітамінних салатів? (Кульбабки.)

- Як ви гадаєте, малята, як нам потрібно ставитися до наших зелених друзів – рослин, трави? (Дбайливо.)

- Чи можна виривати лікарські рослини з коренем, рвати їх оберемками? (Ні.)

Вихователь хвалить малят за уважність. Дітям пропонується погуляти по території дитячого садка. Малята обмінюються враженнями від прогулянки і разом повертаються до приміщення.

Образотворча діяльність.

Діти малюють квіти з натури, або виконують роботу за задумом.

Інтегроване заняття

«Космічна подорож»

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Люди», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: розвивати у малят спостережливість та увагу; формувати вміння помічати причинно-наслідкові зв’язки в природі довкілля між її явищами й об’єктами; зацікавити загадками на космічну тематику;

- соціально-моральний розвиток: навчати малят свідомо та позитивно ставитися до екологічно-доцільної діяльності людини в природі;

- емоційно-ціннісний розвиток: викликати позитивний емоційний відгук на розповіді вихователя, однолітків та зміст художніх творів;

- мовленнєвий розвиток: збагачувати словник назвами космічних об’єктів; розвивати інтонаційну виразність мовлення;

- фізичний розвиток: заохочувати виконання рухливих ігрових вправ; навчати малят передавати в рухах обертання небесних тіл;

- художньо-естетичний розвиток: формувати вміння малят вивчати та розповідати напам’ять вірші;  навчати передавати свої враження від природного довкілля в малюнку;

- креативний розвиток: розвивати цікавість до всього нового й невідомого в природі; заохочувати індивідуальну творчість, самодіяльність та ініціативу під час складання розповіді.

Попередня робота: підготовча робота з кількома дітьми до інсценування вірша (вивчення вірша, ролей).

Матеріал: глобус, предметні картинки до гри; вірші.

Хід заняття

Діти розглядають глобус.

Вихователь. Діти, скажіть, будь ласка, на якій планеті ми з вами живемо? (На планеті Земля.)

Якої вона форми?(Вона круглої форми.) Погляньте, вона ще й різнокольорова і різнобарвна. А чому вона така? (Тому що, на ній є ліси, поля, річки, озера, луки, степи, гори, моря, океани...)

А якими кольорами це позначено на нашій планеті? (Блакитним – небо, синім – річки, озера, моря, океани; жовтим – поля, гори, пісок; червоним – квіти; зеленим – ліси, трави, луки тощо.)

Послухайте, будь ласка вірші про нашу планету.

Ти на землю глянь навколо:

Скільки квітів і краси!

Все співає хором соло

І на різні голоси.

Знов зелені стали гори навесні,

3 полонини чути співи голосні,

І трембіти десь над горами гудуть:

Вівчарі з отарами ідуть.

На зеленій галяві, де рясна трава,

Дзюркотить криниченька, чиста, лісова.

До води схиляються квіти запашні,

Камінці поблискують в темній глибині.

Спасибі людям, що зростили ліс.

За всі дуби, ясени в пишнім гіллі.

І за красу отих зелених кіс,

В яких стоять гнучкі берізки білі.

1. Дитина.

О, як це чудово, послухайте діти,

Що всім нам знайшовся притулок у світі!

В безмежному космосі добре помітна

Домівка людини – Земля наша рідна.

2. Дитина.

Планета велична, багата на диво,

Усе на ній є, щоб нам жити щасливо.

Створивши життя на планеті чудовій,

Творець забезпечив якнайкращі умови.

3. Дитина.

ЇЇ атмосфера, як ковдра, вкриває,

Від впливу космічного оберігає.

А сонце яскраве нас лагідним світлом

Завжди зігріває: і взимку, і літом.

 

Вихователь. Діти, як говориться в пісні – без сонця не було б життя на Землі, воно як і наші мами оберігає і зігріває всіх нас! Давайте пригадаємо з вами гру «Кому сонце потрібне» і пограємо в неї.

- Візьміть кожен собі картинку і скажіть, кому сонце потрібно, а кому ні і чому саме. (Відповіді дітей.)

Вихователь. Погляньте, наше сонечко – це мати, а навколо нього планети – це його діти.

- Діти, я пропоную вам сьогодні здійснити космічну подорож до планет. А на чому ми зможемо її здійснити? (На космічному кораблі.) Тоді в дорогу!

Перевертається космічне коло, гасне.

- Ось ми і в космічному просторі, по центру – Сонце і навколо кружляють планети. А зараз ми за допомогою корабля облетимо всі планети.

Запитання для бесіди

- Долетіли до найближчої планети. Як вона називається?

- Долетіти до найбільшої планети. Якою є її назва?

- Долетіли до планети, де є життя.

Образотворча діяльність «З'єднайте сузір'я»

Вихователь. Діти, космічний час дуже короткий, нам потрібно повертатися. Сьогодні ми поповнили наші знання і зможемо поділитися зі своїми рідними.

 

Інтегроване заняття на прогулянці

«Що ховається в тумані»?

для старшого дошкільного віку

 

Сфери життєдіяльності: «Природа», «Я Сам», «Культура».

Мета за лініями розвитку:

- пізнавальний розвиток: збагачувати уявлення малюків про типові природні явища ранньої осені; розвивати пізнавальний інтерес до них, покращувати спостережливість та увагу; зацікавити дітей загадками;  

- емоційно-ціннісний розвиток: вчити дітей емоційно відгукуватися на дивне та незвичайне в природі;

- мовленнєвий розвиток: учити вихованців підтримувати бесіду з дорослим, коментувати свої дослідження та спостереження, правильно називати стани погоди, складати невеликі описові розповіді за темою;

- фізичний розвиток: розвивати координацію основних рухів, вправляти вихованців у різних видах ходьби;

- художньо-естетичний розвиток: розвивати вміння реагувати на яскраві ознаки пір року, помічати їх загадковість, учити дітей розуміти образний зміст загадки;

- креативний розвиток: формувати вміння обґрунтовувати хід своєї думки, вправляти вихованців у словесній творчості.

Хід прогулянки

Малята виходять на прогулянку.

Вихователь. Погляньте довкола. Чому так погано видно будинки, дерева. Яке явище природи ми спостерігаємо сьогодні вранці, як воно називається? (Це туман.) Так. Саме через завісу туману ми майже не бачимо віддалені від нас предмети, і ті, що поблизу, також мають нечіткі обриси.

Гра «Знайди нас»

Діти розходяться у різні боки і по черзі гукають одне одного.

Коли ми вдивляємося в краєвид, вкритий туманом, яким він вам видається? (Білим, імлистим, ніби вкритим димом.) Так, малята. Туман, як молоко, розлився повсюди і сховав від нашого ока все довкола. А хто знає із чого складається туман? (Відповіді дітей.)

 

 

Дослід «Розглянемо туман»

Вихователь повідомляє дітям, що в них є можливість дослідити туман, роздивляючись його через збільшувальне скло. Дорослий дістає збільшувальне скло і пропонує малюкам уважно подивитися в повітря через нього. Діти виконують завдання і приходять до висновку: туман складається з малесеньких крапельок – бульбашок води, що висять у повітрі.

Вихователь. Молодці, малята. Виявляється, що туман - не білий і не сивий, яким він видається нам, а прозорий. Просто за такою величезною кількістю його дрібних крапельок, розсіяних у повітрі, дуже погіршується видимість і нам не вдається побачити віддалені предмети? Тому ми і не бачимо чітко, як раніше, ані дерева, ані будинки, ані сонечко, яке намагається пробитися через хмари.

Дослід «Який туман на дотик?»

Вихователь. Може, хтось із вас ще сумнівається, що туман – це не що інше, як вода? Тоді торкніться, будь ласка, трави, листочків дерев, лавочки на нашому подвір'ї. Діти виконують запропоноване завдання. Які вони на дотик? (Вологі, мокрі, вкриті краплинками води.) Так. Це тому, діти, що туман також огорнув їх. Туман – таке саме природне явище, як дощ, сніг, град або роса. Зараз, на початку літа, тумани бувають часто, бо вдень ще тепло, а от ранки іще холодні. У яку пору доби ми найчастіше спостерігаємо тумани? (Вранці.)

Дидактична гра «Розкажи про туман»

Малята відповідають на питання вихователя, добираючи якомога більше слів-ознак та слів-дій.

- Який туман? (Густий, білий, осінній, сивий, вологий, сирий, сильний, імлистий, ранковий, непроглядний, щільний, прохолодний.)

- Що зробив туман? (Простелився, розлився, вкрив усе довкола, впав, опустився, розлігся, закрив все собою.)

Фіз. хвилинка «Туман»

Вихователь читає дітям віршовані рядки, а малята виконують відповідні рухи.

В ранній час туман розлився,

(Діти плавно розводять руки в сторони.)

Він на землю опустився,

(Присідають.)

Вкрив імлою все довкола:

(Знов повільно розводять руки при землі.)

Ліс і луки , луг і поле.

Огорнув веселу річку,

(Підводяться, виконують хвилеподібні рухи.)

Пив із неї він водичку.

(Підносять стулені «кошиком» долоньки до рота, імітують процес пиття.)

До обіду погуляв –

(Крокують широкими кроками.)

І розвіявся – розтав.

(Зупиняються і крутять головою, озираючись довкола.)

Вихователь. А зараз я загадаю вам загадки про опади.

Сидить на стовпчику воріт

І міркує Мурко – кіт:

- Хто в ярку і над лужком

Розлив в повітрі молоко?

А може, навіть там сметана?

Та ні це витівки…(туману)

Ось сорока радо скаче:

- Повезло ж мені, одначе!

Скільки перлів у траві:

Безліч, - не одна, не дві!

Кожна так блищить та сяє,

Зараз я їх по збираю!»

Та сказала їй коза:

- Це ж не перли, а…(роса)

Я із хмароньки полив,

Спраглу землю напоїв

Дуже старанно й уміло,

Щоб росло все, зеленіло –

Йду, періщу, полощу…

Дуже раді всі…(дощу)

Дидактична гра «Виправ помилку»

Вихователь спонукає дітей уважно послухати речення, знайти в них невідповідності та виправити.

Вихователь. Сьогодні все довкола вкрите чорним туманом. (Сьогодні все довкола вкрите білим туманом.)

- Туман складається з дрібненьких крапельок молока. (Туман складається з дрібненьких крапельок води.)

- Літні тумани зазвичай випадають увечері. (Літні тумани зазвичай випадають уранці.)

- Туман не дозволяє нам побачити близькі предмети. (Туман не дозволяє нам побачити віддалені предмети.)

- Через туман трава стала сухою. (Через туман трава стала мокрою.)

Вихователь. Бачите, малята, доки ми гралися та гуляли, туман став прозорішим. Він вже не такий непроглядний та густий, яким був раніше. Промине ще трохи часу,- підніметься вище в небо сонечко, проб’ється через хмарки і пошле на землю свої ясні промінчики. Як ви гадаєте, що станеться з туманом? (Він зникне, розвіється.)

Малята довільно прогулюються, спостерігаючи за тим, як туман поступово розсіюється,  і роблять висновки про побачене.

Образотворча діяльність «Що побачили в тумані?»

Діти виконують роботу за власним задумом. Аналіз робіт.

 

Театралізована діяльність

«Муха-Цокотуха»

для старшого дошкільного віку

 

(За мотивами казки К. Чуковського «Муха-Цокотуха»)

Дійові особи: автор, Муха Цокотуха, жених Мухи Цокотухи, 3 Метелики, 3 Бджоли, Коник, Павук, Комарик.

Вихователь: - Муха, муза, Цокотуха

                         Золотиста чепуруха!

                         Муха стежкою пішла

                         І копієчку знайшла.

                         Та сходила на базар

                         І купила:

(Виходить Муха Цокотуха, за нею її жених з великою сумкою.)

Муха:              - Сало, масло, сир, м’яску,

                         Яйця, шинку та кваску,

                         Оселедець і ковбаску.

                         А до всього трішки хрону

                         Для святкового фасону.

(Муха Цокотуха та її жених розкладають їжу. Жених запрошує Муху на танок.)

Вихователь: - Дізналися про цю новину комахи і полетіли привітати муху.

(Танок метеликів з квіточками.)

Метелик 1:    - Там за річкою в долині

                         Зацвіли вже проліски сині,

                         І кульбабки чепурні,

                         Ми знайшли їх у траві.

Метелик 2:    - Де б ми не літали,

                         Чи в саду, чи в лузі,

                         Уклонились кожній

                         Квіточці в окрузі.

Метелик 3:    - Хай квітів скрізь буде доволі,

                         На клумбах, у лісі, на полі,

                         Хай ніжно зігріє їх сонце –

                         В садку і на вашім віконці.

(Дарують квіти мусі.)

Муха:              - Дякую, дякую!

                         Не знайду і слова!

                         Букетик чудовий!

                         Проходьте швиденько,

                         Сідайте зручненько.

(Метелики сідають до «столу».)

Вихователь:  - Почули веселу музику бджоли і теж прилетіли на свято.

(Танок бджілок.  Одна бджола з горщиком меду.)

Бджола 1:      - Я сусідка твоя

                         Тітонька бджола.

                         Тобі, Мухо-Цокотухо,

                         Меду принесла.

Муха:              - Дякую, дякую!

                         Не знайду і слова!

                         Медочок чудовий!

                         Проходьте швиденько,

                         Сідайте зручненько.

(Бджілки сідають до «столу».)

Бджола 2:      - О! Подружка, моя мила,

                         Сідай біля мене поруч.

                         І, може, мені розкажеш.

                         Де гроші такі взяла?

Бджола 3:      - Куди ти з ними ходила?

                         Що стільки всього накупила?

                         Хіба ще такі ї ціни

                         У нас на базарі є?

Муха:              - За копійку, всього за копієчку,

                         На базарі, на нашому риночку.

                         Чайничок купила,

                         Та ще й скатертиночку.

                         А зараз я гостей чекаю,

                         На зеленому лужку літаю.

                         (пауза)

                         - Ось і коник стрибунець.

(Танок Коника.)

Коник:            - Люба, Мушенько, тікай

                         Злий павук на нашому лужку

                         Павутину виплів –

                         Он яку!

Муха:              - Ой, горе яке!

                         Це ж для мене

                         Павутину він плете!

                         Хто ж захистить мене?

Павук:             - Я злий павучище,

                         Хапливі ручища,

                         Я Муху враз зловлю,

                         І в павутину її заплету –

                         Ось так!

(Накидає на Муху «павутину».)

Муха:              - Любі гості! Визволяйте!

                         Павука лихого проганяйте,

                         Годувала я вас,

                         Частувала я вас,

                         Не покиньте мене

                         В мій останній час.

(Муха плаче, простягає до гостей руки, але вони вже поховалися. Жених відповзає назад, тягнучі із собою окорок.)

Вихователь:  - Та гості усі налякалися,

                         У щілини й кути поховалися.

                         І ніхто н злодюгу не кинеться,

                         Помирай!

                         Пропадай, люба подружка.

                         Раптом хутко мчить сюди

                         Комарик молодець.

                         І в руці його горить,

                         Крихітний ліхтарик.

(Вилітає Комарик, ледве тягне важкий меч, не може його підняти, але погрожує Павуку.)

Комарик:        - Ти не плач, красуне,

                         Я тебе врятую.

                         Битву починаю,

                         Павука здолаю.

(Павук відступає, захищається руками, посміхається.)

Павук:             - Ой, не треба мене бити,

                         Хочу з вами я дружити.

                         Я хіба вас налякав?

                         З вами я пожартував!

Ведуча:            - Вибачте його, будь ласка,

                         Хай добром скінчиться казка!

(Павук знімає з Мухи павутиння.)

Муха:              - Де ви, любі гості,

                         Просимо до нас!

                         Разом затанцюємо

                         У святковий час!

Ведуча:            - Тут зраділа комашня,

                         Почалася метушня!

(Спільний танок.)

 

 

 

 

Спортивне свято

«Літо – радісна пора»

для дошкільного віку

Ведуча.            - Всі діти зібрались при хорошій днині,

Щоб спортивне свято подивитись нині.

В нашому садочку весело зростати,

Будемо скоріше вправи починати.

Танок «Бар – ба – рики»

До танцю приєднується Лікар та Бармалей.

Лікар.              - Вас вітаєм, любі друзі!

Довго ми були в дорозі.

Бармалей.       - Десять діб не спав не їв,

На дієті я сидів.

Та нічого, я здоровий

І веселий, і бадьорий.

Лікар. Сьогодні в ранці проходячи біля вашого садочка, ми почули, що діти проводять свято здоров’я. Зрадів я цій події і зайшов вас всіх оглянути, щоб переконатися, що ви всі здорові і до змагань готові.

Бармалей.       - Щоб красивими зростати,

Нам здоров’я треба мати.

А про нього треба дбати.

З фізкультурою дружити,

Вправи кожен день робити.

Ранкова гімнастика

Лікар. А тепер зробимо ще одну процедуру – всім поміряємо температуру.

Лікар і Бармалей міряють дітям температуру

Лікар. - Чудово! Оглядом я задоволений,

 Бо ніхто з дітей не хворий.

 Всі веселі і здорові,

 До змагань усі готові.

Ведуча. Перш ніж почати змагання ми дамо назву командам.

Лікар. Моя команда – «Сонечко»!

Бармалей. А моя – «Дощик»!

Ведуча.            - Наберу з криниці свіжої водиці,

Буду умивати, буду примовляти:

Водичко, водичко, умий моє личко

Рожеве та біле, як яблучко спіле.

1. «Наносимо води»

Діти молодших груп проходять під коромислами з відрами в рука «носять воду», коромисла їм тримають діти ст. віку.

Ведуча.            - Круглий, гарний і легкий

Високо стрибає.

Йому діти дуже раді,

Бо ним кожен грає.

2. «М’яч у горі, внизу»

Діти середніх груп стоячи один за одним передають м’яч над головою, та між ногами.

Ведуча.            - Не звичайна гралочка,

Гралочка – стрибалочка.

М’ячик ніжками тримай

Разом весело стрибай.

3. «Не впусти м’яч»

Діти старших груп виконують стрибки, з просуванням уперед, тримаючи м’яч ногами. В кінці кидають м’яч у кошик обома руками.

 

 

Лікар.              - Ці команди спритні дуже,

А також кмітливі й дужі.

Як одна вперед піде,

Друга – зразу дожене.

Бармалей.       - Маю я для вас завдання.

Тож виходьте на змагання!

Виводить на середину двох вихователів.

4. «Покрути обруч»

Змагання вихователів.

Бармалей. Ну й веселі та завзяті ці дорослі і малята!

Лікар. За вас я спокійний. Ви всі здорові. А ми побігли, нас хворі звірята чекають. До побачення!

Бармалей з Лікарем – Айболитом уходять.

Ведуча.            - Ми продовжуємо свято.

Будем разом танцювати,

Усім настрій піднімати.

Загальний танок «Літо»

Ведуча.            - Усім вам діточки я хочу побажати:

Будьте радісні й здорові,

Спритні, дужі та бадьорі.

І здоров’я бережіть!

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідницько-пошукова

діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дитина за своєю природою –

 дослідник, дослідник і ще раз дослідник»

Г. Альтшуллер

 

 

 

 

 

Дослідницький метод навчання

 

 «Необхідно вводити малюка в навколишній світ природи так, щоб кожен день відкривав в ньому дещо нове для себе, щоб він ріс дослідником, щоб кожен його крок був подорожжю до витоків чудес природи, ушляхетнював серце і загартовував волю»

В. Сухомлинський

 

Це метод, за допомогою якого діти самостійно вирішують пізнавальні й практичні завдання шляхом дослідів та експериментування при керівній ролі педагога. Елементи дослідницької діяльності, експериментування у методиці ознайомлення дітей з довкіллям розглядається як форма пошукової пізнавальної діяльності.

Над проблемами застосування метода нескладного експериментування в природі з дітьми працювали: З. Плохій,

Н. Лисенко, Г. Бєлєнька, С. Єлманова, Н. Яришева, Н. Кот та інші. Вони розробили структуру, умови та зміст дослідної діяльності з дошкільнятами.

 

Етапи проведення досліду

Підготовчий         - підготовка до пошукової діяльності в природі – має бути спрямований на виявлення знань дітей про певні об’єкти та природні явища і створення атмосфери зацікавленості. Цьому сприятимуть доречно поставлені запитання, цікава розповідь дорослого.

Творчій                   - початок досліду. Він розпочинається з висунення припущення. Якщо діти мають необхідні знання, вони можуть самі висувати припущення у вигляді певних висловлювань. Якщо вони будуть правильні, вихователеві слід підтвердити це дослідом. Неправильні припущення треба спростовувати. Після цього дослід має обговорюватися. Всі умови в перебігові обговорення мають бути однакові, окрім якоїсь одної. Це необхідно для того, щоб забезпечити чистоту експерименту.

Практичний          - перебіг досліду та подальший обмін думками.

Рефлексійний         - заключний, на якому відбувається обговорення результатів досліду, робляться певні висновки, тобто початкові припущення підтверджуються або спростовуються.

 

Умови росту рослин

1. Як впливає світло на зростання рослини?

2. Як почуває себе рослина без води?

3. Як впливає тепло на зростання рослини?

4. Як впливає грунт на зростання рослини?

Функції окремих частин рослини

1. Знайомство із функціями окремих частин рослин: коріння, стовбур, гілки, листя. З’ясувати, без яких частин рослина не може прожити.

2. Чому восени дерева скидають листя?

3. Чому в’януть стебла рослин?

Повітря навколо нас

1. Дослід з аркушем паперу біля обличчя.

2. Дослід із дірявим м’ячем.

3. Дослід зі склянкою води та соломинкою.

4. Дослід зі шматком губки, грудочкою землі. Що відбувається, якщо занурити у воду?

5. Чи довго може витримати людина без повітря?

Наявність повітря в предметах

1. Дослід з поліетиленовим пакетом.

2. Дослід зі склянкою, зануреною отвором у воду.

3. Дослід із повітряною кулькою, надітою на вузький отвір лійки.

4. Зважити пусту та наповнену повітрям кульку.

Стан та рух повітря

1. Дослід із запаленою свічкою біля дверей.

2. Дослід із трубочкою для коктейлю (утримання води в трубочці для коктейлю).

3. Дослід із водою в стакані та картоном (утримання води в стакані в перевернутому стані).

4. Дослід із повітряною кулькою (рух кульки в повітрі).

Повітря співає та свистить

1. Дослід із фольгою (повітря може шелестіти).

2. Дослід із пляшками (повітря може гудіти).

3. Дослід із свищиком (повітря може свистіти).

4. Як повітря народжує чарівні звуки музики? (Сопілочка).

5. Як можна ще використати «голос» повітря? (Склянки з різною кількістю води).

Вода – рідина

1. Чи можна взяти воду в руки як камінь?

2. Що станеться, якщо налити воду на стіл?

3. Чи можна побачити предмети крізь воду?

4. Порівняти воду з молоком, кефіром: колір, смак, запах.

Вода – розчинник

1. Куди поділись сіль, цукор у воді? Як довести, що сіль та цукор не зникли з води, а розчинились?

2. Що відбувається з водою під час розчинення перманганату калію?

3. Чи розчинюються пісок та глина у воді?

4. Чи розчинюється олія у воді?

 

Способи очищення води

1. Очищення мутної суміші за допомогою серветки.

2. Очищення мутної суміші з допомогою піску.

Зміна властивостей води

1. Перетворення води на кригу та кригу на воду.

2. Перетворення води на пару.

Лід

1. Визначити властивості льоду: твердий, але крихкий, слизький, холодний, прозорий.

2. Колір льоду залежить від кольору води.

3. Визначити, чи тоне лід у воді?

4. Як впливає сіль на лід?

5. Де швидше розтане лід: у гарячій, холодній воді чи лід на тарілці?

6. Лід займає більше місця ніж вода.

Де вода – там життя

1. З’ясувати, чому на глобусі більша частина блакитного кольору?

2. Дослід з гілочкою у воді і без води, і для цього не обов’язково зламувати гілки. На весні під плакучою вербою їх можна знайти  безліч. (Замалювати різницю)

3. Дослід із кімнатними рослинами, які поливались і не поливались.

4. З’ясувати, чи є вода в продуктах харчування?

Пісок

1. Чи легко можна висипати пісок зі склянки?

2. Чим відрізняється річний пісок від морського?

3. Властивості сухого та вологого піску.

4. Чи пропускає пісок воду?

 

Глина

1. Чи висипається глина зі стакана, як пісок?

2. З’ясувати властивості сухої та вологої глини.

3. Чи пропускає глина воду?

4. Порівняти цеглину та глину.

Пісок та глина

1. Чим схожі, відрізняються пісок та глина?

2. Як реагує пісок та глина на потік повітря?

3. Що швидше пропускає воду: пісок, глина чи каміння?

Яким буває каміння

1. Що відбудеться з камінцем та пластиліном, якщо стиснути їх у долоні?

2. Що відбувається з камінцями, якщо покласти їх у воду?

3. З’ясувати, які камені залишають слід на папері, дошці?

4. Що відбувається з вугіллям, коли попадає до води, до вогню?

Магніт

1. Чи втримаються ножиці на вертикальному аркуші паперу?

2. Які предмети притягує до себе магніт?

3. Як скріпки утримуються в ланцюжку після закінчення взаємодії з магнітом?

4. Як знайти голку на підлозі?

5. Як дістати ключ із-за шафи?

6. Як дістати скріпку з води, не намочивши руки?

Метал та дерево

1. Визначити міцність дерева та металу:

- чи можна вбити цвях у металеву, дерев’яну пластину;

- чи легко переломити сірник, гвіздок.

2. Що відбувається з дерев’яною та металевою пластиною у воді?

Гума та пластмаса

1. Дослід на еластичність та пружність гуми.

2. Дослід на гнучкість пластмаси.

3. Чи може пластмаса та гума плавати?

 

 

Ігри – запитання

Що раніше, а що потім?

кологічні ланцюжки)

Дітям роздають по 4 малюнки:

а) кущик суниці без квітів і плодів, з квітами, з зеленими ягодами, а також зі спілими.

Завдання. Викласти малюнки в логічній послідовності.

б) сонце, дощ, квітка, квітковий пилок, ягідка (плід, зерно та ін.).

Завдання. Викласти логічний ланцюжок.

 

Коли це буває?

кологічні ланцюжки)

Учасникам гри роздають картинки (не менше 3-4) із зображенням сезонних явищ як у різні пори року, так і в межах однієї пори, але в різні періоди (наприклад, осінь рання, середня, пізня).

Завдання. Розкласти картинки у певний послідовності.

Наприклад, скласти у певній послідовності картинки, що характеризують весну або різні періоди весни.

 

Підкажіть

- Куди зникають на зиму жаби?

- Де раки зимують?

- Який дикий звір любить малину?

- Яка лісова тварина сушить собі гриби на зиму?

- Чиї пташенята не знають своєї матері?

- Що станеться з бджолою після того, як вона вжалить?

- Яку користь приносять людині синички взимку?

- Навесні чи влітку цвіте бузок?

- Чому граки ходять по полю слідом за орачами?

- Куди повернута голівка соняшника опівдні?

- Чому деякі квіти (наприклад, кульбаба, мокрець та ін.) в різний час і різну погоду розкривають і закривають свої пелюстки?

Що для чого?

- Для чого люди садять квіти?

- Чому треба поливати квіти?

- Чому треба берегти квіти?

«Я і не я»

Мета: визначити рівень знань дітей про поведінку в природі.

Вихователь запитує дітей, які на кожне запитанні відповідають "Я" або "НЕ Я".

- Хто грядку копав?

- Хто деревце садив?

- Хто квіти поливав?

- Хто гілку ламав?

- Хто пташку в лісі лякав?

- Хто годівничку робив?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні ігри та вправи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кожен день у дитячому садку,

коли справа ведеться розумно, розширює дитячий світогляд, збуджує увагу й цікавість.

Кожен час – весна, зима, осінь – викликає свої розмови, свою працю»

С.Ф. Русова

 

 

 

 

Дидактичні ігри спрямовані на вирішення конкретних завдань навчання і виховання. Вони мають свою структуру: ігровий задум, мету, ігрове завдання, ігрові дії.

 

Барви природи

Мета: розкрити дітям різнобарв'я природи рідного краю; навчати естетично сприймати світ природи; здійснювати сенсорний і мовленнєвий розвиток засобами природи.

Матеріал: об'єкти природи (на вибір вихователя).

Ігрові завдання – запитання:

- Хто віднайде більше квітів певного кольору?

- Хто скільки відтінків помітив у пелюстках однієї квітки (листка, неба, трави, землі та ін.)?

 

Звуки природи

Мета: навчити дітей прислухатися до звуків природи, пізнавати і розрізняти голоси птахів, інших явищ; розвивати фонематичний слух, виховувати бажання дотримуватися правил поведінки в природі, зокрема у лісі під час висиджування птахами пташенят.

Матеріал: записи різноманітних звуків, які чути в природі.

Ігрові завдання – запитання:

- Хто як співає?

- Упізнай «співака» за голосом (розпізнавання голосів птахів).

- Хто господар цього голосу?

- Хто більше почує різноманітних голосів у природі?

- Про що вода співає навесні?

- Шум зеленого гаю.

 

Рослини нашого лісу

Мета: закріпити знання про природні багатства рідного краю, про лісові рослини своєї місцевості.

Матеріал: гілочки, листки, плоди різних лісових рослин.

Хід гри

Гра проводиться після екскурсії, збору та вивчення природного матеріалу. Вихователь називає рослину. Дитина, у якої є листок або плід цієї рослини, розповідає все, що знає про неї. Інші діти можуть доповнювати.

Гра завершується загадуванням та відгадуванням загадок про рослини лісу, дидактичними вправами «Що було б, якби в лісі зникли всі дерева», «Що було б, коли б кожна дитина нашої групи разом з батьками зламали для себе по одній гілочці берези і вирубали б по одній ялинці?»

Примітка. Аналогічно можуть проводитися дидактичні ігри про рослини саду, городу, поля.

 

Танок лісових рослин

Мета: закріпити знання дітей про рослини лісу; розвивати вміння гратись у хороводні ігри.

Матеріал: шапочки із зображенням лісових рослин: суниць, ожини, горіхів, грибів.

Хід гри

Ведучий пропонує загадку:

Богатир стоїть багатий,

Пригощає всіх малят:

Івасика – суничкою,

Оксанку – полуничною,

Андрійка – горішком,

Петруся – сироїжкою,

Катрусю – малинкою,

Василька – лозинкою.

Після відповіді на загадку діти вибирають ролі за допомогою лічилок або за бажанням. Одягнувши відповідні атрибути, відходять убік. Всі інші діти утворюють коло й співають:

 

Хоровод

Ми підемо, ми підемо,

Спілу ягідку знайдемо.

У сунички гарні щічки,

Як у дівчинки Марічки.

Гарна ягідко смачна,

Затанцюй нам гопака.

Ти, суничко-ягідко, руку нам давай,

Ти, суничко-ягідко, у танок ставай!

 

Ми підемо,ми підемо,

Ожинові ягоди там знайдемо

Ожинові ягоди темно-сині,

Але вас нема в колі нині.

Ожинова ягода! Руку нам давай,

З нами разом весело в танці покружляй!

 

Ми підемо,ми підемо,

І грибок в лісі знайдемо.

Любий підосичнику,

Шапочку зніми,

І малятам ввічливо

Добридень скажи!

Любий підосичнику! Руку нам давай,

У червоній шапочці у танок ставай!

 

Ми підемо,ми підемо,

І горішків наберемо.

Ти, горішку кругленький,

Ти, горішку смачненький,

Не ховайся під листок,

А ходи скоріш в танок.

Діти виконують рухи відповідно до тексту.

 

 

Хто літає?

Мета: закріпити вміння дітей класифікувати комах за способом їх пересування; збагатити знання про характерні особливості комах.

Матеріал: картонки із зображенням різних комах.

Хід гри

Вихователь розкладає на столі картки із зображенням різних комах. За його сигналом двоє дітей відбирають картки із зображенням комах, які літають (метелики, бабки, комарі та ін.), повзають (мурахи, жуки, мухи), стрибають (коники).

 

Хто де живе і що їсть?

Мета: закріпити знання про тварин, їхній спосіб поведінки, харчування; викликати бажання турбуватися про них.

Матеріал: картинки із зображенням тварин, кружечки для оцінки відповідей дітей.

Хід гри

Педагог показує картинку із зображенням тварини й запитує: Хто це, де живе, що їсть? За правильну відповідь роздає кружечки. В кінці проводиться підрахунок кружечків у кожної дитини. Ставиться запитання: Як би ви могли допомогти тваринам, особливо взимку?

 

Мої друзі

Мета: закріпити знання дітей про домашніх тварин, їхні зовнішні ознаки, чим харчуються. Формувати гуманне ставлення до них.

Матеріал: іграшки чи великі картинки із зображенням свійських тварин та маленькі картинки, на яких намальовано різний корм.

Ігрове завдання. Нагодувати своїх друзів – тварин.

Правила гри. Вибрати корм для певної тварини.

Хід гри

Варіант І. Перед грою прочитати дітям вірші, загадки про тварин та їх харчування. Під картинками тварин розкладаються картинки із зображенням різного корму, які не завжди співпадають із харчуванням певної тварини. Діти підбирають відповідний корм тварині.

Варіант II. Діти поділяються на дві групи: одні зображають тварин, інші прагнуть піднести корм. Якщо корм підходить цій тварині, вона дякує за годівлю.

Хто більше назве

Мета: закріпити знання дітей про диких та свійських тварин; виховувати бажання допомагати тваринам.

Матеріал: картинки із зображенням диких та свійських тварин.

Хід гри

Дітям показують картинки із зображенням свійських і диких тварин. Вони називають тварину і ознаки, що її характеризують.

Буває – не буває

Мета: виявити рівень засвоєння природничих знань дітьми та їхнє вміння орієнтуватися у явищах природи.

Хід гри

Вихователь. Послухайте, будь ласка, що я вам зачитаю і скажіть, чи буває так, чи ні.

- Випав великий сніг, і зацвіли проліски.

- Хлопчик поїхав на лижах збирати суниці.

- У саду цвітуть троянди, а двірник замітає сніг на стежці.

- Падає жовте листя, а діти ідуть до школи.

- Випало багато снігу. Діти взяли санчата й пішли кататися з гірки,

- На деревах розпускаються бруньки. Цвітуть квіти. Готуються відлітати птахи.

- Хлопчик був у лісі і бачив у норі півня.

 

Відгадай, що де росте?

Мета: уточнити знання про назви рослин і місце їх росту, розвивати увагу кмітливість, пам'ять, бережне ставлення до рослин.

Хід гри

Діти стоять у колі. Вихователь (або дитина) кидає кому-небудь м'яч називаючи при цьому місце, де росте та чи інша рослина (сад, город, ліс, поле луг). Той, хто спіймав м'яч, повинен назвати відповідну рослину.

 

Листячко, квіти, плоди

Мета: вчити дітей активно використовувати знання про рослини; виховувати такі якості, як взаємодопомога, доброзичливість, витримку (щоб не зривали незрілі плоди).

Матеріал: вирізані або наклеєні на фланель чи замшевий папір листя, плоди, квіти.

Ігрове завдання: виростити плоди або квітку.

Правила гри: підбирати плоди до листя, квіток або навпаки.

Хід гри

Варіант І. На демонстраційній дошці викладіть дві гілки: на одній плоди, квіти і листя однієї рослини, а на другій – плоди і листя різних рослин, наприклад, листя аґрусу та плоди вишні. Чи дозріють ці плоди, розквітнуть квіти і навпаки? Бажаючі виправляють помилку – до листків добирають потрібні плоди, квіти.

Варіант II. На гілці з листям різні плоди, квіти, лише одні з них розміщені правильно.

Завдання. Замінити помилково вирощені плоди, квіти правильними.

 

Живе – не живе

Мета: навчити розрізняти об'єкти та явища живої та неживої природи.

Вихователь називає об'єкти і явища природи і пропонують визначити належність до певної групи.

Наприклад: вода, мак, каміння, грім, зірки, соняшник та ін.

Літає, ходить, повзає, плаває

Мета: закріпити знання про спосіб життя об'єктів природи.

Вихователь називає ( показує малюнки або зосереджує увагу на об'єктах природи), пропонує дітям визначити спосіб їх пересування.

У лузі (в лісі, у полі, в саду, на городі)

Мета: закріпити знання про рослини поля, лісу, саду, городу, лугу, використовуючи предметні картинки, або наявні об'єкти, пропонується згрупувати рослини за місцем їх поширення.

Примітки.

1. В іграх цієї групи дорослий, або дитина-ведучий називають об'єкти природи, а діти діють відповідно до завдань гри.

2. Дорослий може використати м'яч, що його кидають дитині, яка має дати відповідь.

3. Доцільно буде використати фішки для активізації дітей.

4. У кінці гри обов'язково наголосити на бережному ставленні до об'єктів природи.

Збережи нас

Мета: закріпити знання про деякі рослини і тварини, занесені до Червоної книги.

Матеріал: малюнок із зображенням лісу, галявини, неба; площинні зображення рослин і тварин, занесених до Червоної книги.

Ігрове завдання. За складами, позначеними різним кольором на малюнку, прочитати назви рослин, тварин, птахів, занесених до Червоної книги.

Ігри-медитації

Вихователь. Уяви себе квіткою (ромашкою, конвалією та ін.), пташкою, метеликом, хмаркою, дощиком, деревом та ін. Розкажи про свої дії, вибери лінію поведінки в цій ролі. Чи хотілося б тобі, щоб тебе топтали, рвали, просто нищили?

Ігри-порівняння

- Чим подібні і чим відрізняються кролик і кішка?

- Що є спільного і відмінного у кішки та кошеняти?

- Що спільного у кішки з тигром?

- Яка відмінність між білкою і кішкою. У чому їх подібність?

- Чим схожі кінь і корова? Що у них є відмінного?

Примітка. Матеріалом для такого типу ігор можуть слугувати будь – які тварини, рослини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народна мудрість

про дбайливе ставлення

до природи, прикмети,

прислів'я, загадки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У природи немає багато розуму, крім того, який вона з великими зусиллями вклала в наші голови»

П. Тичина

(Говориться про те, що скільки існує життя на землі, стільки природа вчить людей своїм мудрощам, але деякі люди, на жаль, виявляються поганими учнями.)

 

 

«Пори року»

(Народні прикмети, прислів'я, загадки)

 

Зима

Народні прикмети:

• Дим стовпом – буде мороз.

• Якщо вночі був іній – сніг вдень не впаде.

• Кіт у піч – мороз на дворі.

Народні загадки:

• Я, як піщинка, малий, а землю покриваю.

• Скатертина біла усю землю накрила.

• В ліс іде – полотно стелить, а з лісу – перестеляє.

• Не звір, а виє.

• Влітку гуляє, а взимку відпочиває.

• Хто місток на річці будує без молотка, без цвяхів, без дощок?

Прислів'я і приказки:

• Мороз не великий, а стояти не дає.

• Спасибі, Морозе, що снігу приніс.

• Бережи ніс у великий мороз.

• Сонце – на літо, на зиму – мороз.

 

Весна

Народні прикмети:

• Вода з гір потекла – весну принесла.

• В березні курка нап'ється з калюжі.

• Квітень з водою – травень з травою.

• Ой то місяць травень: і теплий, і холодний.

Народні загадки:

• Що вниз вершиною росте?

• Без рук, без сокири побудована хатка.

• Не звір, не птах, ніс як спиця.

• Синенька шуба накрила цілий світ.

• Рано-вранці котиться м'яч величезний, нікому його не

обійти, не об'їхати.

Прислів'я, приказки:

• Орати – та не дрімати.

• На поле запізнитись – то замість борщу водою напитись.

• Весна красна квітками, а осінь – пирогами.

• Горобець малий, та вмілий.

• Де горобцю не літати, а все ж дома ночувати.

 

Літо

Народні прикмети:

• Павук посилено плете павутиння – до сухої погоди.

• Павук сховався у кут – на вітер.

• Жаби розквакалися – буде непогода.

• Ластівки літають низько – перед дощем.

• На кущах акації багато бджіл – перед дощем.

• Вечорами сильно стрекочуть коники – до хорошої погоди.

Народні загадки:

• Фарбоване коромисло через річку повисло.

• Багато майстрів побудували хату без кутів.

• Без вікон, без дверей повна хата людей.

• Хто над нами вверх ногами?

• Малюк у сиру землю ввійшов – червону шапочку знайшов.

Прислів'я і приказки:

• Літо збирає – зима поїдає.

• Що літом родиться – зимою пригодиться.

• Зерно до зерна – буде мішок.

• Готуй влітку сани – зимою віз.

• Одна бджола багато меду не принесе.

 

 

Осінь

Народні прикмети:

• Вишня має зелене листя – буде сувора зима.

• Якщо сухо і тепло – зима буде пізньою.

• Листя швидко осипається – на ранню і люту зиму.

• Яка погода на Покрову, такою буде зима.

• Якщо бузьки не відлетіли до Покрови – на теплу зиму.

Народні загадки:

• Пустують поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває?

• Лежить на землі, а її не можна ні підняти, ні зрубати, ні зафарбувати, ні стерти.

• Довгов'яз у землі зав'яз.

• Сидить бабуся в жовтому кожусі, хто її роздягає – той сльози проливає.

Народні прислів'я і приказки:

• Своя земля і в жмені мила.

• Не жени коня батогом, а жени вівсом.

• Літо зі снопами – осінь з пирогами.

• Заєць боягуз, а й то на капусту полює.

• Курочка по зернятку дзьобає – і то сита буває.

• Лякана ворона і куща боїться.

• Холодний вересень, але ситий.

• В осінню негоду сім погод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, реве, ллє і знизу мете.

 

Бережи природу

(Прислів'я, приказки)

- Природа одному мати, другому – мачуха.

- Заступи природу дверима, то вона тобі вікном ввійде.

- Від природи бери те, що вона дає, та й за те дякуй.

- 3 природою живи у дружбі, то й буде вона тобі у службі.

- До природи не неси шкоди.

- Доглядай землю плідну, як матір рідну.

- До землі з ласкою – будеш з паскою.

- Без догляду земля – кругла сирота.

- Рослина – землі окраса.

- Сонце гріє, сонце сяє, вся природа воскрешає.

- Куди водиця тече, там травиця росте.

- Кожен цвіт має свій запах.

- І полин ліком стає.

- Був би сад, а солов'ї самі прилетять.

- Сади деревину, будеш їсти садовину.

- Посадив дерево – себе прославив, посадив сад – рід прославив.

- Садок влітку, як кожух узимку.

- Немає ліпшої краси, ніж гаї та ліси.

- Ліс сам себе чистить.

- Ліс не школа, а всіх учить.

- Як у лісі гукнеш, так і одгукнеться.

- Що в лісі вродиться, то у дворі згодиться.

- Велике дерево поволі росте.

- Нема такого дерева, щоб на нього птиця не сідала.

- Жолудь малий буває, та з нього великий дуб виростає.

- Де звіру добре живеться, там він і ведеться.

- У зайця стільки стежок, як у клубку ниток.

- Де багато пташок, там нема комашок.

- Як багато птиць, не буде гусениць.

- Де лелека водиться, там щастя родиться.

- Всяка пташка свою пісню співає.

- Не потрібна солов'ю золота клітка, краща йому зелена вітка.

- Ліпше пташині голодній у лісі, ніж при пшениці у багатій стрісі.

- Соловейко не співає, коли їсти він не має.

- Зруйнував гніздо пташине – не буде в тебе ні дітей, ні родини.

- Зіпсував воду – не буде честі твоєму роду.

- Звиті ластівками гнізда в будинку віщують щастя господарям. Руйнувати гріх.

- Яєць ластівки чіпати не можна, бо будуть на обличчі веснянки.

- Якщо лелека зів'є гніздо на хаті – в домі буде щастя.

- Якщо ластівки в'ють гнізда під стріхою або в господарському хліві – в пануватимуть мир, злагода і достаток.

- Якщо кіт на порозі вмивається або півень кукурікає – будуть гості.

- Господарство, у якому є гніздо чорногуза, є щасливим і захищеним від пожежі.

- Коли у нову хату пускати тварин ночувати, то буде щастя прибувати.

 

Їжа і харчування

• Апетит з їжею прибуває.

• Паляниця – хлібові сестриця.

• Поволі, хлопчику: раз хліба, два борщику.

• Хто з собою хліб носить, той їсти не просить.

• Де ви, пироги? – Тут є ваші вороги.

• Пиріг животові не шкодить.

• З'їла борщик до кришечки, щоб не боліли кишечки.

• Смачні борщ і каша, якщо там є шматок м'яса.

• В гурті і каша добре їсться.

• Вівсяна каша сама себе хвалить, а гречану люди хвалять.

• Як їсть дитина, то тішиться родина.

• Не кусай більше, як у рот влізе, бо вдавишся.

• Мало вкусиш – швидше прожуєш і проковтнеш.

• Коли гаряче, то студи, козаче.

• Душа міру знає.

• Виїв, ще й облизався.

• Аби що до губи, будуть їсти зуби.

• Гороху треба їсти потроху.

• З гречки та проса – і каша, і паша.

• Хвалилася гречана каша, що вена смачна з маслом.

Поради

- Треба виробити звичку під час приймання їжі добре прожовувати її, їсти не поспішаючи, не плямкаючи, користуватися серветкою.

- Щодня вмивайся, сонцю, травам, квітам і всім людям усміхайся.

- Виконуй ці поради з почуттям міри і не перевантажуй тіло надмірними вправами, надмірною кількістю їжі.

 

Про здоров’я

• Найбільше багатство – здоров'я.

• Тримай ноги в теплі, голову в холоді, живіт у голоді – не будеш хворіти, будеш довго жити.

• Тримай голову в холоді, ноги в теплі – проживеш довгий вік на землі.

• Здоровому все здорово.

• Кого болять кості, той не думає йти в гості.

• Як нема сили, то й світ немилий.

• Поганому животу й пироги шкодять.

• На похиле дерево й кози скачуть.

• Здоров'я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо.

• Як на душі, так і на тілі.

• Весела думка – половина здоров'я.

• Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий.

• Без здоров'я нема щастя.

 

 

 

 

 

 

Літературні твори

за еколого-валеологічною темою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природа ніколи не стане суперечити людині, якщо людина не перечитиме її законам»

М. Чернишевський

 

 

 

Звернення

Д. Павличко

До вас, мої рідні, звертаюся я –

Найменший у нашій сім'ї:

Стоїть на узліссі ялинка моя –

Не зрубайте її!

На озері плаває пташка моя –

Не убийте її!

Яскріє на небі зірка моя –

Не згасіть її!

Світ-казку будує мрія моя –

Не спаліть її!

 

Гантелі

Г. Бойко

Гантелі купив Тимішко

І кинув він їх під ліжко.

Лежать вони там без діла.

Лежать, припадають пилом.

 

Чому ж не бере Тимішко

Гантелі свій з-під ліжка?

- Багато на них пилюки:

Не хочу брати у руки.

 

Сонце стукає в віконце

М. Стельмах

Сонце стукає в віконце

Ти не спи, як сходить сонце,

Прокидайся – й на зарядку,

А з зарядки та й на кладку.

Через кладку на лужок,

А з лужечка та в садок.

 

 

Дивна сила доброти

А. Усачов

Крихітний-крихітний хлопчик

Для крихітної-крихітної пташки

На крихітному блюдечку

Крихітку хлібця приніс.

 

Пташка сказала: - Дякую.

Велике-велике дякую.

Таке величезне «дякую»,

Що хлопчик наш трішки підріс.

 

Про тебе самого, твоє тіло

К. Ушинський

Якось органи людського тіла пересварилися між собою й вирішили більше не слугувати одне одному. Ноги сказали:

- Чому саме ми повинні носити все тіло? Нехай воно зробить само собі інші ноги й ходить, скільки завгодно. Руки також сказали:

- 1 ми не хочемо працювати для інших, зробіть собі інші руки і нехай для вас трудяться. Рот пробурчав:

- Дурний же я буду, якщо ні з сього ні з того пережовуватиму їжу для шлунка, щоб він її потім перетравлював, розсівшись, як якийсь поважний пан. Ні, пошукай собі іншого рота, а я тобі більше не слуга.

Очі також вважали за дуже дивне, що вони повинні дивитися за все тіло і стояти безперестанку на сторожі. Так розмовляли між собою всі органи людського тіла та й вирішили не слугувати більше одне одному.

Що ж сталося? Через те, що ноги не хотіли ходити, руки перестали працювати, рот перестав їсти й очі заплющилися, то все тіло, залишившись без руху та їжі, почало слабнути і ледве зовсім не загинуло.

Усім органам, що становили тіло, стало тяжко і було б ще гірше, коли б вони не схаменулися і не погодилися, що так жити погано. Помирилися, почали, як колись, працювати одне на одного – і все тіло стало здоровим і дужим.

Який ти?

- А який ти? Намалюй себе. Твоє тіло – це ти чи ні ?

- А рука, пальчик – це теж ти ?

- Твої думки теж можна намалювати? Якого вони кольору?

Намалюй свою думку і розкажи про неї.

- Що таке твоє тіло?

- Твоє тіло можна побачити, доторкнутися, а твої думки?

- Ти хворів коли-небудь? А хто хворів: твоє тіло чи твоє "Я"?

 

Що для чого потрібно?

Дидактична вправа

- Для чого потрібні очі?

- Для чого потрібні вії?

- Для чого потрібні вуха?

- Для чого потрібний ніс?

- Для чого потрібний рот?

- Для чого потрібні ноги?

- Для чого потрібна голова?

- Для чого людині серце?

 

Наші очі

О. Савченко

Як в озерці відбиваються навколишні дерева, небо, хмарки, так і в наших очах відбивається все, що ми бачимо навколо. Природа дбайливо оберігає око. Потече з чола піт – його зупинять густі брові. Вітер понесе в обличчя пилюку – її затримають вії. А коли якісь пилинки й сядуть на рогівку, їх одразу злиже повіка, що кліпає без упину. З внутрішнього боку повіки вологі. Вони працюють, як "двірники" – склоочисники на оглядовому склі автомобіля. Легенько дотикаючись, повіки весь час обмивають сльозинками поверхню рогівки.

 

Зір та гігієнічні умови

Створення умов для зорової праці, усунення всього, що може впливати на погіршення зору, - важливе завдання збереження і профілактики хвороб очей. Причин зниження зору визначають декілька. Серед них – гігієнічні умови для нормальної роботи органу зору. Природне й штучне освітлення повинно падати зліва, бути достатнім, проте не занадто яскравим і рівномірно розсіяним.

Швидка втомлюваність очей настає внаслідок незадовільного стану здоров'я, за поганих умов для зорового сприймання. Дуже важливо, як сидить дитина при розгляданні малюнків у книжках, малюванні чи виконанні будь-якого завдання.

Неможна переобтяжувати зір дітей надмірним переглядом телепередач, та надзвичайно важливо запобігати можливим травмам.

 

Що ми бачимо?

Яке диво наші очі! Вони дивляться, придивляються, милуються, сумують.

Що ти робиш очима? (Відповідь дітей.)

По очах видно, коли нам сумно або весело. Усміхнемося один одному. Очі, як ліхтарики, освітлюють обличчя доброї людини.

Очі встигають за мить багато побачити, ними ми розрізняємо світло, колір, розмір, форму, відстань, рух.

 

Наші вушка. Що ми чуємо?

Як виглядає людина, коли прислухається? Заплющить очі. Прислухайтесь. Що зуміли почути зараз ваші вушка? (Шум, слова, мелодію, вітер, дзвін, сигнал, стукання, гавкання?).

Які звуки тобі приємні? Які звуки лякають?

Пригадайте, що ви чуєте, коли іде дрібний дощик, коли повільно падають великі, важкі краплі.

Прислухайтесь, як під час дощу змінюються звуки? (Крапання, шум, наростання шуму...)

Розкажіть друзям, які незвичайні звуки почули ваші вушко вранці, вдень, увечері.

 

Чутливе вушко

В. Земной

Сядь тихесенько, дитинко,

І прислухайся на мить:

Правда ж, чути, десь неначе

Дивна музика бринить?

 

Звідки звуки долинають,

Догадався ти чи ні?

То в цій книжці витинають

Музиканти чарівні.

 

Гра «Вушка»

Мета: допомогти дітям відкрити можливості їхніх вух, усвідомити важливість цього людського органу; розвивати слух та вдосконалювати вміння впізнавати звуки в навколишньому середовищі.

Ведучий. Вушка, вушка ви мої, що чуєте вдалині?

Діти відповідають: «Це шумить травичка» (водичка, вітерець, шарудять листочки, співають пташки та ін.)

 

 

Наш носик

Відгадай                Між двох вогників стоїть горбочок,

Дві дірочки має, свіже повітря вдихає,

Сопе, хропе, часом чхає,

Сюди-туди зазирає,

На морозі замерзає,

Бо одежини не має.

(Ніс)

 

Кожному потрібен ніс

С. Цушко

Щоб понюхати ніжну квітку

- Незабудку чи нагідку,

Сон, півонію, жасмин,

Цикламен, ромен, полин,

Ще настурцію, нарцис,

Кожному потрібен ніс:

Котикові й барану,

Величезному слону,

І коневі, і свині,

І Данилкові, й мені.

Вихователь. Чому потрібно дихати носом? Чому після чхання і кашлю обов'язково треба користуватися носовою хусточкою?

Проблемна ситуація

Одного морозного сонячного дня діти вийшли на прогулянку. Повітря було досить прохолодне. Роман та Андрій, набігавшись, сіли на лавочку, розкрили ротики й почали жадібно вдихати повітря. Підійшла Оля і сказала:

- Треба дихати носом, а не ротом. Хлопчаки засперечалися:

- Хіба має якесь значення чим дихати? Хто з дітей мав рацію?

Фіз. хвилинка

Всі вдихніть на повні груди,

Підтягніться догори (вдих).

Хай з вас вийдуть добрі люди.

Раз, два, три; раз, два, три (видих).

 

Ледача подушка

В. Сухомлинський

Маленькій Яринці треба рано-рано вставати та йти до дитячого садка. А не хочеться, ой як не хочеться! Увечері й питає Яринка дідуся:

- І чого це я рано ніяк не прокинусь?

- Це подушка у тебе ледача, - каже дідусь. – Ото саме тоді як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий – вона й не буде ледача…

 

Осінь

Андрійко йде по гриби

Н. Забіла

Андрійко  нишпорить лісочком,

У нього кошик у руці.

І гострий ножик, щоб грибочкам

Зрізати дбайливо корінці.

 

Їх рвати з коренем не треба!

Коли ж про це забудеш ти,

Грибки образяться на тебе

І більш не будуть тут рости.

 

Он-он з травиці визирає –

І тут грибок, і там грибок.

Андрійко ходить і збирає,

Дивіться – повен козубок.

 

 

Лист

Г. Чічінадзе

Дуже довго, дуже довго

Сумували їжаки.

- Чом прийшлося сумувати?

- Треба яблука збирати, -

Потім радились - гадали,

До жирафи лист писали:

- Стиглих яблук в нас багато,

Приїжджай, жирафо, теж…

Допоможеш нам збирати

І додому набереш!

 

Листя також очі має

Г. Вієру

Листя також очі має,

Все, що робим, помічає.

Тож ламать гілки не треба –

Листя дивиться на тебе!

 

Не засмічуйте криниці –

Все те бачать зорі й птиці.

Скаже зірка з високості:

- Не лети до мене в гості!

 

Бабуся Цибулина

Стара бабуся Цибулинка –

Золота її хустинка,

Спідниць багато вона має,

Вітаміни зберігає.

Корисні дуже вітаміни –

І дорослим, і дитині.

 

Жив жучок

Жив жучок між бур’янами,

Жив без тата і без мами.

Жив і жив, і не тужив,

Жовтим листям ворушив.

Запитав сердечно жук;

- Хто там стукає, тук-тук?

Під корою тепло нам,

Короїдам-хитрунам.

Не лякай ти, дятел, нас!

Бо уже сніданку час!

 

Хлопчик і ластівка

М. Підгірянка

- Ластівочко мила, де хочеш летіти?

Чи тобі не шкода гніздечко лишати?

- Шкода, милий хлопче, але що чинити?

Як зима настане – тяжко буде жити.

- Путь тобі щаслива, хоч і далеченька!

Прилітай здорова навесні, рідненька!

- Прилечу, мій хлопче, із чужого краю,

Під твоїм віконцем пісню заспіваю…

 

Жоржини

М. Познанська

Уже і вересню кінець,

Настали дні холодні.

До нас, я чула, морозець

Прийде вночі сьогодні.

 

Впаде на луки, на гаї,

Побілить лист на вишні…

Погасить сонечка мої –

В саду жоржини пишні.

 

Та я морозцеві тому

Не дам жоржин стоптати:

На руки ніжно їх візьму

І понесу до хати!

 

Дощик і Грім

В. Сухомлинський

На теплій хмарині спав Дощик. Це такий маленький птах, схожий на цінника. Спав собі Дощик.

Підкрався до нього Грім. Це такий звір – кудлатий, волохатий.

Підкрався Грім до Дощичка. Та як загримить!

Злякався Дощик, прокинувся, заплакав. Полилися сльози на землю рясно-рясно. А люди кажуть: дощ іде. Вмивається поле й луг. Вмиваються пшениця і капуста. Виплакався Дощик. Перестав Дощ.

 

Зрубали вербу

В. Сухомлинський

Над ставом росли дві верби. Усе, було, дивляться у воду. Тихого ранку їхнє листячко ні ворухнеться, ні зашепотить. А коли на гілку сідала пташка, воно тремтіло. Верба дивувалася: хто ж це прилетів?

Одного разу прийшов доставка чоловік з сокирою. Підступив до однієї верби, замахнувся, рубонув. Полетіли тріски. Здригнулась верба, застогнала. А листочки тривожно питають один одного: що це він робить?

 Упала верба. Занімів ставок, мовчить очерет, закричала тужливо пташка. Сіра хмарина заступила сонце і стало похмуро.

Лежить зрубана верба. А листочки перешіптуються та вербу питають…

 

 

Хто як до зими готується

Г. Скребицький, В. Чапліна

Ліс улітку був увесь зелений, а тепер берізки та клени жовті, осики червоні, а поміж ними ялиночки зеленіють.

Налетить вітер, зірве з дерев листочки, і закружляють вони в повітрі, наче метелики. Потім тихо-тихо додолу спускаються, землю ніби килимом укривають. А на гілках дерев з кожним днем все менше стає листочків. Далеко видно все довкола крізь безлисті, голі віти.

З дерев падає листя, трава і квіти в'януть, сохнуть, а насіння їх на землю осипається, щоб на той рік навесні прорости й знову зазеленіти, зацвісти.

Тварини також до зими готуються: перелітні птахи збираються у великі зграї, щоб летіти у вирій; маленькі звірятка запасають у своїх коморах їжу, лагодять і утеплюють свої житла та самі одягають теплі зимові шубки. А комахи під кору дерев у різні щілинки ховаються.

Так усе живе – і рослини, і тварини – готуються до довгої та холодної зими.

 

Сонце і Сонечко

В. Сухомлинський

Восени заховалось Сонечко під корою дерева. Спить собі комашка, не страшні їй ні морози люті, ні вітри студені. Спить Сонечко, і сниться  йому теплий сонячний день, легенька хмарка на блакитному небі, яскрава веселка.

Серед зими трапилась тепла сонячна днина. Тихо в лісі, вітру немає. Нагріло Сонце міцну кору. Жарко стало Сонечку. Прокинулась комашка, солодко позіхнула, визирнула з-під кори. Хотіла вже було розправити крильця й полетіти, та Сонце застерегло:

- Не вилазь, Сонечку! Сховайся у свою теплу постіль. Рано тобі ще літати – загинеш. Мої промені теплі, та мороз підступний – уб’є тебе. Ще будуть і завірюхи, й вітри холодні, й морози тріскучі.

Сонечко послухалось доброго слова. Подихало свіжим повітрям і залізло знов в свою теплу постіль.

 

Дивний мисливець

В. Сухомлинський

Живе у нашому селі дід Максим. Усі кажуть: дід мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до лісу. Виходить з дому рано-вранці, а повертається ввечері.

Але що за дивний мисливець! Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить з порожньою торбою.

Одного разу приніс дід Максим маленьке зайченя. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід приклав до ніжки дві гілочки і забинтував її. За тиждень ніжка зрослась, і дід відніс зайченя в поле.

Чого ж це дід Максим такий невдаха?

Пішли одного разу слідом за дідом, захотілося подивитися, як же він полює. Бачить: поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайцям.

Зрозуміли тоді, чому дід Максим дивний мисливець.

 

Зима (уривок)

Н. Красоткіна

Зима – красуня, біла чарівниця!

В ній стільки дива-дивного, краси!

І снігу білого нанесено по вінця,

І віхол та хурделиць голоси…

 

А сонце блисне, всюди заіскриться,

І сніг заграє барвами всіма.

Така чарівність навіть не присниться,

Це все чаклунка, біла зима!

 

А іній на деревах волохатий

Розвісив чари – серце завмирай!

Зима на казку чарівну багата,

Така прекрасна, радісна пора!

 

Допоможемо пташкам

Вам, малесенькі пташки,

Допоможем залюбки!

Годівнички ми змайструємо,

На деревах розташуємо.

Дамо і хліба, і зерна,

Не заморозила б зима.

Вас будемо оберігати,

Котів хитрющих відганяти.

Не дозволимо малятам

Сніжками у вас жбурляти.

 

Годівничка

Н. Гайворонська

Для горобчиків, синичок

Я зробила годівничку –

Щоб голодні не були

І співали нам завжди.

 

В ту пташину годівничку

Я насипала пшенички,

Крихти з хліба я змела

Й дала пригорщу пшона.

 

Взяла ще й шматочок сала

Та й на нитку прив’язала:

Поклюють хай горобці

І синички-молодці.

 

 

Крихітки

К. Перелісна

Прилетів малий горобчик. «Цінь – цвірінь!

Пожалій мене, дитино, крихту кинь!

Бо на дворі, на морозі. Пропаду,

Я і зернятка під снігом не знайду.

На столі я бачу стільки крихіток,

Кинь хоч трішки і для мене у садок!»

Відчинилося віконце – Стук – дінь – дзінь!

І посипалися крихти... Цінь – цвірінь!

«Їж, горобчику бідненький, поспішай!

Завтра зерняток насиплю – Прилітай!»

 

Синичка

К. Перелісна

Пінь – пінь – піть! Пінь – пінь – піть!

Скільки снігу скрізь лежить!

Снігу, снігу на гілках –

Не дістану я комах!

Пінь – пінь – чірр! Пінь – пінь – чірр:

Киньте крихітку у двір,

Я весною ваш садок

Захищу від комашок!

 

Загадки

 

- Кружляє ніжно-білий пух,

Міняє зайчик свій кожух,

Вдягає білка рукавички,

Співають весело синички.

Ведмідь в барлозі вже дріма.

Яка пора скажіть? (Зима)

 

 

Хлопчик невеличкий

Сіру свитку має,

Шукає він зернятка,

Цінь – цвірінь співає.

(Горобчик)

До вікна мого летить

Пташечка гарненька,

Животик жовтенький,

Голівка чорненька.

 

Любить сало дзьобати

Пташка – невеличка,

Зазирає в вікна к нам.

Звуть її …(синичка)

 

До нас прилітають

В холодну годину,

Як сніг закружляє

У ріднім дворі.

 

Їдять і калину вони,

Й горобину.

В них грудки червоні,

Неначе в вогні.

(Снігурі)

Чорно-білу сукню має,

Всі новини в лісі знає,

Спритно краде ненароком.

Як пташку звати цю ?

(Сорока)

Голос має хриплуватий

Колір пір'я сіруватий,

Це розумна каркарона,

Звати пташку цю…(ворона)

 

Хто комах з кори виймає,

Про здоров'я лісу дбає?

 

Службу в лісі я несу,

Лікарем я там служу.

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним здобуваю.

(Дятел)

Різдвяна зірка

(народне)

Різдвяна зірка на небо вийде,

Малий Ісусик до дітей прийде.

Малий Ісусик, Божа Дитинка,

Буде Святий вечір, буде ялинка.

Буде колядка в кожній хатині,

Настане втіха на Україні.

 

Хрещеним

А. Лотоцький

Хай у вас вродить - жито, пшениця,

Всяка пашниця,

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік,

Щоб краще вродило, як торік:

Коноплі під стелю, а льон по коліна.

Щоб у вас, хрещених, голова не боліла,

Будьте здорові, з Новим роком!

 

І зайчик чекає святого Миколая

Г. Чернобицька

Нарікає бідний зайчик

- Під кущем я змок,

І коли то землю вкриє

Сніжний килимок?

 

Вітрюган свистун – шуміло

Вже нехай би змовк:

Я за шумом не почую

Як підійде вовк.

 

Та нарешті, два дні падав

Білий пух – сніжок.

Буде йти святий Микола

В місто до діток.

 

Він побачить попід лісом

Мій малий слідок,

То й мені морквину кине

І смачний листок.

 

Зима жартівниця

Л. Повх

Ой не жарти, ой не сміх –

Уночі випав сніг.

Вийшов рано в двір Гусак,

Міряв сніг і так, і сяк.

І поважно мовив він:

- Випав сніг до колін.

 

Де мій пальчик?

Н. Саконська

Рукавичку я наділа.

- Ой, куди ж я пальчик діла?

- Загубився десь, пропав,

В свою хатку не попав.

Рукавичку я зняла:

- Гляньте, пальчика знайшла!

- Пошукаєш – то й знайдеш.

- Здрастуй, пальчик, як живеш?

 

Загадки про рукавичку

П’ять братів живуть у хаті.

Кожен має по кімнаті.

 

П’ять ріжків торбинка має,

П’ять братів туди влізає,

Щоб мороз їх не щипав

І турбот не завдавав.

Морозець

Г. Бойко

Морозець, морозець,

Не щипай за щічки.

Теплі валянки у нас,

Шубки й рукавички.

Морозець, морозець! –

Плещемо в долоні.

У дівчаток і хлоп’ят

Носики червоні.

У гардеробі

На прогулянку рушаймо,

Теплі брюки одягаймо,

А до них і куртку лижну,

Й шарфик на погоду сніжну.

Шапка ось, на голові,

Рукавички гарні – дві,

Дві шкарпетки на ногах,

Черевики на шнурках…

Під снігом

На ялинку сніг спадав,

Голочки їй лоскотав,

Гілочки додолу гнув,

В білу шубку загорнув.

Щоб ялинка мила

Спала, не тремтіла.

Їжачок спить

Тихо: їжачок дрімає – чух, чух, чух.

А вгорі зима кружляє – дмух, дмух, дмух.

Тут підскочив їжачок, вправо, вліво глянув,

Влігся знову на бочок:- «Щось устав я рано», -

Мовив він і далі спить…

Фізкультурі хвилинки

Правда ж, мамо, я великий?         (піднімають руки вгору)

Сам взуваю черевички,                 (нахиляються)

Зашнуровую шнурочки,                (удають, що шнурують)

Сам вбираюсь у сорочку,             (одягаються)

Сам лице і руки мию,                    (умиваються)

Сам зачісуватись вмію                  (гладять себе по голівці)

І не плачу я ніколи                         (сварять пальчиком)

Скоро вже піду до школи.

Прогулянка

Діти йшли, йшли, йшли

І сніжинку знайшли.

Присіли, подивились, підняли

І знову пішли.

Подув сильний вітер,

Сніжинки полетіли,

Закружляли.

Вітер стих.

Сніжинки втомились літати

І тихенько присіли.

 

 

Кімнатні квіти

На шибках малює квіти

Нам мороз свої зимові,

(«Малюють» в повітрі.)

А в кімнаті є у діток

Квіти справжні і чудові.

(Показати «Клас!»)

Любо глянути на них

Зелененьких та живих.

(Пружинка у боки, вихваляючи.)

За віконцем – хуртовина,

Заметіль гуде-кружляє,

(Кружляння.)

А в теплі у нас – рослини

І ростуть, ще й розквітають.

(Присісти, а потім повільно підвестися, руки підняти угору.)

До маляток тягнуть віти,

Мов нагадують малятам,

(Почергове піднімання та опускання рук.)

Щоб не забували діти

Своїх друзів поливати.

(Імітація поливання рослини.)

 

Хто як зимує

Рухи виконуються відповідно словесному супроводу.

Кожен ранок на галяві

Пташки роблять різні вправи:

Ось стрибають на морозі

Горобчики по дорозі.

Ми їх будемо рахувати:

Раз, два, три, чотири, п'ять.

 

І синички прилітають,

Головою повертають.

Вліво, вправо, цінь – цвірінь,

Ти журбу свою покинь.

 

Завітали й снігурі,

Посідали у дворі.

Люблять зернятка клювати,

Раз, два, три, чотири, п'ять.

 

Стали лапки зігрівати,

Їх по черзі піднімати,

Раз, два, три, чотири, п'ять,

Вище треба піднімати.

 

А ворона-сорока летіла – летіла,

На дерево сіла.

По сторонах головою покрутила

І далі полетіла.

 

Вихователь. Діти, вам вже відомо, що птахів називають санітарами лісів і полів. А хто скаже чому? – Справді, птахи знищують надзвичайно багато личинок гусені, комах – шкідників, насіння бур'янів. Тому ми всі – і дорослі, і малі – маємо оберігати наших пернатих друзів, піклуватися про них, бо вони – цінна часточка рідної природи.

Що сталося б, якби пташки не знищували личинок комах? Так, ненажерлива гусінь з'їдала б усе листя на деревах, і дерева не родили б ані черешень та вишень, ані яблук та груш. А що ще дарують людям птахи? – Правильно, вони дарують нам свої чудові пісні.

- Як треба дбати про птахів ? – Чим ми можемо їм допомогти у важкий для них зимовий період? Правильно, треба влаштувати годівнички і стежити, щоб у них завжди був корм. У нашому садочку вихователі з батьками зробили декілька годівниць, а діти приносять птахам поїсти. Я вам розповім, що інколи можна спостерігати біля годівниці.

Проблемна ситуація. У годівниці були крихти хліба, ягоди горобини, шматочок сала. Спочатку прилетіли маленькі сірі пташки, і в годівничці не стало крихт. Потім прилетіли червоногруді пташки з темними головами – й не стало горобини. Аж нарешті до годівнички завітали жовтобокі жвавенькі пташки – й не стало шматочка сала.

 

Зайчик і Місяць

В. Сухомлинський

Холодно взимку Зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти Місяця блищить, холодний вітер з яру повіває.

Сів Зайчик під кущем, протяг лапки до Місяця, просить:

- Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати.

Шкода стало Місяцеві Зайчика, він і говорить:

- Іди полем, полем я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу сіна.

Прямував Зайчик до стогу сіна, зарився в стіг, виглядає, усміхається до Місяця:

- Спасибі, любий Місяцю, тепер твої промені теплі-теплі.

 

Як білочка дятла врятувала

В. Сухомлинський

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові: стукає об лід, а до кори не достукається. Б’є дзьобом шишку, а зернятка не вилущуються.

Сів дятел на ялині й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, замерзають.

Дивиться білка з дупла – дятел плаче. Плиг, плиг, прибігла до дятла.

- Чого це ти, дятле, плачеш?

- Немає чого їсти, білочко.

Шкода стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну довбати її дзьобом.

А білочка сидить біля дупла й радіє. І білченята в дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

Легенда «Підсніжник»

Колись дуже давно, всі квіти цвіли круглий рік. Сніг падав на землю, але він був безбарвний, прозорий, і його ніколи ніхто не бачив. Захотів сніг, щоб і на нього люди дивилися і щоб ним, як квітами, милувалися. Пішов сніг до червоної рути і попрохав її, щоб вона дала йому трохи свого кольору. А рута йому відповіла: «Я червона, і ти будеш червоний, і все навкруги буде червоним», - і не дала йому свого кольору. Тоді пішов сніг до зеленої травички і нумо її прохати, щоб вона дала йому трохи свого кольору, але й травичка йому відмовила. Звертався він і до айстри, і до фіалочки – і ніхто не допоміг снігові. Лише коли сніг звернувся до білого підсніжника, той йому трохи білого кольору. І відтоді, коли із землі сходить сніг, з’являється підсніжник.

 

Як ростуть квіти

О. Різник

Катруся з сумом спостерігала з вікна своєї кімнати, як перший сніг важко опускається на землю, накриваючи мокрим покривалом все навкруги. Більше за все дівчинка шкодувала за квітами, якими була обсаджена їхня хата. Вони тішили Катрусину родину своїм цвітом, запахом, красою, прикрашали подвір’я, а тепер гинуть від холоду.

- Мамо, - покликала Катруся, і та незабаром з’явилася на порозі кімнати.

 

- Що, донечко? – схвильовано запитала мама.

- Мамо, чому квіти гинуть? – не відводячи погляду від заліплених мокрим снігом кущиків хризантем, запитала дівчинка.

- Донечко, вони не гинуть. Вони засинають, - знайшлася мама. – Адже вони дарують нам радість з ранньої весни до пізньої осені, а взимку вони відпочивають.

- А вони з’являться знову? – уже веселіше запитала Катруся.

- Обов’язково. Зима накрила їх теплою сніговою ковдрою, і квіти спатимуть аж до весни. Але, як тільки пригріє сонечко, сніг розтане, вони знову розквітнуть.

- Мамо, а як вони ростуть?

Бачиш, донечко, різні квіти по-різному ростуть, хто з цибулини, хто з насінини, хто з пагінця. Але без нашої допомоги їм не обійтися. Ми мусимо їх поливати, рятувати від бур’янів, і тоді вони нам віддячать своїм цвітом, - підсумувала мама і пішла займатися своїми справами.

Катруся підійшла до вікна, подивилася на вже зовсім накриті снігом квіти, і сказала:

- Спокійного вам сну, мої любі квіточки! Повертайтеся навесні, а ми з мамою про вас подбаємо.

 

Весна

О.Олесь

Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки,

Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки.

Підемо тоді з тобою в ліс на цілий день.

І натішимось весною наслухавшись пісень.

 

 

 

Кульбабки

Є. Гуменко

На леваді промінці                    Там, де вони грали,

Якось в жмурки грали,              Квіточки з’явились,

Свої хитрі личка                        Жовтими голівками

У траві ховали.                           Сонечку вклонились.

Бігали, стрибали                         Сонечко всміхнулося:

Жваві промінці,                          Онде мої діти,

Потім повтікали,                        Мов маленькі сонечка,

Мов прудкі зайці.                       Жовті, ніжні квіти.

Бруньки на деревах

Набубнявіли бруньки,

Підросли, розкрились.

І усі ліси й садки

Вмить зазеленілись!

Котики – воркотики

А. М'ястківський

Котики - воркотики всілися рядком.

Поїть сонце котиків теплим молоком.

Котики - воркотики в мене на вікні.

Котики - воркотики, гості весняні.

Не глядить на котиків лиш вусатий кіт.

Мабуть, знає - котики - це вербовий цвіт.

Буду я природі другом

С. Жупан

Йтиму садом, полем, а чи лугом

Буду я природі вірним другом.

Не столочу навіть і трави,

Я скажу їй: - Зеленій, живі!

 

 

Коли лісом буду я іти,

Теж посію зерна доброти,

Побажаю дереву і пташці,

Щоб віки жили у мирі й щасті!

 

Як весну я пам'ятаю.

А. М'ястківський

Наш дідусь малят питає,

Як хто весну пам'ятає.

Пам'ятаю квіти з гаю,

Пам'ятаю - в ліс ходив,

Та найкраще пам'ятаю:

Дві берізки посадив.

Посадив їх навесні

Біля стежки при вікні.

- Рясно дощики пішли –

- Дві берізки підросли.

 

Чому зажурилась пташка?

Л. Кобинець

Миколка поранену пташку знайшов.

Щодня лікував її. Місяць пройшов,

І хлопчик вже звик, що у нього є пташка,

Щодня він приносив їй безліч комашок.

Він клітку красиву тій птасі купив,

І птаху красиву туди посадив,

Та тільки біда – не співає вона,

Чомусь невесела і дуже сумна.

Подумав Миколка і все зрозумів,

Хоча по-пташиному не розумів.

Двері у клітці швиденько відкрив,

Пташку на волю свою відпустив.

 

 

Загадки

У калині ховається,

Витьохкує, заливається,

Не шпак, не горобейко,

А співучий…(соловейко)

 

Чорні гострі крила має,

Дуже швидко скрізь літає,

Над вікном гніздо будує,

В теплому краю зимує.

Високо літаю,

Над просторами полів

(Ластівка)

Швидко скрізь цей птах літає,

Всіх комашок поїдає,

За вікном гніздо будує,

Тільки в нас він не зимує.

(Ластівка)

Шубка з сірого пушку,

Скаче в жовтім фартушку,

Чорний шарфик та шапчина.

Хоч маленька ця пташина,

Та корисна трудівниця.

Називається...(синиця)

 

Перший я приніс весну,

Пробудив усе від сну.

Заспіваю під вікном,

Звуть мене усі...(шпаком)

 

Які ноги заввишки,

Такий дзьоб завдовжки.

Хату на хаті тримає,

Всім жабам рахунок має.

(Лелека)

 

Помічники

(інсценівка)

Вихователь.         Жив собі старенький Дід,

Сам собі варив обід,

Сам город саджав,

Сам полов та сам копав.

Дідусь.                   Немає в мене ні діток, ні онуків,

Нудьгую від самотності і скуки.

Сьогодні зранку захворів,

В ліжко треба лягати,

Але нікому мене доглядати.

Та і на городі час вже працювати:

Саджати, поливати.

Діти.                     Ми на городі робити можемо,

З задоволенням Дідусю допоможемо!

Дідусь.                   Помічники мої ви любі

Працюйте на городі.

Ваша допомога стане у нагоді.

(Діти удають, що ніби то саджають город.)

                               Сходіть діти до криниці,

Принесіть мерщій водиці.

Вода в ній прозора, як небо ясна.

Ще й квітами, травами пахне вона.

Вихователь.         Край стежки, у полі,

В дзвінку косовицю

Дід викопав людям

Глибоку криницю.

Діти.                     Люба кринице, чиста й прохолодна

Дай нам водиці, полити города.

Ми насіннячко саджаємо,

Дідусю помагаємо.

 

(Діти поливають город.)

Городина, пий, не хворій, підростай,

Своїм врожаєм Дідуся пригощай!

Дідусь.                  

Спасибі рідненькі!

Працювали всі гарненько.

Тепер не болітиме

В мене серденько.

 

Фізкультурні хвилинки

«Радіємо весні»

(Ходьба у швидкому темпі парами по колу.)

Ми йдемо-крокуємо,

Прихід весни чуємо.

В цей чудовий день малятам

Гарно й радісно гуляти.

(Повороти тулуба праворуч-ліворуч, ноги нарізно, руки на поясі.)

Туди-сюди повертаюсь,

Ще й любонько усміхаюсь

Я красунечці-весні –

Дуже весело мені.

(Присісти, торкнутися долонями землі.)

Ось з’явилася травичка,

Зелененька, невеличка.

Скоро зелень буде всюди,

Нею милуватись буду.

(Легкий біг на місці.)

Не лінися, не лежи,

А на вулицю біжи:

Вже весна прийшла до нас,

Нам її зустріти час!

 

(Вправа на відновлення дихання.)

Ручки вгору піднімаю –

Ясне сонечко вітаю.

Рученятка у діток,

Наче крильця у пташок.

 

«Вирощуємо квіти»

Ми діти працьовиті – вирощуємо квіти.

Навесні діточки посіяли квіточки.

(Малята присідають й імітують посів квітів.)

Ми діти працьовиті – ми поливали квіти.

Залюбки діточки поливали квіточки.

(Показують, як із лійки поливають клумбу.)

Ми про квітник подбали, бур’яни повиривали:

Нумо, геть, бур’яни! Не потрібні тут вони!

(Показують виривання бур’яну.)

Квітки, що тут зростають, голівками кивають –

Кажуть: «Дякуємо вам, старанним квітникарям!»

(Діти кивають голівками, махають.)

 

Весняний вітер

В. Сухомлинський

Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик чорного ворона. Холодний вітер гойдав його віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув Клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся Клен. А то до нього прилинув теплий весняний Вітер.

- Годі спати, - зашепотів весняний Вітер. – Прокидайся, весна наближається.

- Де ж вона – весна? - запитав Клен.

Ластівки на крилах несуть, - каже теплий Вітер. – Я прилетів з далекого краю, від теплого моря. Весна йде полями  заквітчалась квітами, красуня. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки.

Ось про що розповідав теплий весняний Вітер Кленові. Клен зітхнув, розправив плечі. Зазеленіли бруньки. Бо йде весна-красуня.

 

Хлопчик і Дзвіночки Конвалій

В. Сухомлинський

Настала весна. Із землі показалася зелена стрілочка. Вона швидко розділилась на два листочки, листочки стали широкими. А між ними з'явився маленький тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до одного листочка й раптом одного ранку розквітнув білими Дзвіночками. Це були Дзвіночки Конвалій. Хлопчика вразила краса квітів. Він не міг відірвати очей від Конвалій. Хлопчик простяг руку, щоб зірвати квітки.

Квітки прошепотіли хлопчикові:

- Хлопчику, навіщо ти нас хочеш зірвати?

- Ви мені подобаєтеся. Ви дуже гарні, - відповів хлопчик.

- Добре, - сказали Дзвіночки Конвалій, тихо зітхнувши. – Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи, які ми гарні.

Хлопчик подивився на Дзвіночки Конвалій. Вони були прекрасні. Вони були схожі й на білу хмаринку, і на крило голуба, й ще на щось дивовижно прекрасне. Хлопчик усе відчував, але сказати не міг. Він стояв біля Дзвіночків Конвалій, зачарований красою квітів. Стояв і мовчав.

- Ростіть Дзвіночки, - тихо прошепотів хлопчик.

 

Чому плакала пташка?

К. Марукас

Хлопчик і дівчинка збирали суниці. Між соснами пробивало сонце гілку, гралася білочка. Чим далі діти заходили в ліс, тим більше знаходили суниць. Швидко їхні кошики наповнилися. Раптом хлопчик помітив білочку й побіг подивитися на неї. Тільки розсунув малинник, як звідти випурхнула пташка. Він ойкнув – у гнізді лежало чотири сіренькі маленькі грудочки з великими очима.

- Пташенятка! – радісно вигукнула дівчинка за спиною у хлопчика.

- Давай візьмемо їх додому і будемо доглядати.

Неподалік на гілку сіла сіра, з жовтою грудкою пташка. У дзьобі вона тримала черв'яка.

- Маленькі ще, - невпевнено відповів хлопчик, - ледь вкриті пір'ям.

- Дай я їх погладжу.

Дівчинка простягнула руки. Чотири сіреньких грудочки зворушилися і, розкривши жовті дзьобики, запищали.

- Бідненькі! Голодні! Ми дамо їм булки і крупи...

Пташка сіла ближче. Коли б вона вміла говорити, вона сказала б: «Діти, не чіпайте пташенят, моїх дітей. Вони ситі. Я сама турбуюсь про них, годую їх м'якими смачними черв'яками. Хліб і крупа для них не годяться...»

- Бідненькі, мабуть, їм холодно вночі, - дівчинка взяла одне із пташенят, поцілувала жовтий дзьобик, поклала у кошик.

- Я зігріваю їх уночі своїми крилами! – зацвірінькала пташка. Дівчинка взяла друге.

- Я покладу його в ліжечко ляльки, тепло вкрию.

- Ви нічого не знаєте! У кімнаті вони задихнуться.

- Ми їх погойдаємо, - раділи дівчинка і хлопчик.

- Хто їх може погойдати краще, ніж вітер? – заплакала пташка. Гніздо залишилося порожнім.

Перестали щебетати пташки, замовк дятел. Опустила пухнастий хвіст білочка – від горя мало не розірвалося її серце. «Які нерозумні діти, - на верхівці дерева похитав головою крук. – Пташенята і справді задихнуться».

Пташка з жовтою грудкою довго стежила за хлопчиком і дівчинкою. Залітаючи наперед, сідала на стежку.

- Піні-піні-і, - гірко посвистувала вона, тріпочучи крильцями, ніби про щось просила.

- Подивися на цю пташку. Всю дорогу вона супроводжує нас.

- Я давно її помітила, - відповіла дівчинка. – Що вона від нас хоче?

Дівчинка поклала в рот суницю, знизала плечима.

- Чого цій пташці плакати?

А як ви гадаєте, діти?

 

Літо

Здрастуй, сонечко!

М. Познанська

Я всміхаюсь сонечку:

- Здрастуй, золоте! –

Я всміхаюсь квітоньці –

Хай вона цвіте!

Я всміхаюсь дощику:

- Лийся, мов з відра! –

Друзям усміхаюся –

Зичу їм добра!

Заклична

Вийди, вийди, сонечко,

На дідове полечко,

На бабине зіллячко,

На наше подвір’ячко.

 

 

Солодка земля

В. Коломієць

Босоніж стежка побіжить

Левадою в городи…

Як любо тут, як славно жить

Серед цієї вроди.

 

Кохаю край наш дорогий,

Що зветься Україна.

Вітчизні хочу я своїй

Зрости достойним сином.

 

Курчата

С. Теньнюк

А курчата наші всі

Ходять босі по росі,

Я гадав – нечемні діти,

Можуть ніжки застудити –

І побіг сказати бабці,

Щоб купила курям капці.

 

Бережіть комашок

Н. Майстренко

Бережіть комашок, діти.

Кожна з них повинна жити,

Може, день, а може, й рік –

У якої який вік.

 

Як не стане в нас комах,

То загине кожний птах,

Риби в ріках теж не стане,

Буде всім нам геть погано.

 

Влітку прийдем на лужок –

Не побачимо квіток.

Схочем в лісі відпочити –

Не знайдем його ми, діти.

 

Буде вся наша оселя

Лиш одна сумна пустеля.

Тож якщо комах ми згубим,

То й самим життя не буде.

 

Бо в природі все з’єдналось,

Міцно-міцно пов’язалось.

Як не буде бджілок в нас,

То медку ніхто не дасть.

 

Як не буде джміль літати,

Молока не будем мати,

Бо корова, як не дивно,

Полюбляє конюшину.

 

Щоб сади у нас цвіли,

Щоб літали журавлі,

Щоб пташки у нас співали

І дерева підростали,

Щоб земля була у квітах, -

Бережіть природу, діти!

 

Яблуко

Д. Павличко

На дереві яблуко висіло.

Каменем я кинув – перебив

Гілочку. Аж серце заболіло:

І навіщо я таке зробив?

 

Не подумав, лютий недотепа,

За добро я розплатився злом.

І стоїть біля дороги щепа,

Наче птах з підстреленим крилом.

 

Яблунько моя зелено крила,

Може, ти заплакала тихцем.

Ти для мене яблуко вродила,

Я ж у тебе кинув камінцем.

 

Дарунки літа

А. Волкова

У народі говорять, що літній день рік годує. Чому так кажуть? Кожен літній день і місяць – щедрий на дарунки. Недаремно називають червень рум'янцем року, хліборостом. У цьому місяці достигають трави, ростуть хліба, у кінці червня настають сінокоси.

Дозрівають овочі: редиска і цибуля, часник і салат, щавель. Ніжними жовтими квіточками вкрилися огірочки, а кущики полуниць червоніють достиглими плодами. Колосяться хліба – жито і пшениця. Під вітром поля пшениці нагадують море, що колишеться, наче хвилями, молодим зеленим колоссям. Пройде час і в липні наллються ці колоски золотом, бо достигнуть в них добірні зернята. Ген-ген до обрію розкинулися поля гречки, ячменю, вівса... Багато праці треба докласти людям, щоб виростити і зібрати добрий урожай!

На полях і городах квітне картопля, червоніють помідори, починають синіти баклажани, зав'язуються качани капусти, виросла морква. У садках достигають вишні, аґрус, малина і смородина, шовковиця і персики, абрикоси... Це земля віддячує людям за їхню працю, починається пора жнив, а за ними і збирання овочів, фруктів. Ти можеш також допомогти дорослим у збиранні колосків, ягід, городини.

 

Як бджілка знаходить квітку конвалії

В. Сухомлинський

Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою й дослухається. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу. А то дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка – маленький срібний дзвіночок.

Усередині – золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін – аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок і каже:

- Дякую, квіточко...

А квітка мовчить. Вона лише зніяковіло опускає голівку.

 

Маківка і Джміль

В. Сухомлинський

Увечері Макова квітка стулила пелюстки. Спить цілу ніч Маківка. Уже й день настав, уже й Сонце зійшло, а вона все спить, не розтуляє пелюстки.

Коли це десь із-за яблуні вилетів волохатий Джміль. Летить, гуде. Почула квітка, що Джміль наближається, і розкрилася. Прилетів Джміль та й сів між пелюстками. Радіє Макова квітка, бо тепер повна коробка маку буде. Ось чому Маківка так довго не розтуляла пелюсток. Вона чекала Джмеля.

 

Щоб метелик не поколовся

В. Сухомлинський

Маленька дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі – гострі колючки.

Над акацією літав барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати? Налетить на колючку – що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації. Зломила одну колючку, другу, третю. Мама побачила і питає:

- Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш?

- Щоб метелик не поколовся,- відповіла Зоя.

- Це дуже добре, що ти метелика жалієш,- сказала мама,- але і акація без колючок жити не зможе.

 

Пустотливий дощик

А. М'ястківський

Дощик був на святі, де на бубоні грав дід Грім. І так той Дощик розвеселився, розпустувався, що не міг спинитися ні в полі, ні на городі, ні в саду.

Підбіг до зайчикової хатки – туп-туп.

Підбіг до лисиччиної хатки та в шибочку стук-стук.

Підбіг до Оленчиної хатки,

Почав дівчинку надвір викликати:

- Ходімо, Оленко, до берізки!

- Боюся - змокнуть мої кіски.

- Хіба це страшно?

- Мабуть...

- Коли змокнуть – підростуть!

- А я змокну теж.

- І ти підростеш.

Вибігла Оленка на дощик. Він зелене листя полоще, умиває квіти й травичку, викликає з хати лисичку-сестричку та зайчика-побігайчика:

- Давайте затанцюємо танчика.

 

Краплинка роси

В. Сухомлинського

Рано-вранці на квітці троянди прокинулась Краплинка роси.

– Як я тут опинилась? – думає Краплина. – Увечері я була високо в небі.

І захотілося їй знову на небо.

Пригріло Сонечко. Випарувалась Краплинка, піднялась високо-високо у блакитне небо, до самого Сонечка. А там тисячі інших краплинок. Зібрались усі в чорну хмару і затулили Сонечко.

– Чого це ви затулили мене від людей? – розгнівалось Сонечко. І послало на хмару вогняну стрілу. Вдарила вогняна стріла, загримів грім. Злякалась чорна хмара й розсипалась. Пішов дощ. Упала краплинка на землю.

– Дякую тобі, Краплинка, - промовила Земля, - я так скучила за тобою.

Гра-медитація «Я дощ»

Я дощ. З великої хмари лечу на землю. Я – маленька прозора краплинка. Я пронизую повітря, я кричу землі: „ Вітаю тебе!” Я падаю на красиву червону квітку, відчуваю ніжність її пелюстки. Я збігаю по стебельцю вниз і просочуюсь у теплу землю.

 

Дівчинка і Ромашка

В. Сухомлинський

Якось сонячного ранку маленька дівчинка вийшла погратися на зеленій галявинці. Раптом чує: хтось плаче. Прислухалася дівчинка й зрозуміла: плач лине з-під каменя, який лежить в кінці галявини. Камінь невеликий, як голова кролика, але дуже твердий. Підійшла дівчинка до каменя та й питає:

- Хто там плаче під каменем?

- Це я, Ромашка, - почувся тихий слабкий голос. - Звільни мене, дівчинко, давить мене каменюка...

Відкинула дівчинка камінь і побачила ніжну, бліду стеблинку Ромашки.

- Спасибі тобі, дівчинко, - сказала Ромашка, розправивши плечі й дихнувши на повні груди, - ти звільнила мене з-під Кам'яного Гніту.

- Як же це ти потрапила під камінь? – запитала дівчинка.

Підманив мене Кам'яний Гніт, - відповіла Ромашка. – Була я маленькою Ромашчиною – насіниною. Восени шукала теплого куточка. Дав мені притулок Кам'яний Гніт, обіцяв оберігати від холоду й спеки. А коли мені схотілося побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко. Дівчинка приходила до Ромашки, і вони разом зустрічали сонце.

- Як хороше бути твоєю, дівчинко! – часто говорила Ромашка.

- А якби ти виросла в лісі або край дороги? Якби ти була нічия? - спитала дівчинка.

- Я померла б від горя, - тихо сказала Ромашка. Але я знаю, що нічиїх квітів не буває. Вони завжди чиїсь. Ось та Вогняна Маківка дружить із Сонечком. Сонечко шепоче їй: «Ти моя, Вогняна Маківко».

Я чую цей шепіт, коли сходить Сонечко й Маківка розкриває свої пелюстки. А ось та Волошка – подруга Весняного Вітру. Він перший прилітає щоранку до Волошки, будить її, шепоче: «Прокидайся!» Квітка не могла б жити, якби вона була нічия.

Квітка доти очі милує, доки цвіте.

 

Хто на собі свою хатку носить?

Г. Ганейзер

Ось на листку ромашки поселився равлик. Він ніколи зі своєю хаткою не розлучається. Зручно йому: де зупинився, там і хатка. Дощик не намочить, со­нечко не припече та й не заблудиться ніколи. Дивіться: равлик виглянув із хатки і почав їсти листочки. Бачите: у нього на голові наче ріжки з чорними крапочками на кінцях? Це не крапочки, а його очі. Торкнеш пальчиком – равлик заховає очі й сам сховається в хатинці.

 

Равлик

В. Сухомлинський

Дивіться, діти, на горобця. Він прилетів поклювати солодку ягоду. Сів на листок, тільки підняв голівку, щоб клюнути дзьобиком, як раптом... Ой, що це таке? Якесь чудовисько виставило роги й повзе на нього, бідного горобчика, ось-ось заколе. Що ж воно таке? Равлик. Бачите, який він мужній. Виставив ріжки, нічого не боїться...

Народна гра

Побачивши равлика, діти злегенька торкаються паличкою до його хатинки і промовляють:

Павлику – равлику,

Вистав свої ріжки,

Мені два, тобі два –

Поділимось обидва.

Прикмета

• Якщо на стежках і біля доріг зустрічається багато равликів, незабаром буде дощ.

Пташеня випало з гнізда

В. Сухомлинський

У Дятлів в гнізді четверо пташенят. Одне з них ну таке вже неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться бачити, про все хочеться знати: а що там за гніздом? А що воно пливе по небу? А що таке кругле, гаряче й яскраве?

- Виростеш, полетиш, то й побачиш, - говорили Дятли.

Та неспокійне Дятленя не хотіло слухатися. Висунулося з гнізда й випало, сидить на траві й плаче. Прилетіла мама до пташеняти.

- Як же тебе врятувати, неслухняне дитя? Сідай мені на спинку, берись дзьо­бом за пір'я, держись міцно.

Сіло пташеня матері на спину, вчепилося ніжками й дзьобом. Полетіла мати, принесла своє дитя в гніздо та й питає:

- Будеш з гнізда виглядати?

- Не буду, - сказало радісно пташеня та підняло голівку, щоб виглянути з гнізда. Підняло голівку та й питає:

- А що воно таке – трава?

 

Петрик, собака й кошеня

В. Сухомлинський

Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить: біжить на зустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика: «Захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра».

Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голову до нього й жалібно нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він узяв його на руки, розгнівався на собаку й пішов назустріч. Собака зупинилася, злякано подивилася на Петрика й сховалася у кущах.

 

Хто в хаті живе?

В. Орлов

Хтось уголос сказав коло хати:

- Схоже, хата ніким не зайнята.

Зникли мешканці, ніби на зло.

Цілий рік, наче пустка, житло.

 

- Що ви? - щось зацвірінькало в тиші.

- Нісенітниця! - пискнули миші.

- Неподобство! - промовив жучок.

- І зухвалість! - додав павучок.

 

 

- Як не соромно? Що за нахаба?!

Пробурчала обурена жаба.

- Як у хаті ніхто не гуркоче,

Як сваритись і битись не хоче,

Як естрада в ночі не реве,

То у хаті ніхто не живе?!

 

Бережіть воду

Б. Вовк

Вода лилась із крана невпинною цівкою.

- Хто це тут порядкував? - суворо запитала Ніна.

- То я руки мив, - почервонів Микола.

- А кран чого не закрутив?

- А хіба що? Вода ж ледь-ледь цідиться.

- Ледь-ледь, а кухлик за хвилину повний. До вечора ціле б озеро натекло.

Де не взявся песик. Він облизнувся, бо дуже хотілося пити. Микола вилив у з кухлика в мисочку. І песик, помахуючи хвостом, заходився пити.

Тим часом кухлик наповнився знову. Микола полив на підвіконні квіти. Ли­сточки примули розправились і посвіжішали.

- Усім, усім потрібна вода, - сказала повчально Ніна, - і людям, і птахам, і тваринам, і рослинам. А візьмемо машини. Автомобіль без неї не обійдеться. Трактор також. І заводи, і фабрики без води не працюватимуть.

- Я все розумію, - сказав Микола й міцно закрутив кран, щоб води даремно не витекло ні краплини.

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками

 

«Дитина – це дзеркало сімї, в якому відбивається духовний світ батька та матері»

В. Сухомлинський

 

 

 

 

Родина, як відомо, є першим соціальним інститутом, а отже, має особливе значення для становлення життєвої компетентності дошкільника як особистості.

Дуже часто родинне виховання й виховання у дошкільних закладах існують як дві окремі ланки: вдома інколи дитина дістає одні настанови, зразки поведінки, у дитячому садку – інші. Батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими. Однак не всі розуміють і знають, як це зробити. Переконані, що тільки єдність вимог здорового способу життя в родині і в дитячому садку сприятиме формуванню у дитини свідомого ставлення до свого здоров'я.

Якщо в родині відносини емоційніші за будь – які інші, це означає, що вони становлять позитивне тло для життєвих вражень малюків, легкого засвоєння того, що в житті приємно, а що – ні. Адже у перші роки життя саме емоції є тим містком, який пов’язує дитину з довкіллям.

Сьогодні, коли сім’я  практично не орієнтується на якість освітньої програми і виховує дитину на власний розсуд, не можна ігнорувати значний вплив на маленьку дитину різних умов виховання і навчання.

Корисно буде познайомити батьків з новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Сподіваюсь, батьки зрозуміють: йдеться про загальні тенденції, які не обов’язково стосуються конкретної сім’ї. Наші узагальнення не є самоціллю, їх варто сприймати як схему – орієнтир, що її педагог може збагачувати, розширювати, конкретизувати. Головне – робити самостійні узагальнення, які допоможуть визначитися зі специфікою впливу конкретної родини на особистісне зростання конкретного дошкільника, його життєву компетентність як інтегровану характеристику.

 

 

Прекрасного вчать природа і праця

В. Сухомлинський

 

Одним з провідних завдань виховання дітей є зміцнення здоров’я дитини, що не можливо без взаємозв’язку суспільного і сімейного виховання, зростання виховної функції сім’ї. Педагоги і батьки можуть з відчутною користю для справи спиратися на праці видатного радянського педагога В.О. Сухомлинського.

У теоретичній спадщині В.Сухомлинського в його практичному педагогічному досвіді чітко виступають два напрями роботи з батьками дітей дошкільного віку: з одного боку – всебічне вивчення сім’ї як первинного середовища, в якому виховується кожна майбутня людина, з метою глибшого пізнання індивідуальних особливостей дитини; з іншого – систематична пропаганда психолого-педагогічних знань серед батьків.

Важливими засобами виховання дітей у сім’ї В.О.Сухомлинський вважав спостереження в навколишньому, насамперед, у природі, читання дитячої художньої літератури, розгадування загадок. Він часто критикував тих батьків, які піклуються тільки про створення матеріального достатку і мало дбають про духовне збагачення своїх дітей. Значне місце виводилося охороні здоров’я дітей. В.О.Сухомлинський був активним пропагандистом засобів фізичного виховання та зміцнення здоров’я, запозичених з народної педагогіки: ходіння влітку босоніж, купання у відкритих водоймах, фізична праця і спання на свіжому повітрі, споживання меду, свіжих овочів та фруктів.

Здається, про яке виховання любові, бережного ставлення до землі, вміння трудитися на ній можна говорити, коли дошкільний заклад розташований між високих будинків. Педагоги повинні створити такі умови, щоб вихованці могли по-справжньому пройнятися красою і багатством нашої щедрої землі. Але цього замало. Щоб діти зростали добрими, дбайливими господарями й охоронцями рідної природи, щоб цінували, поважали працю хліборобів, з раннього дитинства необхідно прилучати малят до спілкування з природою, до роботи на землі.

Постійно спілкуючись з природою, діти на практиці переконуються: там, де немає відповідних умов, ніщо не росте і не розвивається. В.О. Сухомлинський говорив: «Найвища педагогічна мудрість трудового виховання полягає в тому, щоб утвердити в дитячих серцях народне ставлення до праці». Ці слова стали девізом спільної виховної роботи педагогів і батьків.

Щоб малята побачили причинно-наслідкові зв’язки між доглядом за посівами і врожаєм за цю справу взялися батьки, які ведуть разом з дітьми щоденні спостереження у себе в садах та на городах, в результаті яких діти переконуються, що різні рослини потребують різних умов для свого розвитку. Деякі батьки займаються самостійним вирощуванням рослин з насіння, висаджуванням розсади. А догляд за овочами аж до збирання врожаю – процес не тільки пізнавальний і трудовий, а передусім – виховний. Дитина, що власними руками викохала рослину, знає, яка вона корисна для споживання, як не легко її виростити, завжди охоронятиме і берегтиме природу.

Кожного разу проводжаючи дітей до школи, подумки аналізуючи результати своєї роботи, із задоволенням переконуюсь, що за час перебування в дитячому садку наші вихованці навчились працювати й шанувати працю інших, дбати про своє здоров’я, любити природу, берегти та примножувати навколишню красу.

 

План роботи з батьками

 

Зміст роботи

Дата

проведення

Відповідальні

1

Фотовиставка

«Літо радісна пора»

(оздоровлення)

вересень

вихователь

батьки

діти

2

Інформаційний куточок

«Здорова дитина – здорова нація»

жовтень

ст. медсестра

вихователь

3

Виставка малюнків

«Осінній вернісаж»

листопад

батьки

діти

вихователь

4

Батьківські збори. Звіт БК про проведену роботу за минулий рік

грудень

БК

вихователь

 

5

Інформаційний куточок

«Корисна їжа для малят»

(виставка рецептів)

січень

ст. медсестра

батьки

вихователь

6

Фотовиставка

«Ой весела в нас зима!»

лютий

батьки

діти

вихователь

7

Святковий ранок

«Свято матері і весни»

березень

муз. керів.

методист

вихователь

діти

батьки

8

«Природа в нашому житті»

(городні роботи)

квітень

батьки

вихователь

діти

9

Батьківські збори

«Наші успіхи» (відео-звіт);

«Як оздоровити малечу»

(поради, пропозиції)

травень

ст. медсестра

вихователь

батьки

10

Трудовий десант

«Гарний майданчик для малят»

червень

завгосп

вихователь

батьки

11

Інформаційний куточок

«Мудрі поради бабусі»

(збори лікарських трав)

липень

батьки

ст. медсестра

вихователь

12

Виставка (фото, малюнки)

«Домашні улюбленці»

серпень

батьки

діти

вихователь

 


Анкети

Ставлення батьків до природного оточення

1. Яке місце в житті вашої сім’ї займає природа?

__________________________________________________________________________________________________________

2. Чи часто ви здійснюєте прогулянки на природі?

_____________________________________________________

3. Яких тварин, птахів ви зустрічали?

_____________________________________________________

4. Чи любите спостерігати за птахами?

_____________________________________________________

5. Що цікавого ви помітили в поведінці птахів?

__________________________________________________________________________________________________________

6. Яку погоду віщують птахи?

__________________________________________________________________________________________________________

7. Чи є у вашій родині домашній улюбленець? Який?

__________________________________________________________________________________________________________

8. Чи купуєте ви літературу про природу? Вкажіть, яку саме?

__________________________________________________________________________________________________________

9. Які вірші про природу ви знаєте? Вивчить їх з дітьми.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Чи знайомі ви з правилами поведінки в природі?

_____________________________________________________


Формування валеологічної свідомості

1. Чи знаєте ви, що таке валеологія?

- наука про природу;

- наука про здоров'я;

- наука про мову.

2. Чи знайомите ви свою дитину з будовою тіла та функціями організму?

- знайомлю обов’язково;

- вважаю, що дитина не може зрозуміти цього питання;

- вважаю, що це непотрібно.

3. Чи знайомите ви свою дитину з правилами догляду за своїм тілом, його органами?

- вважаю, що ці знання необхідні моїй дитині;

- інколи даю пояснення цього питання;

- розраховую на самостійність дитини.

4. Чи розповідаєте ви дитині про здоровий спосіб життя, його значення для здоров'я?

- так, вважаю, що ці знання необхідні дитині;

- з цього питання даю вказівки;

- вважаю, що моя дитина не досягла потрібного віку для розуміння цього питання.

5. Чи знайомити ви дитину з її статевою належністю?

- ухиляюся від бесід на цю тему;

- знайомлю;

- вважаю, що дитині рано знати про це.

6. Чи займаєтесь ви разом фізкультурою?

- так, займаюсь;

- раджу дитині виконувати фізичні вправи самостійно;

- не займаюсь, бо дуже зайнята.

 

 

 

Валеологічний порадник для батьків

1. Будьте добрим і гарним прикладом для своїх дітей у ставленні до свого здоров'я.

2. Ведіть здоровий спосіб життя.

3. Займайтеся фізичною культурою, виконуйте вранці гімнастику.

4. Загартовуйтеся разом із дитиною.

5. Більше бувайте на свіжому повітрі.

6. Не паліть і не розпивайте спиртні напої у присутності дітей. Пам’ятайте, вони повторюють ваші дії.

7. Дотримуйтесь режиму харчування. Зумійте переконати сина чи доньку споживати всі страви, навіть ті, які вони не люблять, але які є для них необхідними й корисними.

8. Дотримуйтеся завжди правил гігієни і привчайте до цього дитину.

9. Наповніть свою душу і серце любов’ю до всіх і до всього. Передайте це дітям. Більше усміхайтеся. Це запорука здорової  сім’ї, особистого здоров’я вашого і ваших дітей.

 

Разом вдома

1. Прокинувшись, потягнись у ліжку, а вставши – побажай собі й усім доброго ранку і доброго дня. Прокидайся вчасно в один і той самий час.

2. Кожний день починай із зарядки.

3. Умивайся холодною водою, використовуючи мило. Добре насухо розтирай своє тіло.

4. Потурбуйся про свої зуби. Почисти їх уранці. Після обіду прополощи від залишків їжі. Увечері згадай, що вони багато працювали впродовж дня, а тому їх треба добре почистити.

5. Твій шлунок – твоє здоров'я і твоя сила. Тому все, що пропонують мама або кухар у дитсадочку, треба з'їдати.

6. Твої чисті руки, помиті овочі і фрукти допоможуть уникнути хвороби шлунку.

7. Більше рухайся, перебувай на свіжому повітрі.

8. Не розглядай малюнків лежачи і не дивись довго телепередачі, це зашкодить твоїм очам. Роби зарядку для очей разом із мамою, татом та іншими членами родини.

9. Щоб було здорове горло, дихай носом, особливо в осінню та зимову пору. Вмій користуватися носовою хусточкою.

10. Перевір, чи правильно сидиш за столом. Між тобою і столом має вміщуватися твій кулачок, ноги повинні бути на підлозі.

11. Лягай вчасно спати. Під час сну твій організм відпочиває, росте, міцніє.

12. Добре стався до всіх і до всього, що тебе оточує. Кожного вечора підсумовуй свої добрі справи. Це теж твоє здоров'я.

Вивчаємо разом!

Правило 1. Як мити руки

Мий руки після гри, туалету, прогулянки й обов'язково перед прийманням їжі.

1. Закоти рукава.

2. Намочи руки водою.

3. Візьми мило й намили руки до появи піни.

4. Потри не лише долоні, а й їхню зовнішню сторону.

5. Змий піну.

6. Перевір, чи добре вимив руки.

7. Витри руки.

8. Перевір, чи добре витер руки. Для цього зовнішню сторону долоні приклади до обличчя.

 

Правило 2. Як користуватися серветкою

1. При кашлі й чханні хвора людина розбризкує до 40 тисяч маленьких крапельок з мікробами і може заразити багатьох інших.

Якщо тобі захочеться чхнути або кашляти, скористайся серветкою, прикривши нею ніс і рот. Цим ти вбережеш інших від захворювання.

2. Дуже неохайною виглядає інколи дитина, коли в неї нежить і постійно "плаче" носик. Зарадити цьому може тільки серветочка-чарівниця. Тож ніколи не розлучайся з нею.

3. Скористайся серветочкою й тоді, коли ніс і рот раптом виявляться в морозиві або в інших ласощах.

 

Правило 3. Як доглядати за волоссям.

1. Голову мити раз на тиждень.

2. Причісуватися треба тільки своїм гребінцем.

 

Правило 4. Як сидіти за столом.

1. Сиди за столом прямо, не клади ліктів на нього.

2. Не плямкай.

3. Коли їси виделкою, то тримай її тільки в правій руці. Якщо користуєшся виделкою з ножем, то ніж тримай у правій руці, а виделку в лівій.

4. Не піднось їжу до рота на ножі. Це негарно й небезпечно.

5. Сіль не бери пальцями. Для цього має бути спеціальна ложечка або використай кінчик ножа.

6. М'ясні й рибні кості, кісточки від фруктів клади на окрему тарілку або на край своєї.

7. Стеж, щоб крихти й залишки їжі не падали на підлогу.

8. Не читай під час їди.

9. Перед прийманням їжі вимий руки, після неї прополощи рот.

10. Приймай їжу не поспішаючи. Добре прожовуй страву.

 

 


 

 

 

 

 

 

Школа молодого фахівця

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лише природа робить велике даром»

М. Чернишевський

 

(Говориться про те, що за піклування природи про людину треба їй віддячувати: піклуватися про неї, берегти її)

 

 

 


Екологічне виховання дошкільників:

Зміст і основні завдання.

Природа своєю різноманітністю змалечку привертає увагу дітей, збагачує їх, стає джерелом радісних відкриттів і переживань.

Виховання покликане значно посилити пізнавальні можливості дітей завдяки формуванню у них допитливості та стійкого інтересу до навколишнього світу.

Природа повинна відкритися перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як відповідна школа, в якій успішно можна оволодіти елементарними правилами поведінки, уміннями та навичками розумного використання природи, примноження її охорони і багатства.

Виходячи із вищесказаного, перед дорослими – батьками і педагогами – стоять такі завдання:

- збагатити чуттєвий досвід дітей у процесі пізнання природи;

- знаходити можливості для прямих або опосередкованих контактів дітей з природою;

- здійснювати педагогічний вплив на розвиток емоційної сфери і засвоєння знань про взаємозв'язки у природі;

- розширювати коло уявлень дітей про природоохоронну роботу в природі;

- розвивати пізнавальні інтереси;

- організовувати посильну трудову діяльність у природі;

- формувати елементи наукових знань про основні екологічні чинники у розвитку живої природи (світло, температура, волога та ін.);

- розвивати вміння класифікувати живу природу (рослини, тварини, птахи та ін.);

- активізувати знання і практичний досвід в різних видах діяльності;

- викликати інтерес до живих барометрів природи.

Зміст навчально-виховної роботи з проблем екологічного виховання полягає в розкритті дітям багатогранної цінності природи:

а) естетичної; б) гігієнічної; в) рекреаційної; г) практичної.

Мета екологічного виховання дошкільників – формування системи знань, поглядів, переконань, які є основою відповідального та дієвого ставлення до на­вколишнього природного середовища. Тобто, формування екологічної культури дошкільника.

Екологічна культура дошкільника – засвоєння норм і правил поведінки стосовно об'єктів навколишнього середовища, вироблення умінь для включення в природоохоронну роботу.


Система фізкультурно-оздоровчих заходів

у режимі дня

 

Ранок

Ранкова гімнастика.

10-20 хв.

Масаж вушних раковин.

до 5 хв.

Заняття

Самомасаж (природний матеріал).

15 хв.

Психогімнастика.

3 хв.

Фізкультурні хвилинки.

1-3 хв.

Прогулянка

Спортивне орієнтування. до 15 хв.

Гімнастика для очей (5 – 6  вправ).

2-3 хв.

Фізичні комплекси.                      

10-20 хв.

Самостійна рухова діяльність.

10-40 хв.

Перед обідом

Пальчикова гімнастика.

5-10 хв.

Перед денним сном

Кольоротерапія (сухий душ).

до 5 хв.

Точковий масаж (9 точок).

5-7 хв.

Казкотерапія.

5-10 хв.

Після сну

Гімнастика пробудження.

10 хв.

Корекція плоскостопості.

3-5 хв.

Дихальна гімнастика.

3 хв.

Друга половина дня

Розвиток дрібної моторики рук.

до 30 хв.

Психологічне розвантаження (сміхотерапія, музтерапія).

до 20 хв.

Індивідуальна робота з розвитку рухів (корекція постави).

5-20 хв.


Цікава інформація для педагогів

В. Сухомлинський про роль природи

у всебічному розвиткові дитини

1. Багаторічний досвід навчально-виховної роботи переконує, що природа не тільки об'єкт пізнання, не тільки сфера активної діяльності наших вихованців, а й частинка їхнього буття, взаємовідносин, всього ладу їхнього життя.

2. Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу.

3. Природа як світ, в якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, бо робить її багатшою, багатограннішою. Постійне спілкування з природою і взаємо­дія з нею стає істотною стороною виховного процесу.

4. Єдність розумового виховання, з одного боку, і виховання фізичного, трудового, морального, естетичного, емоційного – з другого, що створюється завдяки постійному спілкуванню дитини з природою, яке з її віком дедалі розширюється, відкриває винятково сприятливі можливості для впливу виховання, у вузькому розумінні цього поняття, на навчання, набування знань.

5. Входячи в життя дитини з першими відчуваннями, сприйняттями, поняттями, уявленнями, природа стає для неї наочним мірилом цінностей, джерелом багатств. У цьому факті закладено величезні можливості становлення гармоній­ної, всебічно розвиненої людини.

6. Світ природи стає невичерпним джерелом знань завдяки тому, що знання надходять у дитячу голову дуже складним шляхом: через руки, через працю, че­рез взаємовідносини з іншими людьми, через відчуття і переживання, які забарвлюють діяльність.

7. Так зване проблемне викладання і вивчення матеріалу починається з активної взаємодії з природою. Якщо я хочу, щоб мислення дітей було особливо інтенсивним, щоб у них виникло багато запитань (а чим більше відкривається незрозумілого під час осягнення зрозумілого, тим допитливішою стає людина), ми їдемо з дітьми на ділянку, в сад, у теплицю і засукуємо рукава...

8. Живі явища. Живе споглядання, активне спілкування з природою не можна замінити жодною інформацією, що її несуть технічні засоби.

У природі закладені в доступній для дитини формі прості і разом з тим дуже складні речі, предмети, факти, явища залежності, закономірності, інформація, що їх нічим не можна замінити, тому що вона відповідає саме світові дитячої природи, тому що інформація про ці речі, предмети є тим світом, в який входить сама дитина, в цьому світі – першоджерело її уявлень, понять, думок, узагальнень, суджень.

9. Природа – джерело і водночас світ "дитинства думки".

...Кожне доторкання думки. (Так. Це дуже важливо, щоб спілкування з навколишньою природою було доторканням думки!) приносить багато відкриттів. ...Цікаву властивість має ця колиска думки - книга природи: чим більше відкриттів зробила маленька людина, чим глибше радість мислителя пережила вона, тим більше відкривається перед нею незрозумілого, тим більше чуєш запитань: чому? як? що таке? - і тим бадьоріші, свіжіші духовні сили, спрямовані до того, щоб пізнати, знайти відповідь. Крапля думки про природу породжує могутню, повноводу річку думки. Потреба думати стає її суттю, натурою. Дитина нічому не вірить просто так, а все хоче випробувати, перевірити власним досвідом. ...Діти, виховані серед природи, відчувають потребу в читанні, що вимагає напруження думки.... Колиска думки – мислення серед природи – виховує в дітей високу культуру інтелектуальних почуттів.

10. Якщо ви хочете, щоб вихованець ваш навчився примушувати себе думати, дайте йому нелегку насолоду цієї праці, приведіть його на стежку, де він стає гордим відкривачем причин, наслідків, зв'язків між явищами. ...Перед дітьми розкриваються десятки явищ, які переконують їх у тому, що пробудження, неспання, втома, сон усього живого – ці дивні стани рослин залежать від багатьох умов: і від того, яке сьогодні небо – чисте чи хмарне, і від тепла, і від вологості ґрунту...

11. Загострене, уважне, допитливе, зацікавлене бачення найтонших взаємозв'язків між явищами природи – могутній засіб, що відточує культуру дитячої мови. Розвиток мови дитини не можна було б уявити без активного спілкування з природою.

12. Природа здатна створити стан духовної готовності дитини до сприймання того, що вам потрібно вкласти в її розум.

13. Природа – джерело вихованості.

Природа сама собою не виховує. Марно було б, залишивши людину наодинці з природою, чекати, що вона під її впливом стане розумною, морально прекрасною, доброю і непримиренною до зла. Виховує тільки активна взаємодія людини з природою.

 

 

 

 

 

Тематика бесід

за творами В.Сухомлинського

1. Пробудження природи від зимового сну.

2. Як квіти зустрічають схід сонця?

3. Як ховаються від негоди метелики?

4. Подорож мурахи від мурашника до крихти хліба.

5. Промені сонця грають у краплинах роси.

6. Які птахи першими зустрічають схід сонця?

7. Куди летять бджоли з вулика вранці?

8. Чому джміль не втримався на стеблині гречки?

9. Двадцять відтінків осіннього вбрання лісу – як їх назвати?

10. Як співає жайворонок?

11. Що чути в квітучому саду?

12. Живе й неживе в природі.

13. Як навесні прокидається життя в лісі?

14. Як ліс готується до зимового сну?

15. Сонце і зелене поле.

16. Як з крихітної макової зернини виростає гарна квітка?

17. Як пролісок пробиває торішнє листя?

18. Зимове життя під снігом.

19. Ой, як важко взимку синичкам!

20. Подорож краплі води.

21. Рослини і тварини.

22. Життя у воді і на землі.

23. Пшеничне зерно і колосок.

24. Квітки і плоди яблуні, гарбуза і троянди.

25. Як ластівка будує гніздо?

26. Без води немає життя.

27. Весняні, літні, осінні квіти – як вони живуть і помирають?

28. Як наближається гроза?

29. Як чекають дощу пшениця, соняшник і троянда?

30. Кожне явище має свої причини.

 

В. Сухомлинський

про фізичне виховання

Добре здоров’я, відчуття повноти, невичерпності, фізичних сил – найважливіше джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності подолати будь-які труднощі.

Людина повинна займатися спортом не тільки для досягнення успіху в змаганнях, а й для формування своєї фізичної досконалості.

***

Свідоме додержання режиму – серйозний фактор вольового самовираження.

***

Центральний момент режиму – правильне чергування праці і відпочинку, неспання і сну.

***

Твоє здоров’я – у твоїх руках.

***

Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, – це означає дати їй всю повноту життєвих радощів.

***

Заняття фізкультурою і спортом відіграють певну роль у всебічному розвитку малят лише тоді, коли вся навчально-виховна робота пройнята турботою про здоров’я.

***

Турботу педагога про здоров’я вихованців ми уявляємо собі тактовною і тонкою.

 

***

Спорт стає засобом виховання тоді, коли він – улюблене заняття кожного.

***

Фізична культура є елементарною умовою повноти духовного життя, інтелектуального багатства.

***

Здоров’я – це повнота духовного життя, радість, ясний розум.

***

Виховання фізичної культури – це, по-перше, турбота про своє здоров’я і збереження життя як найвищої цінності, по-друге, система роботи, що забезпечує гармонію фізичного розвитку і духовного життя, багатогранної діяльності людини.

***

Від гармонії фізичного розвитку, здоров’я й праці залежить багатогранність духовного світу особистості – моральне, інтелектуальне, емоційне, естетичне багатство потреб, запитів, інтересів.

***

Фізична культура тісно зв’язана з культурою моральною і естетичною.

***

Знайти для кожного віку роботу, яка розвиває людину фізично й духовно, загартовує організм, виховує почуття краси, - предмет особливої турботи всього педагогічного колективу.

***

Фізична культура повинна сформувати свідоме ставлення підлітків до власного організму, виробити вміння берегти здоров’я, зміцнювати його правильним режимом праці, відпочинку, харчування, гімнастикою і спортом, загартовувати фізичні й нервові сили, запобігати захворюванню.

Загартування

Фізіологічні основи загартування

В основі загартування лежить здатність організму відповідно реагувати на ті чи інші зовнішні подразники: температурні, світлові, механічні, хімічні та ін. При багаторазовому повторенні подразників відбувається поступове пристосування, тобто відбір найбільш вигідних для організму реакцій. На основі цього він звикає до різноманітних змін навколишнього середовища – холоду, спеки, вологості і т. д.

У житті постійно утворюється велика кількість умовних рефлексів, корисних для організму. Значення їх зрозуміле: вони сприяють підготовці організму до впливу зовнішнього середовища.

Вплив загартування на організм

У процесі загартування поліпшується здатність до регуляції тепла. Систематичне загартування допомагає організму боротися із захворюваннями, особливо із застудними.

Загартування впливає на загальний стан здоров'я та поведінку дитини.

Основні принципи загартування

При загартуванні взагалі, а у дитячому віці особливо, необхідно керуватися певними принципами, зокрема такими, як поступовість, систематичність, врахування індивідуальних особливостей дитини.

Загартування дає тоді позитивний результат, коли воно проводиться у певній послідовності, якщо встановлено чітке дозування й систематичне повторення і гартувальних процедур.

Неабияке значення має зацікавленість дітей. Методичні прийоми для підвищення інтересу до гартувальних процедур можуть бути різноманітні: від спостереження за спортсменами під час тренувань з акцентуацією уваги на їхній силі, бадьорості, здоров'ї до підтримки і похвали дитини, яка любить вмиватися холодною водою.

Надзвичайно важливу роль відіграє лікарсько-педагогічний контроль і облік робота із загартування. Правильно налагоджені, вони дають змогу судити про дотримання основних вимог та принципів, а також вибрати найдоцільніші способи загартування, час, місце, тривалість їх проведення.

 

Заходи і засоби загартування

Розрізняють загальні й спеціальні гартувальні заходи. До загальних належать: дотримання режиму дня, раціональне харчування, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, відповідний одяг, повітряний і температурний режими.

Спеціальними гартувальними заходами вважають суворо дозовані ультрафіолетові опромінювання, гімнастичні вправи, повітряні й водні процедури, плавання.

Повітря діє на організм своєю температурою, вологістю, швидкістю руху його потоків. Швидкість руху повітря діє як на теплорегуляцію організму, так і на тепловідчуття.

Вода. З давніх-давен людям відома цілюща дія води. Ще стародавні греки вважали, що вода змиває всі душевні страждання. В основі дії водних процедур на організм лежить поєднання різних за інтенсивністю температурних, механічних і хімічних подразників. У відповідь на них в організмі виникає ряд реакцій, що оздоровлююче впливають на багато органів і систем.

Сонце. Життя існує на Землі завдяки сонячній енергії. Земні рослини засвоюють енергію сонця, синтезують різні органічні речовини. Ще Гіппократ (V ст. до н. е.) говорив про гартувальну і цілющу силу сонячних променів. Правильне застосування їх є дуже корисним. У помірних дозах вони сприятливо діють на обмінні процеси в організмі, поліпшують дихання і кровообіг, підвищують тонус центральної нервової системи, активізують діяльність залоз внутрішньої секреції.

Земля. Ходіння босоніж як засіб загартування організму, зміцнення здоров'я відомий здавна. У Стародавній Греції ходіння босоніж було своєрідним культом і рекомендувалося носити взуття лише з 18 років. Фізіологи доводять, що ступні належать до найбільш рефлексогенних зон людського організму. Ноги – це своєрідний розподільний щит, на якому є 72 тис. нервових закінчень, що ведуть до різних органів та систем. Ось чому ходіння босоніж – це своєрідний точковий масаж, який тонізує організм і підтримує його в робочому стані.

На шкірі стоп значно більше, ніж на будь-яких інших ділянках поверхні тіла, так званих терморегуляторів, що реагують на тепло і холод. Ступні ніг рефлекторно пов'язані з носовою порожниною і горлом. Переохолодження стоп викликає нежить, хвороби горла.

 

Поради

Як і всі інші види загартування, ходіння босоніж має бути поступовим і систематичним.

Починати слід з ходьби по килиму або килимовій доріжці у теплій кімнаті, потім по дерев'яній поверхні. Дуже зручні та корисні для цього гумові килимки з шиповим рифленням.

Масажувати стопи можна качалкою або звичайною палкою, катаючи її по підлозі кілька хвилин. Такі процедури бажано робити кілька разів на день.

До ходіння босоніж привчають дитину з раннього віку. Починають улітку при температурі повітря не нижчій від 24 °С.

Корисно поєднувати цей вид зі щоденними ваннами для ніг, поступово знижуючи температуру води.

Гарячий пісок і асфальт, гостре каміння і шлак, соснові шишки і голки діють на дитячий організм як сильні подразники, а теплий пісок, м'яка трава - заспокійливо.

 

Щоби взимку не хворіти,

Треба гартуватися:

Загоряти на сонечку

І в річці купатися.

І холодною водою

Вранці умиватися.

Після того рушничком

Гарно розтиратися.

 

Хромотерапія, або лікування кольором

Природа – дивовижно гармонійна система. Її можливості у разі звернення до неї людини, якщо останній потрібна коригувальна або лікувальна дія, справді безмежні. Лікувати можуть рослини, каміння, вода – все, що нас оточує, і навіть – колір.

Звернення у глибину віків, до народних знань щодо зміцнення соматичного та психічного здоров’я людини, показало, що існує багато методів лікування, які перевірені тисячоліттями. Людство збирало їх і передавало з покоління у покоління. Більшість з них вже забута, але останнім часом практичні поради і конкретні рекомендації багаторічної давнини, підкріплені науковими висновками, відновлюються.

Я хочу поділитися досвідом роботи з дивовижною силою кольору у корекції психосоматичного здоров’я дитини.

Усі кольори мають своє випромінювання, у кожного – своя дивовижна хвиля, яка здатна передавати інформацію. Дією кольору на той чи інший орган можна його лікувати, наповнюючи силою, оздоровлювати.

Як лікуватися кольором?

Ми червоніємо від гніву, відчуваємо «зелену» тугу або дивимося на світ крізь рожеві окуляри. Кожен колір випромінює свою енергію і безпосередньо впливає на наш розумовий, душевний і фізичний стан. Не випадково кольоротерапія змішані тони – оранжевий, фіолетовий і зелений. Білий і чорний не відноситься до найбільш популярних напрямів альтернативної профілактики.

Оздоровлюючий ефект

В принципі можна використовувати всі відтінки сонячного спектру. Але в більшості випадків вибирають основні кольори – червоний, жовтий і синій, а також підходять, оскільки перший відображає весь пучок променів, а останній поглинає всі світлові промені.

 

Червоний колір – має розігріваючу, оживляючу дію. Він зміцнює серце і систему кровообігу. Активізує роботу печінки і підтримує утворення червоних кров`яних тілець.

 

Оранжевий колір – будить радість життя і веселість. Він допомагає при депресіях, апатії і втраті апетиту. Цей колір благотворно впливає на залози і легені.

 

 

Жовтий колір – покращує настрій і позитивно впливає на нервову систему і внутрішні органи. Заспокоює селезінку, активізує лімфо систему, допомагає при проблемах з печінкою.

 

Зелений колір – надає сильний антистресовий ефект, оскільки заспокоює нерви, усуває стани крайньої втоми. Він відновлює рівновагу між печінкою і селезінкою, регенерує м`язи і сполучну тканину.

 

Синій колір – зменшує запалення і допомагає при порушеннях сну, а також при головних болях. Синій колір остуджує. Тому корисний при опіках і підвищеній температурі.

 

Фіолетові тони – сприяють кращій концентрації уваги, помітно знімають психічну напругу. Стимулюють діяльність селезінки, розслаблюють, знімають біль, підтримують лімфо систему.

Види впливу кольору на людину

Розрізняють три види дії кольору на людину: фізичну, оптичну та емоціональну.

1. Фізичний вплив кольору

При фізичній дії мова йде про вплив кольору на фізіологію людини. Об'єктивний вплив кольору підтверджено експериментальним шляхом і залежить від кількості та якості кольору, періоду дії, особливостей нервової системи, віку, статі та інших факторів. Безпосередньою фізіологічною дією на весь організм людини пояснюються явища, викликані червоними та синіми кольорами, в особливості при максимальній їх насиченості. Червоний колір збуджує нервову систему, викликає прискорення дихання та пульсу, а також активізує роботу м’язової системи. Синій колір надає гальмівного впливу на нервову систему. Червоний, жовтий, помаранчевий кольори є кольорами екстраверсії, тобто імпульсу, оберненого назовні. Група синього, фіолетового, зеленого, навпаки, для пасивної інтроверсії та імпульсі обернених всередину.

Помаранчевий та червоний кольори, збуджуючи разом із зоровим і слуховий центр мозку, що викликає удаване збільшення гучності шумів. Не позбавлено основи, що ці активні кольори часто називають «кричащими». Зелений і синій, заспокоюючі кольори, послаблюють збудження слухового центру, тобто як би послаблюють або компенсують гучність шумів.

2. Оптичний вплив кольору

До цієї дії відносяться ілюзії та оптичні явища, викликані кольором та змінюючи зовнішній вигляд предметами. Розглядаючи оптичні явища кольору, всі кольори можна умовно поділити на дві групи: червоний і синій, так як здебільшого кольори по своїм оптичним характеристикам будуть наближені до якоїсь з цих груп. Виключення складає зелений колір.

Світлі кольори, наприклад, білий або жовтий створюють ефект іррадації, вони як би поширюються на розташовані біля них більш темні кольори і зменшують пофарбовані в ці кольори поверхні. Наприклад, якщо через щілину стіни з дощечок проникає промінь світла, то щілина здається ширшою, ніж насправді. Коли сонце світить крізь віття дерев, ці віти здаються більш тонкими, ніж завжди. Також потрібно помітити центробіжний рух жовтого кольору та центронаправленість синього. Якщо зробити два кола рівної величини і заповнити один жовтим, а інший синім, то вже після короткої концентрації на них стає помітним, що жовте випускає промені, набуває руху з центру і наближується до людини. Інколи здається, що до променів можна доторкнутися. Синє же круг набуває доцентрового руху і віддаляється від людини. Перше коло коле очі, у другому ж очі утопають.

Сила цієї дії збільшується, якщо до нього додати різницю світлих і темних відтінків, тобто дія жовтого збільшиться при доданні до нього білого кольору, синього – при доданні чорного.

3. Емоційний вплив кольору

При психологічній дії мова йде про почуття та переживання, які ми можемо відчувати під впливом того чи іншого кольору. Цей вплив дуже тісно пов'язаний з оптичними особливостями кольору.

Абсолютно зелений є найспокійнішим кольором. Він нікуди не рухається і не має ні звуку і не викликає ні радості, ні печалі. Ця постійна відсутність руху добре діє на стомлених людей, але може з часом і набриднути. При введенні в зелений колір жовтого він оживає, стає більш активним. При доданні синього, змінюється навпаки, він робиться більш серйозним, вдумливим.

Синій же схильний до поглиблення. Чим глибше, темніше стає синій колір, тим більше він прикликає людину до безкінечного, будить в ньому голод до чистоти та надчутливому. Дуже темно синій дає елемент покою. Синій, доведений до межі з чорним, віддає призвук печалі. Стаючи більш світлим, синій набуває байдужого характеру і стає людині далеким і байдужим, як блакитне небо. І, стаючи світліше стає все більш беззвучним, доки не дійде до беззвучного покою – білого.

Часто білий колір сприймається як би символ світу, де зникають усі фарби, всі матеріальні властивості. Тому і діє білий колір на нашу психіку як мовчання. Але це мовчання як би не мертве, а, навпаки, повне можливостей.

Червоний колір ми сприймаємо як характерно теплий колір, впливає внутрішньо як життєдайний, живий. На відміну від жовтого червоний колір як би палає всередині себе. Але ідеально червоний колір дуже змінює свій вплив при зміні кольору. При доданні в червоний колір чорного виникає жорсткий, не здатний до руху коричневий.

Вибір переважного (улюбленого) кольору людиною визначається його характером і залежить, також, від соціального фактору. На основі соціологічних досліджень був отриманий наступний ряд кольорів по мірі зменшення надання переваг: блакитний – фіолетовий – білий – рожевий – пурпурний – червоний – зелений – жовтий – помаранчевий – коричневий – чорний.

Характер і виразність кольору може значно змінюватись в залежності від різноманітних асоціацій. Кожен з нас намагається пояснити емоціональну характеристику того чи іншого кольору характером певних предметів, на яких ми звичайно сприймаємо цей колір. Це дуже індивідуальна особливість кожної людини, що залежить від набутого ними досвіду. Встановити тут буд-які правила дуже важко, але з деякою вірогідністю можна припустити, що червоний колір асоціюється з вогнем і кров'ю, жовтий – з сонцем, синій – з небом, водою, зелений – з лісом, лугами.

Врешті-решт, існує таке поняття як чути колір, тобто кожному кольору – певна музична нота. Це явище неможливо конкретно описати для кожного певного кольору, але не знайдеться ні однієї людини, яка стала б шукати вражень від яскраво-жовтого на басових клавішах роялю.

Ліквідувати хворобливі переживання, закріпити психічне здоров’я, покращити соціальну адаптацію, розвивати самопізнання і розв’язати конфлікти в умовах колективної творчої діяльності – у ваших руках!

Щиро бажаю, щоб ваше життя засяяло усіма кольорами райдуги!

 

 

 

 

Наступність

у роботі ДНЗ та ЗОШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У дітей треба розвивати зір, слух, розум: нехай дивляться і захоплюються довколишньою красою, багатством зоряного неба, квітучого лугу, зеленню лісу. Нехай вчаться прислуховуватися до звучання великого оркестру природи: шуму вітру, шелесту листя, співу цвіркуна, квакання жаб…»

С. Геник

 

 

 

Успішність шкільного навчання і подолання психоемоційного дискомфорту дитини тісно пов’язана з психологічною готовністю дитини. Це достатній рівень розвитку психічних процесів: пам’яті, мислення, уваги, уяви, які сформувалися за допомогою художньої діяльності.

Не менш важливою є також фізична готовність. Це достатнє функціонування всіх органів та систем дитячого організму, елементарні навички щодо збереження здоров’я, які вони отримали за допомогою валеології.

Екологія, в свою чергу, розвиває моральну готовність, яка включає в себе ті моральні якості, які допомагають дитині ввійти у новий шкільний колектив, контактувати з дорослими та однолітками.

Отже, спираючись на свої дослідження можна робити висновок – що еколого-валеологічна компетентність розвитку  дошкільників засобами художньої діяльності – відіграє важливу роль в успішному навчанні.

Готуючи дітей до школи кожного педагога турбує збереження та продовження того багажу знань та умінь які отримали діти в дошкільному віці. Тому турботливо передаючи своїх дітей до школи необхідно знайомити майбутнього вчителя з досвідом роботи вихователя та досягненнями дітей. Як казав В.Сухомлинський « … може виникнути сумнів: чи посильно все це вчителеві? Чи може він справитися з поточною роботою, спрямованою на виховання школярів і з підготовкою до школи тих, кому зараз чотири, п’ять, шість років? Я відповім вам ось що: у своїй роботі ми не робимо нічого, що не давало б практичної віддачі, тобто кінець кінцем не полегшувало б нашої великотрудної праці. У тому й справа, що всі ці турботи про виховання дошкільнят окупаються сторицею».

 

Діти шести років повинні …

Здоров'я людини

- знати елементарну анатомічну будову і функції частин тіла, органів і систем організму людини; умови в яких людина може бути здоровою;

- розуміти людину як складову систему природи і суспільства, бережно та з повагою відноситися до неї;

- елементарно розуміти і аналізувати прояви фізичного, психічного стану людини, моральної поведінки, позитивних відносин, цінувати позитивне в навколишньому;

-  розуміти, що позитивні прояви психічного стану людини і моральні вчинки формують її здоров’я;

- вміти відрізняти здорову людину від хворої, молоду від старої по деяких зовнішніх ознаках і проявам поведінки;

- виявляти чуйність до старих та хворих людей, бажання їм чимось допомогти;

- володіти елементарними прийомами першої допомоги при нещасних випадках, травмах, отруєннях.

Здоров’я дитини

- мати елементарні уявлення про своє народження;

- усвідомлювати роль матері, батька, сім’ї, роду в здорової дитини;

- знати будову свого тіла, хлопчика та дівчинки, чим вони відрізняються, основні процеси життєдіяльності зовнішніх органів, деяких систем, цінність їх нормального функціонування для укріплення і збереження здоров’я;

- розуміти важливість: режиму життя, харчування, оволодіння культурно-гігієнічними навичками, практичними прийомами загартування, вміннями вірно рухатися, виконувати різні гімнастичні вправи для укріплення особистого здоров’я;

- знати назви гімнастичних вправ, загартовуючих і культурно-гігієнічних процедур, спортивного інвентарю;

- використовувати знання про деякі ознаки дитячих хвороб, з метою упередження захворювань;

- користуватися правилами безпеки в процесі виконання рухів, прогулянок по вулицях, при переході дороги;

- знати про негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я;

- володіти декількома методами фізичного і психічного оздоровлення.

Здоров’я в природі

- розуміти взаємозалежність людини (дитини) і природи, використовувати знання на практиці (з метою оздоровлення);

- регулювати своє життя і стан здоров’я в залежності від норм року, погодних умов, клімату;

- володіти способами захисту від несприятливих екологічних чинників;

- виконувати правила поведінки на природі;

- захищати природні об’єкти від забруднення та знищення;

- відрізнять корисні рослини від шкідливих і забороняти своїм товаришам і дорослим користуватися ними.

Здоров’я і суспільство

- розуміти користь всіх видів праці для здоров’я людей і дітей, допомагати дорослим, жаліти їх;

- брати участь у побутовій праці дорослих (в родині, дитсадку), разом з ними створювати умови для життя;

- не хвилювати батьків, вихователів та інших людей своєю негативною поведінкою;

- додержуватися правил етичної поведінки при спілкуванні з дорослими, дітьми різної статі, поважати їх;

- допомагати медичній сестрі в профілактичній роботі.

 

Українознавство і здоров’я

- знати деякі види української національної оздоровчої культури, позитивно відноситися до українських звичаїв, традицій, як витоків здоров’я українського народу, любити рідну мову;

- дотримуватися правил поведінки, обрядових ритуалів при участі в народних оздоровчих святах;

- поважати оздоровчі традиції української родини, при бажанні - використовувати;

- в ігровій, трудовій, навчальній діяльності використовувати прислів’я, загадки, приказки про здоров’я, розуміти їх зміст;

- розуміти доцільність для здоров’я архітектури українського життя, користь одягу, посуду, їжі, проявляти бажання харчуватися стравами національної кухні, вдягатися в одяг з натуральних тканин;

- в рухливих іграх виконувати деякі козацькі вправи, танцювати гопак.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.   Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

2.   О. Л. Кононко Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. – Київ, 2003 р.

3.   Базова програма розвитку дитини дошкільного віку

«Я у Світі». –  Київ: Світич, 2008 р.

4.   Н. В. Гавриш «Художнє слово і дитяче мовлення». – Донецьк: Лебідь, 1998 р.

5.   Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. Дошкільникам про основи здоров'я: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2007 р.

6.   В. Любарова. Найменшим про найменших. Дивовижні творіння природи. Київ «Шкільний світ», 2010 р.

7.   Н. В. Яковлєва. Малювання. Конспекти занять для роботи з дітьми 4 – 5 років. – Х.: Ранок, 2009 р.

8.   Формування валеологічної свідомості у дітей дошкільного віку: Збірник методичних порад / Обл. ІППО; Уклад.

Н. В. Губанова, Л. В. Мініна, О. Я. Титаренко та ін. – Донецьк: Донецький обл. – ІППО, 2003 р.

9.   Л. В. Калуська. Дивокрай. Книга друга. – Тернопіль: Мандрівець, 2005 р.

10.           Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. Дошкільникам про основи здоров'я: Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид., онов. – Тернопіль: Мандрівець, 2008 р.

11.           Г. Г. Провозюк Барвистий світ навколо нас. Методичний посібник з питань екологічного виховання дітей. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2007 р.

12.           Н. Поліщук. Коли в серці живуть добринки. Методичний посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004 р.

13.           Формування первинних екологічних уявлень у дошкільників: Методичний збірник перспективного педагогічного досвіду з проблеми екологічної освіти дітей дошкільного віку / За ред. Р. О. Романчук – Запоріжжя: ТОВ  «ЛІПС»  ЛТД, 2008 р.

14.           Планування роботи за сферами життєдіяльності. 3 – 4 р.: Зима / Упор. В. Л. Сухар. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010 р.

15.           Планування роботи за сферами життєдіяльності. 3 – 4 р.: Весна / Упор. В. Л. Сухар. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010 р.

16.           Планування роботи за сферами життєдіяльності. 4 – 5 р.: Осінь / Упор. В. Л. Сухар. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011 р.

17.           Журнал «Джміль» підписка 2002 – 2011 р.

18.           В. Брусленко Організація еколого-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі // Дитячий садок. – 2004 р.

19.           Взаємодія дитячого садка і сім'ї з питань екологічного виховання // Дитячий садок. – № 25 – 26. – 2004 р.

20.           Н. Глухова. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу // Дошкільне виховання –
№ 10. – 2001 р.

21.           Г. Є. Воробей. Екологічне виховання дітей з допомогою казок В. О. Сухомлинського // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 23. – 2005 р.

22.           Виховуємо захисників природи // Бібліотека вихователя дитячого садка. № 3 – 4. – 2006 р.